Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownicy

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w siatkówce kobiet i mężczyzn

24 listopada 2013 roku Centrum Kultury Fizycznej było organizatorem turnieju I lat w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski w siatkówce kobiet i mężczyzn. Hala przy ul. Dojazd gościła zawodniczki i zawodników wielkopolskich uczelni. Wystawiliśmy dwie drużyny: męską i żeńską, które walczyły o jak najlepsze pozycje. Męska drużyna Uniwersytetu Przyrodniczego zajęła III miejsce, natomiast żeńska uplasowała się na IV pozycji. Trzeba przyznać, że poziom gry był bardzo wysoki, a zespoły walczyły o jak najlepsze lokaty. Trenerem naszych reprezentantów jest mgr Sławomir Juryta. Życzymy dalszych sukcesów w lidze międzyuczelnianej –rozgrywki dopiero się zaczynają.

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w koszykówce kobiet

17 listopada 2013 roku Politechnika Poznańska była organizatorem turnieju I lat w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski w koszykówce kobiet . Reprezentowały nas: Magdalena Koperwas, Agata Krawczyk, Carmen Głowacka, Justyna Waligórska, Daria Zielonka, Olga Grabska. Dziewczyny zagrały znakomity turniej. W walce o zwycięstwo uległy jedynie 1 punktem UAM po wyrównanym meczu. Życzymy dalszych sukcesów w lidze międzyuczelnianej –dzisiaj, w środę o 20 30 nasze reprezentantki rozegrają mecz z PP.

Zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

I. CEL ZAWODÓW
 
1. Doskonalenie umiejętności strzeleckich studentów.
2. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
3. Rywalizacja sportowa.
4. Integracja społeczności uczelni.
 
II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2. AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
3. Strzelnica „Magnum” – Poznań ul. Witosa 45
 
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.
 
1. Termin zawodów – Wtorek 12 listopada 2013r.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 17.00 Zbiórka zawodników o godz.
16.30.
 
2. Miejsce Zawodów -Strzelnica „Magnum” – Poznań ul. Witosa 45
 
IV. ORGANIZACJA ZAWODÓW.
 
1. Zawodnicy strzelają w wyznaczonych zmianach
2. W poszczególnych zmianach zawodnicy zajmują stanowiska z
godnie z numerami startowymi. W razie awarii stanowiska strzeleckiego sędzia główny zawodów wyznacza stanowisko zastępcze, przygotowane na tej samej osi strzeleckiej.
 
V. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW.
 
Do udziału w zawodach uprawnieni są studenci oraz pracownicy uczelni . Zgłoszenia na adres e-mail: sekcjastrzelecka@wp.pl. W zgłoszeniu należy wpisać imię i nazwisko.
 
 
VI. KONKURENCJE
 
· Odległość 25 m
· Ilość naboi 10 sztuk
· 3 próbne 7 ocenianych (najlepszych)
 
VII.BROŃ I AMUNICJA
 
Karabinek sportowy kbks, kaliber 5,6 mm ( 22 cala ),
Amunicje i broń zapewnia organizator.
 
VIII. PUNKTACJA ZAWODÓW
 
Miejsce zawodnika określa suma punktów uzyskanych w strzelaniu.
W przypadku uzyskania zawodnika tej samej ilości punktów, o lepszym miejscu decydują 10, 9, 8, 7 itd.

  

kalendarz: 
2013-11-12

Profesor Piotr Goliński we władzach Światowego Kongresu Łąkarskiego

Z Sydney dotarła miła dla uczelni wiadomość. W trakcie niedawnego (15 – 20 września br.) XXII Światowego Kongresu Łąkarskiego (International Grassland  Congress), prof. dr hab. Piotr Goliński z Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UP), został ponownie wybrany w skład Komitetu Wykonawczego IGC.  

Chór Coro Da Camera w przededniu swego jubileuszu

Wizytówką kulturalną Uniwersytetu Przyrodniczego jest niewątpliwie Chór Akademicki CORO DA CAMERA, który swymi występami uświetnia uczelniane uroczystości oraz prowadzi aktywną działalność koncertową na terenie Poznania. Za miesiąc, 23 listopada w Dniu Patrona Uniwersytetu, chór Coro Da Camera, w trakcie galowego koncertu w Auli Nova, będzie  obchodził 20 lecie istnienia.
Członkami chóru są studenci i absolwenci naszej  oraz w ramach współpracy innych poznańskich uczelni, a kierownictwo od chwili narodzin pełni jego inicjatorka, dyrygentka Barbara Dąbrowska – Silska, absolwentka dwóch akademii muzycznych: w Poznaniu im. I.J. Paderewskiego i w Bydgoszczy im. F. Nowowiejskiego. Obecnie, obok kierowania naszym akademickim chórem, prowadzi również zajęcia jako dyplomowany nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Poznaniu.
Chór w swej dwudziestoletniej historii uczestniczył w wielu festiwalach i konkursach w Polsce i za granicą, podczas których odnosił sukcesy:  m.in.  w Dauphetal (Niemcy w 1996 r.) w Międzynarodowym Konkursie Chórów im. F. Mendelsona zdobył Srebrny Dyplom, podobny sukces nasi artyści odnieśli w 1997 r. w Nowym Borze w Czechach (Międzynarodowy Konkurs Chórów Crystalex Chor 97 - Srebrny Dyplom  i dodatkowa nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego).
Ponadto chórzyści Uniwersytetu Przyrodniczego koncertowali w Kłajpedzie na Litwie (1999)  we Włoszech ( Alto Adige 2001), ponownie  występy w Czechach (Vlachowo Brzezi - 2003) i  w Niemczech – gdzie odbyła się prezentacja  polskiej kultury Bożonarodzeniowej Staernen Markt ( Poczdam 2006) oraz  z orkiestrą Grundviga w Kościele św. Janów w  Wilnie w ramach  międzynarodowego projektu Let’s play together (2011).
Poznańscy miłośnicy chóralistyki mogli podziwiać popisy Chóru Coro Da Camera w trakcie wielokrotnych „Koncertów Staromiejskich”, spotkań chórów akademickich Poznania, rozmaitych koncertach organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr, koncertach z cyklu Muzyka w Akademii Lubrańskiego, licznych koncertach charytatywnych organizowanych dla  Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a także w corocznych z cyklu Betlejem Poznańskie.
Chór CORO DA CAMERA swymi wokalnymi popisami godnie reprezentuje tradycje poznańskiej chóralistyki  oraz kulturę studencką swojej Alma Mater.
 Niech następne 20  lecie  studentów – śpiewaków Uniwersytetu Przyrodniczego zaangażowanych w Coro Da Camera upłynie w powodzi jeszcze większych sukcesów artystycznych.
Jerzy Lorych

18 października 2013 r. 

Otrzęsiny

Otrzęsiny  - jak podaje Wikipedia – to rytualna inicjacja przejścia w wiek dojrzałości. Ogólnie rzecz ujmując, otrzęsiny mają na celu integrację nowicjuszy z grupą i wtedy otrzęsane osoby stają się pełnoprawnymi członkami społeczności studenckiej.
By móc się identyfikować  z tą społecznością  trzeba przejść wspomnianą rytualną inicjację czyli obrzęd  praktykowany  w wielu uczelniach w Polsce. To wstęp do bycia prawdziwym studentem.
Po uroczystościach inaugurujących nowy rok akademicki i po ślubowaniu, jakie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów złożyli przedstawiciele poszczególnych wydziałów oraz po otrzymaniu indeksów, drugą ważną  imprezą już o charakterze zabawowo -obrzędowym są  otrzęsiny.
Tradycja otrzęsin, inaczej zwane również chrztem, wśród żaków istnieje od czasu powstawania szkół, już w średniowieczu i nosiły nazwę beania. (To określenie obrzędu usłyszmy i obecnie, m.in. w Krakowie). Wówczas otrzęsiny miały nieco inny charakter. Na przykład, młodzieńcy wstępujący w mury uczelni nim stali się pełnoprawnymi studentami narażeni byli na nieprzyjemności ze strony starszych kolegów. Dopiero od tej pory mogli nawiązywać  i utrzymywać z nimi  kontakty, które były pomocne w przyszłości, czyli networking.  Networking polega bowiem i na braniu, i na dzieleniu się. Ten sposób myślenia pielęgnowany jest  po czas dzisiejszy.
Starsi studenci nie zapominają w naszej uczelni o nowo przyjętych koleżankach i kolegach. By tradycji stało się zadość w środowy wieczór, 17 października o godz. 21.30, w Akademickim Centrum Kultury ESKULAP przy dobrej muzyce odbędzie się  oficjalny akt otrzęsania nieopierzonych żaków.
 Organizatorzy: Konwent Samorządu Studenckiego oraz Fundacja Uniwersytetu Przyrodniczego.
Tego wieczoru  w  klubie studenckim ESKULAP (przy ul. Przybyszewskiego) nie powinno brakować studentów pierwszych lat.  Z pewnością - zabawy i śmiechu będzie  co niemiara.
Otrzęsiny to dzień, który  pamięta się do końca studiów.
 
 
Jerzy Lorych

16 października 2013 r. 

„Od laika do przyrodnika” – wykłady i warsztaty

 
Niezwykle aktywnie rozpoczęli nowy rok akademicki studenci skupieni w bardzo prężnie działającym Kole Naukowym Biotechnologów „OPERON” – (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii)
Po  sukcesie ubiegłorocznych warsztatów  „od laika do przyrodnika”, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i mające na celu zainteresowanie  ich naukami przyrodniczymi,  11 października (w piątek)  Biocentrum rozpoczyna się kolejna, druga edycja akcji poszerzona  o wykłady i konkursy.
Pierwsze dwa wykłady (11.10.br.) wygłoszą: prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski – „ Organizmy genetycznie modyfikowane- szansa  rozwoju ludzkości  czy zagrożenie” oraz prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz pt. Żywność transgeniczna – strach jeść?”.
Warsztaty „od laika do przyrodnika” mają zapoznać, a jednocześnie zainteresować  licealistów zagadnieniami z zakresu biochemii, fizjologii zwierząt i mikrobiologii, co w konsekwencji w przyszłości ma zdecydować o wyborze studiów przyrodniczych. Jednostkami, które wspierają działania studentów Koła OPERON są katedry: Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, Genetyki i Hodowli Roślin oraz Fizjologii Roślin.
 Zaplanowano  kolejne terminy wykładów: 15.11.2013, 16.01.2014 oraz 14.02.2014 roku. W każdym terminie uczniowie będą mogli wysłuchać dwóch wykładów.
 Organizatorzy spodziewają się  przyjazdu na wykłady łącznie około 1800 licealistów nie tylko z wielkopolskich szkół. Udział w warsztatach, podczas części praktycznej w laboratoriach, zapowiedziało wstępnie blisko 500 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych. O czterech następnych terminach wykładów organizatorzy powiadomią w terminie późniejszym.
Z tych liczb wynika, jak olbrzymią pracę logistyczną muszą wykonać członkowie studenckiego Koła OPERON.
Nowością akcji „od laika do przyrodnika” są dwa konkursy: z wiedzy o biochemii i biologii molekularnej oraz nakręcenie krótkiego filmu „Biotechnologia z humorem”. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody, wśród nich główna „trzy dnia z życia studenta”, czyli zaproszenie na 3 dniowy udział w laureatów zajęciach wraz ze studentami.
Patronat honorowy nad akcją objęli: minister Edukacji Narodowej, prezydent m. Poznania,  JM Rektor UP, dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii oraz kurator oświaty  wielkopolskiej i Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
Patronat medialny:  poznańskie media – radio MERKURY i redakcja „Głosu Wielkopolskiego”.  Fragmenty  piątkowego wykładu  zostaną zarejestrowane na „taśmie” filmowej.
Ze szczegółami akcji „od laika do przyrodnika” można zapoznać się na stronie internetowej www.knsboperon.pl  lub mailowo kontaktując się z prezesem Koła Przemkiem Olejnikiem ppolenik@gmail.com  i wiceprezesem  Natalią Mazurkiewicz nataliamazurkiewicz15@wp.pl
 
 
Rzecznik prasowy UP
8 października 2013 r.

 

