Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

17. LZD Siemianice - biesiadnik w osrodku w Ustroniu 1

17. LZD Siemianice - biesiadnik w osrodku w Ustroniu 1

17. LZD Siemianice - biesiadnik w osrodku w Ustroniu 1