Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Wydarzenia

Warsztaty „Analiza związków zapachowych w żywności”

W imieniu Pana prof. dr hab. inż. Henryka Jelenia oraz Pani dr hab. inż. Małgorzaty Majcher z Zakładu Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i LECO Polska Sp. z o.o. mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w warsztatach „Analiza związków zapachowych w żywności”.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami analizy żywności, a także dyskusja problemów, z którymi zmierzyć się muszą analitycy zajmujący się badaniem substancji zapachowych.

Data wydarzenia: 1 czerwca 2017 (czwartek)
Miejsce wydarzenia: Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31
Część wykładowa: sala nr 106
Część warsztatowa: laboratorium nr 15
Termin przesłania zgłoszenia: do 15 maja 2017 (poniedziałek)

Program (1.06.2017):
10:00 – 10:15 Rozpoczęcie warsztatów i przywitanie uczestników – prof. dr hab. inż. Henryk Jeleń, dr hab. inż. Małgorzata Majcher, dr Agnieszka Ulanowska
10:15 – 11:15 Wprowadzenie do techniki GC-TOFMS i jej wykorzystanie do badania próbek żywności – Agnieszka Ulanowska, LECO Polska
11:15 - 11:30 Przerwa na kawę
11:30 – 13:30 Analiza substancji zapachowych w próbkach serów oraz badanie składników olejku eterycznego za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas czasu przelotu – część praktyczna, prof. dr hab. inż. Henryk Jeleń oraz dr hab. inż. Małgorzata Majcher
13:30 – 13:45 Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Koszt podróży leży po stronie uczestnika.
Zgłoszenie proszę przesłać do 15 maja na adres agnieszka_ulanowska@leco.com
LECO Polska Sp. z o.o.
Czarna 4 | 43-100 Tychy | Polska
www.leco-europe.com
 

kalendarz: 
2017-06-01

Międzynarodowe Seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

W ubiegłym roku odbyło się z tego cyklu pierwsze seminarium, które spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska badającego lub praktykującego innowacyjne metody terapii z użyciem komórek macierzystych i innych metod z zakresu medycyny innowacyjnej. Kolejne, drugie spotkanie specjalistów z różnych dziedzin medycyny weterynaryjnej – naukowców, klinicystów i lekarzy praktyków odbędzie się 10 czerwca br. w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

kalendarz: 
2017-06-10

Zapraszamy na wykład dr hab. Ryszarda Koczury

Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
serdecznie zaprasza na wykład dr hab. Ryszarda Koczury - Integrony i antybiotykooporność bakterii obecnych w wodach powierzchniowych, który odbędzie się 12 maja 2017 o godzinie 13:00 w budynku Katedry
Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
przy ul. Wojska Polskiego 48; sala 48.

kalendarz: 
2017-05-12

PTTŻ-OW organizuje wykłady otwarte

W dniu 8 maja 2017 roku PTTŻ-OW organizuje dwa wykłady otwarte, które wygłosi Marta Henriques PhD. z Departmet of Food Science and Technology College of Agriculture- Polytechnic of Coimbra Portugal .

Wykłady odbędą się w sali 108:
1. o godzinie 9.00: "Whey fractions to innovative foods products using
membrane technologies",
2. o godzinie 13.00: "Whey protein edible coatings with antimicrobial
activity in ripened cheeses".

kalendarz: 
2017-05-08

„UPoluj Pracę”– spotkanie pracodawców i studentów w UPP

Dział Marketingu i Komunikacji, Biuro Karier oraz Konwent Samorządu Studenckiego mają przyjemność zaprosić Państwa na jubileuszową X edycję Targów Pracy i Przedsiębiorczości, która odbędzie się 10 maja 2017 roku w godz. 09:00-14:00 w budynku Collegium Maximum. Nowa formuła targów pod nazwą „UPoluj Pracę” nawiązuje do długoletniej tradycji Uczelni, jak również wychodzi naprzeciw potrzebom studentów oraz wymaganiom rynku pracy. Pragniemy, aby zorganizowane przez nas Targi wpisały się na stałe w kalendarz Uczelnianych Aktywności Uniwersytetu po kilkuletniej nieobecności. 

Spotkania o mniej oficjalnym charakterze są świetną okazją do zapoznania się z potencjałem tkwiącym w młodych, wykształconych i ukierunkowanych branżowo studentach naszej Uczelni, stanowiąc formę integracji ze społecznością akademicką oraz światem biznesu. Tragi „UPoluj Pracę” to również miejsce spotkań Pracodawców ze studentami i absolwentami szukającymi pracy, praktyk, jak również chcącymi poznać wymagania, procedury rekrutacji oraz perspektywy rozwoju zawodowego.

W tym roku przygotowana została strefa Biura karier w której będzie możliwość skorzystania z usługi doradztwa zawodowego oraz coachingu kariery, a także skonsultowania dokumentów aplikacyjnych. Studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego mają do „upolowania” wiele ciekawych ofert pracy, praktyk i staży z branż reprezentujących specyfikę naszej Uczelni tj, rolniczej, spożywczej, drzewnej, ogrodniczej finansowej i wielu innych. Do współpracy zaprosiliśmy m.in.: Class Polska, Top Farms, Kleffmann &Partner, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, IKEA INDUSTRY Oddział Fabryki w Zbąszynku, Fabrykę mebli FORTE, MM Produkcja, OSI POLAND FOODWORKS, Balcerzak i Spólka, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, W. Legutko, Green Factory, Doradztwo Finansowo-Informatyczne Danielewicz-Mucha, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Studencie – koniecznie przynieś swoje CV, ponieważ w trakcie Targów przeprowadzane będą rozmowy rekrutacyjne z kandydatami. Będziecie mogli zrobić sobie zdjęcia do CV u profesjonalnego fotografa w symbolicznej cenie, oraz zasięgnąć porady wizażystki, która stworzy makijaż, który nie zepsuje Wam pierwszego wrażenia na rozmowie rekrutacyjnej.

Podczas targów prowadzone będą wykłady kształtujące umiejętności przydatne na rynku pracy, przede wszystkim związane z określeniem osobistych predyspozycji oraz potencjału zawodowego i motywacji do pracy. Dla osób chcących założyć własną firmę obecność na wykładzie „Firma XXI w.” umożliwi poznanie tendencji przyszłości w zakresie zakładania firmy w ciągu najbliższych 15 lat. Podczas targów przeprowadzony zostanie również warsztat z zakresu stosowania programów księgowych w aspekcie informatyzacji sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Gościem specjalnym wydarzenia będzie MAJA KORNEL - Trenerka zmiany osobistej, szkoleniowiec, wykładowca, doradca zawodowy, doradca psychospołeczny, doradca personalny, socjolog. Właścicielka firmy szkoleniowej oraz dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO, która poprowadzi wykład ”Student-Absolwent-Pracownik. Wejście na ścieżkę kariery zawodowej w procesie zmiany osobistej, czyli jak zmieniać siebie z sukcesem” (wymagane zapisy).

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania, Patronat Merytoryczny – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Jan Pikul. Patronat medialny objęły lokalne media – TVP3 Poznań, Radio Merkury.
Mam nadzieję, że przygotowana oferta Targów spotka się z dużym zainteresowaniem naszej Społeczności Akademickiej, umożliwi realizację życiowych planów zawodowych i podsyci ducha zdrowej rywalizacji na niełatwym w dzisiejszych czasach rynku pracy.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Targach zapraszam na stronę targów http://upolujprace.pl gdzie znajdziecie aktualne informacje na temat organizowanego wydarzenia.

Sandra Witczak
Biuro Karier
Dział Marketingu i Komunikacji

kalendarz: 
2017-05-10
pliki: 

Seminarium: „Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie”

 

W piątek 12.05.2017 r., o godz. 11:00, Katedra Chemii organizuje w Auli BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ulicy Dojazd 11, Seminarium, w trakcie którego Prof. dr hab. Maria RUDAWSKA oraz Dr hab. Tomasz LESKI z Pracowni Badania Związków Symbiotycznych, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, zaprezentują swoje dokonania i bogate doświadczenie w tematyce: Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie.

Celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie szeroko pojętej fitoremediacji, szczególnie w aspekcie uciążliwych dla środowiska, ekstremalnie wysokich stężeń metali ciężkich oraz metaloidów. Wyrażam głębokie przekonanie, że ożywiona dyskusja wraz z prezentacją dokonań w ramach zrealizowanych dotychczas aplikacji grantowych, zaowocuje kolejnymi projektami w tej, jakże istotnej obecnie, tematyce badawczej. W ponad 40-letnie historii fitoremediacji nie obserwowano dotąd aż tak ożywionej aktywności naukowej, stąd gorąco zachęcam do współpracy Osoby zainteresowane.

Program Seminarium:

 1. Powitanie Uczestników: Prof. dr hab. Piotr Goliński – Kierownik Katedry Chemii UPP,
 2. Otwarcie Seminarium: Prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Prorektor ds. Studiów UPP,
 3. Wykład „Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie”. Prof. dr hab. Maria Rudawska oraz Dr hab. Tomasz Leski - Pracowni Badania Związków Symbiotycznych, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,
 4. Panel dyskusyjny zmierzający do nawiązania współpracy w planowanych projektach
  i grantach w następujących obszarach badań:
  - Fitoekstrakcja metali/metaloidów przez wybrane gatunki drzew i krzewów,
  - Wpływ grzybów mykoryzowych na transport wody w drzewach leśnych,
  - Rola arbuskularnych grzybów mykoryzowych w fitoremediacji metali/metaloidów i redukcji stresu oksydacyjnego,
  - Kwasy organiczne o niskiej masie cząsteczkowej wydzielane do ryzosfery pod wpływem stresu wywołanego metalami ciężkimi,
  - Zmiany w profilu związków fenolowych wybranych gatunków drzew i krzewów uprawianych na podłożu o zróżnicowanej zawartości metali/metaloidów,
  - Analiza produktów rozkładu celulozy pod wpływem enzymów pozyskiwanych z grzybów,
  - Zastosowanie metabolomiki w prewencji chorób grzybowych systemu korzeniowego drzew,
  - Zastosowanie metod biologicznych w ochronie zbóż przed patogenami grzybowymi,
  - Reakcje transferu elektronów w produktach naturalnych grzybów i roślin.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
Prof. dr hab. Piotr GOLIŃSKI
Kierownik Katedry Chemii UPP
 

kalendarz: 
2017-05-12

IV Konferencję Naukową Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zapraszają na IV Konferencję Naukową Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z cyklu:
GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

Temat konferencji:
„Problemy inżynierii i kształtowania środowiska”

Poznań, 27-28 czerwca 2017 r.

kalendarz: 
2017-06-27 - 2017-06-28
pliki: 

II Letnia Szkoła Nutrigenomiki

W dniach 3-7 września 2017 na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP odbędzie się II Letnia Szkoła Nutrigenomiki, organizowana przez Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem. W tym roku przewidziano dwie wersje szkoły - mniej i bardziej zaawansowaną.

Zajęcia będą prowadzone nie tylko przez zespół Laboratorium, ale również przez pracowników Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt oraz Zakładu Fermentacji i Biosyntezy UPP.

Szkole patronuje International Society of Nutrigenetics and Nutrigenomics.

Więcej informacji na stronie:
http://www1.up.poznan.pl/mml/II%20LetniaSzkolaNutrigenomiki.html

kalendarz: 
2017-09-03 - 2017-09-07

Wykład prof. dr hab. n med. Jakuba Fichny pt. "Lek czy dieta?

Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem zaprasza na wykład prof. dr hab. n med. Jakuba Fichny pt. "Lek czy dieta? Czym jest zespół jelita nadwrażliwego i jakie terapie stosujemy?", który odbędzie się 16 maja 2017 o godz. 11.15, w sali 35 budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na ul. Wojska Polskiego 31.

Prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna jest kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prof. Fichna od ponad 15 lat prowadzi badania w obszarze farmakologii, a od blisko 10 lat zajmuje się fizjologią i patofizjologią układu pokarmowego. Jest autorem ponad 170 publikacji, z których większość ukazała się w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz licznych komunikatów zjazdowych. Publikował m.in. w American Journal of Gastroenterology, Journal of Crohn's and Colitis,
Inflammatory Bowel Diseases i Neurogastroenterology and Motility oraz Pharmacological Reviews, British Journal of Pharmacology, Biochemical Pharmacology i Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Za swoją działalność naukową został wyróżniony m.in. United European
Gastroenterology National Scholar Award (2010), United European Gastroenterology Rising Star Award (2016, jako pierwszy Polak) oraz Nagrodą naukową Prezesa PAN (2015). W 2017 r., jako drugi Polak w
ponaddwusetletniej historii instytucji, został wybrany na członka francuskiej Académie Nationale de Pharmacie.

kalendarz: 
2017-05-16

Wykład profesora z Wageningen (Holandia)

21 kwietnia br., prof. Rob Verdooren z Uniwersytetu Wageningen z Holandii, wygłosi wykład zatytułowany „Scientitie cooperation of the Universities in Poznań and Wageningen”.
Początek wykładu o godzinie 10.00, w sali 823, (8 piętro, Collegium Maximum).
Zaprasza kierownictwo Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych.

Rzecznik prasowy UPP
18 kwietnia 2017 r.

kalendarz: 
2017-04-21