Pracownicy UP w Poznaniu odwiedzili Republikę Komi

Za sprawą realizacji przez nasz Uniwersytet międzynarodowego projektu „Baltic Landscape”, Republikę Komi odwiedziła 5-osobowa delegacja w osobach – Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Czesław Szafrański, Zastępca Kanclerza ds. funduszy strukturalnych mgr inż. Robert Fabiański, kierownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu dr hab. Maciej Skorupski, Zastępca Dyrektora ds. organizacji i rozwoju ID PAN w Kórniku dr inż. Andrzej M. Jagodziński oraz kierownik projektu dr inż. Paweł Strzeliński.
Republika Komi, wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej to najprawdopodobniej kraj o największej lesistości na świecie. W zależności od różnych źródeł szacuje się, że tereny leśne zajmują od 70 do 80%! Są to głównie lasy zwyczajowo nazywane w tamtych stronach tajgą. A czy jest leśnik, który nie chciałby odbyć wyprawy przez tajgę? Albo myśliwy, który nie chciałby zapolować na „miszkę”?
Program tygodniowego pobytu (02-09.09.2013) uwzględniał zarówno oficjalne spotkania (Komitet Lasów Republiki Komi; Syktywkarski Instytut Leśny; Centrum Naukowe Komi Rosyjskiej Akademii Nauk; Lasy Państwowe Komi; Mondi Syktywkar), jak i wycieczki po tajdze. Organizację naszego pobytu i opiekę w trakcie jego trwania sprawowała nad nami Fundacja Srebrna Tajga. Wybór Fundacji, jako organizatora pobytu był podyktowany specyfiką projektu „Baltic Landscape”, ukierunkowanym na wdrażanie i rozwijanie koncepcji tzw. lasów modelowych. Fundacja Srebrna Tajga jest m.in. znana z założenia oraz opieki nad lasem modelowym „Priluzsky Leskhoz” (powierzchnia – 800 tys. ha).
Na niedźwiedzia na razie nie udało się zapolować, ale tylko ze względu na krótki pobyt i ograniczenia związane z harmonogramem projektu. Jednakże, być może już w przyszłym roku, tym razem prywatnie uda się zorganizować wyprawę łowiecką …
Tymczasem, na przełomie października i listopada zapraszam na spotkanie – opowieści o lasach i leśnictwie w Republice Komi (oczywiście bogato ilustrowane). Udział w spotkaniu zapowiedzieli wszyscy uczestnicy wyjazdu. Informacji o terminie spotkania proszę wypatrywać na stronach Wydziału Leśnego oraz Koła Leśników.
 
Paweł Strzeliński
 

Zapraszamy do galerii https://picasaweb.google.com/105551014050621196063/WizytaWRepubliceKomi2013 

Ruszyła rekrutacja na Noc Naukowców 2013

 

 

    Ruszyła rekrutacja na Noc Naukowców 2013!!!

 Zapraszamy na stronę: www.nocnaukowcow.pl

Akademickie Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie – przygotowania zawodników, ostatnie treningi – galeria zdjęć – „na gorąco” z toru Malta

W imieniu Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu serdecznie zapraszamy na VIII Akademickie Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie, które odbędą się w dniach 5-8 września na Torze Regatowym Malta w Poznaniu.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu będzie reprezentowany przez sześciu zawodników.
Reprezentanci to studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu:

- Adam Marzec: II rok, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego, kier. Turystyka i Rekreacja;
- Bartosz Zabłocki: II rok, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego, kier. Turystyka i Rekreacja;
- Dawid Grabowski: II rok, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego, kier .Ekonomiczno-Społeczny;
- Tomasz Rachwał: II rok, Wydział Rolnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, kier. Technika rolna i Leśna;
- Adam Wicenciak: II rok AWF Poznań, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, kier. Sport;
- Wiktor Chabel: II rok AWF Poznań, Wydział Fizjoterapii i Sportu, kier. Fizjoterapia;

Adam Marzec i Tomasz Rachwał reprezentowali nas w Akademickich Mistrzostwach Polski w Wioślarstwie na poznańskiej Malcie, gdzie Adam zdobył złoto, a Tomasz był czwarty.

Ponadto, reprezentanci UP w tym roku zdobyli dla Uczelni drużynowo Mistrzostwo Wielkopolski w Ergometrze Wioślarskim, dominując zawody: Bartosz Zabłocki wygrał, Dawid Grabowski był drugi, reszta uzyskała wspaniałe rezultaty, które pozwoliły wygrać.
Podobnie na Akademickich Mistrzostwach Polski w Ergometrze Wioślarskim doskonale się spisali zdobywając III miejsce w Typie Uczelni Społeczno-Przyrodniczych, a Bartek Zabłocki wygrał kat. Open, Dawid był drugi.

Zapraszamy do kibicowania.
Dokładne informacje na temat Mistrzostw dostępne na:

http://www.rowing2013.eusa.eu/
https://www.facebook.com/Rowing2013Poznan

Galeria zdjęć
 

kalendarz: 
2013-09-05 - 2013-09-08