Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Student

Ogłoszenie chóralne

Chór Akademicki "Coro Da Camera" pod dyrekcją Barbary Dąbrowskiej-Silskiej

Zaprasza wszystkich chętnych studentów do zapisywania się do zespołu. Kontakt pod numerem 514-793-995, więcej informacji na https://www.facebook.com/corodacamera/ lub na http://www.up.poznan.pl/chor/ Serdecznie zapraszamy!

Barbara Dąbrowska-Silska

Wolne miejsca w Domach Studenckich

UWAGA!!!

Wolne miejsca w Domach Studenckich przy ul. Piątkowskiej!!!

DS "Jurand" - wolne żeńskie miejsca w pokojach 2 i 3 osobowych,
kontakt: 61-846-6468

DS "Danuśka" - wolne miejsca żeńskie i męskie w pokojach 2 i 3 osobowych,
kontakt: 61-846-6474 / 75

DS "Maćko" - wolne miejsca żeńskie i męskie w pokojach 2 i 3 osobowych, w
pokojach 2 osobowych o podwyższonym standardzie. Dostępna jest również
jedna kawalerka.
Kontakt: 61-846-6485

DS "Przylesie" - wolne miejsca w pokojach 3-osobowych
Kontakt: 61-848-78 94

ZAPRASZAMY

mgr Błażej Turguła
Administracja DS "Jurand", "Danuśka", "Maćko"

“Kurs wyrównawczy” z Chemii dla studentów I roku

UWAGA!!!
Start kursów od 10.10.2016

*Termin lub/i godziny kursów mogą ulec małym zmianom, po uzgodnieniach pomiędzy studentami a osobą prowadzącą „Kurs wyrównawczy”.

dr Zuzanna Magdziak

pliki: 

KURS JĘZYKOWY

Studium Języków Obcych organizuje kurs języka angielskiego dla Pracowników, studentów i doktorantów.

Poziom: średnio-zaawansowany
Grupa: minimum 15- osobowa
Cena kursu 20 godzinnego wynosi 120 złotych (10 spotkań).
Tematyka języka ogólnego –General English

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki, 2 godziny lekcyjne 15.00 – 16.30 (na prośbę pracowników) aż do wyczerpania godzin –październik, listopad, grudzień.

Pierwsze zajęcia odbędą się w czwartek 13.10. 2016 roku w sali 265 o godz.15.

Zapisy i szczegółowe informacje – na pierwszych zajęciach.

Osoby zainteresowane zajęciami proszone są o okazanie kwitu wpłaty na sumę 120 zł przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w dniu 13.10. 2016r. Numer konta: 29 10 90 13 62 00 00 00 00 36 01 78 94 subkonto 293.93.560. Tytułem: kurs języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy
Studium Języków Obcych

Lista studentów I roku przyjętych do Domów Studenckich w roku akademickim 2016/2017

 Lista studentów I roku przyjętych do Domów Studenckich w roku
akademickim 2016/2017. Szczegóły dotyczące zakwaterowania do
poszczególnych akademików:
http://puls.edu.pl/?q=content/uwaga-kwaterowanie-w-domach-studenckich-na...
W razie rezygnacji prosimy o PILNY kontakt z Sekcją Studenckich Spraw
Bytowych, tel. 61 848 75 22, 61 848 78 04, 61 848 78 05

pliki: 

Organizacja zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2016/2017

Komunikat
dla studentów studiów I stopnia
w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych
w roku akademickim 2016/2017

 1. Zajęcia nadprogramowe mają na celu wyrównanie lub podniesienie wiedzy z zakresu szkoły średniej. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny.
 2. W bieżącym roku akademickim Uczelnia proponuje 20. godzinne kursy z:
  a) chemii i matematyki,
  b) wybranego języka obcego, niezależnie od programowych lektoratów.
 3. Kursy z chemii, fizyki i matematyki są zajęciami konsultacyjno-rachunkowymi, realizowanymi w grupach 20. osobowych. Cena kursu wynosi 80,- zł.
 4. Zajęcia językowe (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski lub włoski) odbywają się w grupach 15. osobowych. Cena kursu wynosi 120,- zł.
 5. Aby wziąć udział w wybranym kursie należy wnieść stosowną opłatę na konto nr:
  29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
  tytułem: subkonto 293.93.560 i nazwa przedmiotu
  lub bezpośrednio w kasie Uczelni (Collegium Maximum, na parterze za szatnią).
 6. Z dowodem wpłaty należy zgłosić się do osoby organizującej kurs:
  a) chemia – dr Zuzanna Magdziak, tel. 61 848 7836, e-mail: zuza@positiv.pl
  b) matematyka – dr Kamila Tomaszyk, tel. 61 848 7545, e-mail: tomaszyk@up.poznan.pl oraz matematyka dla kierunków: Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość – dr Romana Głowicka tel. tel. 61 848-6185, email: roma@up.poznan.pl
  c) języki obce – mgr Alina Nurczyk, e-mail: anurczyk@up.poznan.pl, tel. 61 848 7087
 7. Szczegóły, w tym terminy zajęć, będą ustalane bezpośrednio przez prowadzących.

/ - / prof. dr hab. Cezary Mądrzak
Prorektor ds. Studiów

 

Informacje dotyczące pomocy materialnej i domów studenckich na rok akademicki 2016/2017 - dla studentów I roku

Wnioski o pomoc materialną na rok akademicki 2016/2017 oraz wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 września br. w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.
Wykaz niezbędnych dokumentów oraz inne szczegóły związane z pomocą materialną znajdują się na stronie:
http://student.puls.edu.pl/?q=dokumenty/pomoc-materialna
oraz facebooku:
Sekcja Studenckich Spraw Bytowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 043,90 zł.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

 1. stypendium socjalne w zależności od dochodu:
  dochód do 300 zł netto 450 zł
  od 300,01 do 600,00 350 zł
  od 600,01 do 1 043,90 300 zł
 2. zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym 150 zł
 3. stypendium z tytułu niepełnosprawności 300 zł
 4. zapomogi:
  a) z tytułu śmierci rodziców lub opiekunów prawnych oraz z tytułu
  urodzenia dziecka 1500 zł
  b) z tytułu ciężkiej choroby lub wypadku studenta do 1500 zł
  c) inne do 1000 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim. Jeśli student stara się
o stypendium i miejsce w DS należy złożyć: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej, jeśli tylko o miejsce: Wniosek o akademik.
Wnioski można składać osobiście lub wysyłać pocztą, jednak należy skontaktować się
z Sekcją czy dotarł komplet dokumentów.
Lista osób przyjętych do Domów Studenckich będzie umieszczona do 20 września na stronie głównej Uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sekcja Studenckich Spraw Bytowych, pok. 209
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 61 848 75 22, 61 848 78 04, 61 848 78 05
e-mail: sssb@up.poznan.pl, kmarek@up.poznan.pl

 

Staże studenckie w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta Poznania zaprasza studentów kończących pierwszy stopień studiów oraz studentów drugiego stopnia do odbycia staży w wydziałach i biurach Urzędu, oraz w Poznańskim Centrum Świadczeń i spółce Targowiska.

Podczas takiego stażu można nabyć doświadczenia zawodowego. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca września br. Czasu pozostało więc niewiele. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Staże rozpocznę się w listopadzie i potrwają do końca lutego. Za wykonywaną pracę (18 godzin tygodniowo) studenci otrzymają wynagrodzenie. Więcej informacji na ten temat pod numerem telefonu 61 878 55 10. Zgłoszenia przyjmowane są on-line, strona : www.poznan.pl.

Rzecznik prasowy UP
27 września 29016 r.

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2017

Termin składania wniosków do Działu Rozwoju Uczelni upływa 21 października br.

Roczne stypendia dla młodych uczonych, przyznawane w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 31-32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych i innych).

Termin składania wniosków do FNP o przyznanie stypendium upływa 31 października 2016 roku.

Wnioski podpisuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz.
Wnioski wypełnione elektronicznie i wydrukowane (bez publikacji) należy składać w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 w budynku Collegium Maximum) do 21 października br.

Opis programu START i rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-przyjmowanie-wnioskow-w-programie-sta...

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie informujemy, że należy zapoznać się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu http://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

Dział Rozwoju Uczelni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu