Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

18. LZD Siemianice - biesiadnik w osrodku w Ustroniu 2

18. LZD Siemianice - biesiadnik w osrodku w Ustroniu 2

18. LZD Siemianice - biesiadnik w osrodku w Ustroniu 2