Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych

P.T. kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych UPP

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli biurowych i laboratoryjnych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.17 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus