Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownik

K O M U N I K A T w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

K O M U N I K A T
Działu Osobowego i Spraw Socjalnych
z dnia 21 lutego 2017 roku

w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych informuje pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego, że od 21 lutego br. można pobierać druki wniosków na pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.

Pożyczki udzielane będą na następujące cele:

a) budowę domu (dołączyć akt własności działki, pozwolenie na budowę, a przy kolejnych ratach rozliczenie do wysokości przyznanej pożyczki),

b) kupno domu, mieszkania (dołączyć akt notarialny lub umowę kupna),

c) remont i modernizacja mieszkania,

d) remont i modernizacja domu jednorodzinnego (dołączyć akt własności lub współwłasności domu oraz podatek od nieruchomości za 2017 rok)

Wypełnione wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w terminie do 30 kwietnia 2017 roku.

Kierownik Działu

Fulbright English Teaching Assistans - nabór wniosków

Polsko - Amerykańska Fundacja Fulbright ogłosiła kolejny nabór na goszczenie przez polskie uczelnie stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Fulbright English Teaching Assistants (ETAs) w roku akademickim 2017/18.

Fulbright English Teaching Assistantship to roczne stypendium przeznaczone dla absolwentów amerykańskich uczelni wyższych, na asystowanie lub samodzielne prowadzenie zajęć z języka angielskiego.

Zachęcamy Państwa do udziału w naborze, bowiem obecność Fulbright ETA na polskiej uczelni to strategiczny krok do jej umiędzynarodowienia.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.fulbright.edu.pl/eta-uczelnie/

Zgłoszenie będą przyjmowane do 28 marca br.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Aleksandry Matuszewskiej aleksandra.matuszewska@fulbright .edu.pl.

Hanna Agacińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dział Współpracy z Zagranicą

Wykazu urządzeń drukujących

Poznań, dnia 26-01-2017r

P.T. kierownicy
jednostek / komórek
organizacyjnych UP

Dotyczy : wykazu urządzeń drukujących

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia w związku z planowanym postępowaniem w zakresie obsługi urządzeń drukujących na 2017r prosi o zrobienie wykazu urządzeń drukujących (drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, faxy) będących na stanie jednostek i przesłanie do DG i Z w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2017r.
Wypełnioną załącznik prosimy dostarczyć do Działu Zaopatrzenia pok. 54,2 lub na adres mailowy : marg@up.poznan.pl . Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Marii Gierszewskiej tel. 846 62 77.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Poznań, dnia 17.01.2017r

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

PT PRACOWNICY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie przypomina ,że w budynkach Uczelni są ustawione pojemniki na surowce wtórne do segregacji ( papier, szkło, tworzywa sztuczne),które są na bieżąco usuwane przez firmę sprzątającą.

Zachęcamy społeczność akademicką do czynnego uczestnictwa w procesie segregacji a tym samym do obniżenia kosztów ponoszonych przez Uczelnię za odpady komunalne.

Odpady segregowane odbierane są za darmo !!!!

Kierownik Działu
Gospodarczego i Zaopatrzenia
Wiesław Janus

Dotyczy: dostawy mebli laboratoryjnych

16.01.17 r.

 

P.T. kierownicy
jednostek/komórek
organizacyjnych UP

 

Dotyczy: dostawy mebli laboratoryjnych.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli laboratoryjnych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 28.02.17 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Dotyczy: dostawy chemii gospodarczej

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę chemii gospodarczej którego przedmiotem będą m.in.:

 • środki czystości typu: płyn do WC, mleczko czyszczące, płyn do szyb, płyn do podłóg, tabletki i sól do zmywarki, proszek do prania, pasta BHP, mydło itp.,
 • art. gospodarstwa domowego typu: wiadro, mop, miotła, szufelka, gąbka, ściereczki, ręczniki, rękawiczki, worki na śmieci, papier toaletowy itp.

prosi o składanie potwierdzonych przez dysponenta środków zapotrzebowań wg tabeli poniżej w terminie do 31.01.2017 r. do pok. 416 lub na adres e-mail: piotra@up.poznan.pl

 

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

 

pliki: 

Uwaga - pilna informacja dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz podmiotów współpracujących

Informujemy, że 15.01.2017 r. (nabór przedłużony) kończy się nabór na kurs języka angielskiego dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz podmiotów współpracujących. 

Na aktualny nabór pozostało jeszcze 11 wolnych miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każda osoba, która zarejestruje się na poniższej stronie
otrzyma darmowy podręcznik do nauki języka angielskiego.

INFORMACJE I ZAPISY :
www.wkdk.pl/m/upp

Dostawy mebli biurowych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli biurowych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 28.02.17 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Komunikat DGZ

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w związku przeprowadzaną inwentaryzacją w dniach od 09.01.17 do 13,01.17r., magazyn artykułów biurowych będzie nieczynny.
W wyjątkowych, pilnych sprawach proszę o kontakt z Panią Lidią Filas tel. 61 848 70 53

 

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Usługi wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy

Dotyczy: usługi wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy.
Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego usługę wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 02.01.2017 roku przez okres 24 miesięcy świadczyć będzie firma: Komfortowe Przewozy Pasażerskie „BUSTOURIST” s.c. Wioleta Łukaszewska, Mirosław Łukaszewski, 62-100 Wągrowiec, ul. Polna 22.

Specyfika świadczenia usługi:

 1. Usługa obejmuje wyjazdy krajowe z wyłączeniem wyjazdów zagranicznych,
 2. Wyjazdy podzielone są na 5 kategorii:
  • Wyjazdy ryczałtowe - tabela nr 1,
  • Wyjazdy jednodniowe – tabela nr 2,
  • Wyjazdy dwudniowe – tabela nr 3,
  • Wyjazdy trzydniowe – tabela nr 4,
  • Wyjazdy czterodniowe – tabela nr 5.
 3. Do dyspozycji są 4 typy autokarów:
  • A1 od 12 - 18 miejsc
  • A2 od 20 – 30 miejsc
  • A3 od 32 - 50 miejsc
  • A4 powyżej 50 miejsc
 4. Długości tras opisane w przedziałach kilometrowych obejmują podróże w dwie strony – od wyjazdu spod Uczelni do przyjazdu z powrotem pod Uczelnię.
  Przykład: Wyjazd do Torunia – w jedną stronę 160 km., czyli w dwie strony 320 km. – wybieramy przedział kilometrowy powyżej 300 km. do 400 km..
 5. Zamówienie na wyjazd odbywać się będzie poprzez dostarczenie podpisanego wniosku o zamówienie publiczne wraz z załączonym zleceniem wykonania wyjazdu do Pani Beaty Przybyły pok. 415 Collegium Maximum w terminie minimum pięciu dni roboczych przed planowanym wyjazdem.
 6. Podane w tabelach ceny są wartościami netto należy doliczyć do nich 8% podatku VAT.
  Bliższych informacji w w/w sprawie udziela Pani Beata Przybyła tel. 61-848-70-60
  Tabele ze stawkami, zlecenie wykonania wyjazdu oraz protokół zdawczo-odbiorczy znajdują się w repozytorium dokumentów DGZ.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus