Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Student

Fulbright English Teaching Assistans - nabór wniosków

Polsko - Amerykańska Fundacja Fulbright ogłosiła kolejny nabór na goszczenie przez polskie uczelnie stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Fulbright English Teaching Assistants (ETAs) w roku akademickim 2017/18.

Fulbright English Teaching Assistantship to roczne stypendium przeznaczone dla absolwentów amerykańskich uczelni wyższych, na asystowanie lub samodzielne prowadzenie zajęć z języka angielskiego.

Zachęcamy Państwa do udziału w naborze, bowiem obecność Fulbright ETA na polskiej uczelni to strategiczny krok do jej umiędzynarodowienia.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.fulbright.edu.pl/eta-uczelnie/

Zgłoszenie będą przyjmowane do 28 marca br.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Aleksandry Matuszewskiej aleksandra.matuszewska@fulbright .edu.pl.

Hanna Agacińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dział Współpracy z Zagranicą

Lista 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016

Miejsce w grupie 5% najlepszych absolwentów uprawnia do ubiegania się o umorzenie części kredytu
studenckiego.
Zaświadczenie do banku wystawia Dział Studiów i Spraw Studenckich na pisemny wniosek
zainteresowanego.

LISTA W ZAŁĄCZNIKU

pliki: 

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Poznań, dnia 17.01.2017r

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

PT PRACOWNICY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie przypomina ,że w budynkach Uczelni są ustawione pojemniki na surowce wtórne do segregacji ( papier, szkło, tworzywa sztuczne),które są na bieżąco usuwane przez firmę sprzątającą.

Zachęcamy społeczność akademicką do czynnego uczestnictwa w procesie segregacji a tym samym do obniżenia kosztów ponoszonych przez Uczelnię za odpady komunalne.

Odpady segregowane odbierane są za darmo !!!!

Kierownik Działu
Gospodarczego i Zaopatrzenia
Wiesław Janus

UWAGA studenci I roku wszystkich kierunków studiów STACJONARNYCH

W semestrze letnim rozpoczyna się nauka języka obcego (jeden do wyboru: angielski lub niemiecki, ewentualnie francuski lub rosyjski, o ile zgłosi się więcej niż 10 studentów).

 
Student zobowiązany jest kontynuować naukę języka obcego,
gdyż zgodnie z przepisami, musi osiągnąć poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 
Przydział do grup językowych odbędzie się na podstawie wyniku obowiązkowego testu kwalifikacyjnego.
 
Studenci, który wybrali język francuski lub rosyjski są proszeni o rozwiązanie również testu z j. angielskiego lub j. niemieckiego.
 
Test dostępny będzie on-line w terminie 2 – 22 stycznia 2017 r. na stronie:
 
UWAGA! Studenci studiujący na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu drugi kierunek studiów nie muszą wypełniać testu. Proszeni są o zgłoszenie się na pierwsze zajęcia, zgodnie z planem na semestr letni.

WYDZIAŁOWY DZIEŃ ERASMUSA+

Wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych wyjazdami w ramach Programu Erasmus+ (studia / praktyki) zapraszamy na:

WYDZIAŁOWY DZIEŃ ERASMUSA+

Spotkania odbędą się:
na WRiB: 10 stycznia 2017 (wtorek) godz. 11.30, Biocentrum sala B
na WIŚiGP: 12 stycznia 2017 (czwartek) godz. 9.00, budynek WIŚiGP ul. Piątkowska 94 sala 111
na WMWNZ: 12 stycznia 2017 (czwartek) godz. 10.00 Kolegium Gawęckiego sala 29

W programie:
informacja o sposobie ubiegania się o wyjazdy na studia lub praktyki zagraniczne
spotkanie z zeszłorocznymi uczestnikami wymiany międzynarodowej
prezentacje multimedialne uczelni partnerskich i miejsc praktyk

Joanna Pietrzak
Dział Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Tel. 618487012
email: joanna.pietrzak@up.poznan.pl

kalendarz: 
2017-01-10 - 2017-01-12

II Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska

"Drodzy Studenci i Doktoranci!

Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska- MIŚ oraz Koło Naukowe „Konfuzor” mają zaszczyt zaprosić Was do udziału w II Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska (II IAKOŚ), która odbędzie się w dniach 17-20.03.2017 r. na terenie Politechniki Gdańskiej.

