Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownik

Sukcesywna dosta tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uczelni

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, dostawcą tuszy i tonerów została firma: „MAK” Sp. z o.o. , ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń.
Dostawy odbywać się będą na wskazany adres po uprzednim złożeniu zamówienia wg wzoru, zgodnego z wykazem tuszy i tonerów znajdującego się w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia ( http://puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy ), natomiast odbiory, potwierdzane będą protokołem, którego wzór znajduje się w niniejszym dokumencie.
Jednocześnie informujemy, że zamówienia należy składać pisemnie w pok. 58.1 Collegium Maximum lub drogą mailową na adres:
marg@up.poznan.pl
Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani Maria Gierszewska, tel. 618487057.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Zmarła Pani Hanna Babicka

W dniu 5 kwietnia 2016 roku zmarła Pani Hanna Babicka, pracownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Msza św. w intencji
śp. Hanny Babickiej
od koleżanek i kolegów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zostanie odprawiona
dnia 18.04.2016 r. o godzinie 8.00
w kościele p.w. św. Jana Vianneya, ul. Podlaska 10

NEKROLOG

 

Kompleksowa termomodernizacja budynku Hali Maszyn Instytutu Inżynierii Biosystemów przy ul. Wojska Polskiego 50 w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w dniu 11 grudnia 2015 roku zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
pn.”Kompleksowa termomodernizacja budynku Hali Maszyn Instytutu Inżynierii Biosystemów przy ul. Wojska Polskiego 50 w Poznaniu”

Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl
Realizacja zadania będzie obejmowała między innymi: Wymianę okien, ocieplenie dachu i ścian budynku, montaż świetlików, wymianę bramy i drzwi zewnętrznych, montaż instalacji wentylacji wywiewno – nawiewnej, montaż ogrzewania podłogowego. Zaprojektowane i wykonane będą również pompy ciepła