Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Absolutorium - czerwiec 2010 roku

W sobotę dnia 26 czerwca 2010 roku oraz w niedzielę dnia
27 czerwca 2010 roku, w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 odbędą się Uroczystości Absolutoryjne studentów studiów stacjonarncyh i niestacjonarnych, według następującego harmonogramu:

26 czerwca 2010 roku:                        27 czerwca 2010 roku:

godz. 9.00-    Ogrodnictwo                     Leśnictwo

 

godz. 11.00-   Rolnictwo                        Zootechnika

                     Technika Rolnicza             Biologia
                     i Leśna

 

godz. 14.00-    Biotechnologia                Technologia Drewna

                     Ochrona Środowiska         Inżynieria Środowiska

 

godz. 16.00-    Technologia Żywności       Ekonomia

                      i Żywnienia Czlowieka

kalendarz: 
2010-06-25 - 2010-06-26