 

IAKOŚ to doskonałe miejsce do wymiany poglądów i doświadczeń na tematy prośrodowiskowe. Naszym celem jest stworzenie otwartego na każdy punkt widzenia forum, studentów i doktorantów, z każdej dziedziny nauki i techniki. Niezależnie, czy jesteście chemikami, fizykami, biologami czy informatykami, czekamy właśnie na Was!

W programie między innymi: wykłady ludzi nauki i techniki, imprezy towarzyszące oraz nagrody dla najlepszych.

Opłata konferencyjna w tym roku wynosi jedynie 80zł!

 

Rejestracja ruszyła już 3 stycznia 2017 roku.

Przewidujemy ograniczoną liczbę miejsc, więc nie zwlekajcie!

 

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej:

http://chem.pg.edu.pl/nkch/iakos2017

oraz na facebooku:

https://www.facebook.com/iakos2017

Serdecznie zapraszamy!"

kalendarz: 
2017-03-17 - 2017-03-20

UWAGA!!! Wolne miejsca w Domach Studenckich przy Piątkowskiej!!!

DS "Jurand" - wolne miejsca w pokojach 2 i 3 osobowych, wolne pokoje 3 osobowe
kontakt: 61-846-6468

DS "Danuśka" - wolne miejsca w pokojach 2 i 3 osobowych,
kontakt: 61-846-6475 / 74

DS "Maćko" - wolne miejsca żeńskie i męskie w pokojach 2 i 3 osobowych,
wolne pokoje 3 i 2 osobowe
Kontakt: 61-846-6485
ZAPRASZAMY

Ministerialne stypendia dla uzdolnionych studentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę  wybitnie uzdolnionych studentów, którym minister przyznał na rok 2016 -2017 stypendia w  wysokości 15 tys. zł.

 Wśród nagrodzonych znalazło się siedmioro studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
1.       Sylwia Bartnikowska, studentka II roku studiów II stopnia – kierunek ekoenergetyka,
2.       Agata Jasiak, studentka IV roku – kierunek inżynieria i gospodarka wodna,
3.       Mateusz Kęsy, student II roku studiów  II st. – kierunek ochrona przyrody
4.       Bartosz Krysztofiak, student IV roku – kierunek inżynieria i gospodarka wodna,
5.       Jakub Kulus, student V roku jednolitych studiów magisterskich – weterynaria,
6.       Marcin Ryczek, student IV roku  – kierunek biotechnologia,
7.       Stanisław Zaborowski, student IV roku  – kierunek inżynieria i gospodarka wodna.
Nagrodzonym studentom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy!
 
 
Rzecznik prasowy UP                                                                                                                                   20  grudnia 2016 r.

Cykl wykładów ogólnouczelnianych dla studentów II stopnia

Z inicjatywy Biura Karier UP w grudniu 2016 i styczniu 2017 odbywa się cykl wykładów z zakresu planowania kariery zawodowej i przedsiębiorczości w ramach zajęć ogólnouczelnianych dla studentów stacjonarnych II stopnia.

W dniu 13.12.16 dużym zainteresowaniem 150 studentów cieszył się wykład pt: Jak rozpracować rekrutera na rozmowie rekrutacyjnej?, prowadzony przez doradcę ds. przedsiębiorczości z Biura Karier, panią Kingę Kaczmarczyk. Wykład był także doskonałą okazją, aby zachęcić studentów do skorzystania z profesjonalnych usług doradczych świadczonych przez nasze BK w ramach projektu pt: Kompleksowy program rozwoju jakości usług oferowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 30.09.2019 r.). Dodatkowo istnieje możliwość spotkania się z doradcami na spotkaniach pt: Przystań kariery na wszystkich Wydziałach, gdzie można będzie skonsultować dokumenty aplikacyjne i zapisać się do projektu Biura Karier. 14.12.16 doradcy kariery spotkali się ze studentami na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Ogrodach.

Najbliższa Przystań kariery to: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94e, w grudniu 21.12.2016 (środa) i w styczniu 10.01.2017 (wtorek) w godz. 8-14.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu na: www.biurokarier.up.poznan.pl/ lub na facebooku Projekt-ABK-UP-Poznań.

  

  

Kinga Kaczmarczyk
Biuro Karier UPP