Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

DOSTAWY STANDARDOWYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w Repozytorium dokumentów zamieszczony został wykaz standardowych odczynników, drobnego sprzętu oraz szkła laboratoryjnego objętych obowiązującymi do dnia 05.12.2017 r. umowami przetargowymi.
W/w materiały zamawiać można bezpośrednio w firmie
ALFACHEM Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
tel./fax 61 875 30 66
e-mail biuro@alfachem.pl