Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownik

Komunikat- Dział Płac i Stypendiów

Dział Płac i Stypendiów uprzejmie zawiadamia, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242) poinformował, że wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. wynosi 1,30 % podstawy jej wymiaru.

W związku z powyższym składki ZUS opłacane przez zakład pracy obecnie wynoszą 20,01 % z tego:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne – 9,76%
  • składki na ubezpieczenie rentowe – 6,5%
  • składki na ubezpieczenie wypadkowe – 1,30%
  • składki na fundusz pracy – 2,45%.

KOMUNIKAT BHP I OP

Szkolenie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Inspektorat BHP i OP Uniwersytetu Przyrodniczego uprzejmie informuje, że w dniach 6 i 20 Kwietnia br. (czwartek) o godzinie 9:00, odbędzie się jednodniowe szkolenie dla pracowników uczelni z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie prowadzić będzie Pani mgr Jolanta Zdrojewska. Miejsce szkolenia: DS”Przylesie” ul. W.Polskiego 85 P-ń., Pracownia Katedry Żyw. Regionalnej, Etnicznej i Gosp. Dom. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia, maila z podaniem wybranego terminu, imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska pracy, nr telefonu na adres: bhp@up.poznan.pl do dnia 5 kwietnia br.

Po zebraniu grup 16 osób, Inspektorat BHP potwierdzi mailem termin szkolenia, każdej zainteresowanej osobie indywidualnie.
Zapisy prowadzi: st. spec ds. bhp mgr Bernadeta Bobak tel. 61 848 78 92

Kierownik Inspektoratu BHP i OP
Robert Filas

Zapisz sie do chóru

Absolwencie Pracowniku jeśli kochasz muzykę, marzysz o śpiewaniu zapisz się do chóru!!!

Założeniem naszych projektów jest zaproszenie do wspólnego muzykowania osób związanych z poznańskimi uczelniami, które pragną realizować swoje pasje muzyczne. Próby odbywamy na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, przy ul. Szamarzewskiego na Ogrodach w bud. D sala 020, w poniedziałki i czwartki w godz. 18:30 – 20:30. Oferta skierowana jest do tych, którzy kiedyś śpiewali i tych, którzy o śpiewaniu marzą. Możesz nie znać nut, wszystkiego się nauczysz. Serdecznie zapraszamy
Barbara Nowak - dyrygent
e-mail: banov@onet.eu
tel. 605 892 958

Komunikat Biblioteki Głównej dotyczący dostępu testowego do baz danych

E-zasoby – dostęp testowy.
Biblioteka zaprasza do zapoznania się w ramach dostępu testowego z:

  • bazą BioOne oferującą ponad 135 tysięcy artykułów pochodzących z 200 tytułów czasopism od 149 wydawców. Dostęp do 31 maja 2017.
  • bazą AccessEngineering, referencyjną bazą wiedzy zawierającą najświeższe informacje z następujących dziedzin: inżynieria cywilna, telekomunikacja, informatyka, chemia, energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria przemysłowa, materiałoznawstwo, mechanika, zarządzanie operacyjne. Dostęp do 24 kwietnia.
  • bazą OMMBID (Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease) wydawcy McGraw Hill. Baza ta to kompendium wiedzy na temat chorób genetycznych wrodzonych oraz szeroko rozumianej genetyki. Tworzona w oparciu o powszechnie znane publikacje The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Diseases oraz Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patient Care. Oprócz pełnych tekstów obu publikacji OMMBID oferuje szereg dodatkowych materiałów, takich jak: aktualizowane na bieżąco rozdziały książek, nowo dodane rozdziały/sekcje książek, zdjęcia, ilustracje, animacje, blog. Dostęp do 16 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie biblioteki.

Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla uczestników ostatnich lat studiów doktoranckich i pracowników UP prowadzących dydaktykę, którzy planują podnieść swoje kwalifikacje.

Osoby zainteresowane kursem pedagogicznym w 2017 r. proszone są o zgłoszenie gotowości odbycia kursu w Dziekanacie Wydziału (pracownicy), u Kierowników Studiów Doktoranckich (doktoranci), w terminie do 14 kwietnia br.

Kurs odbędzie się pod koniec czerwca jeżeli zbierze się przynajmniej 20-osobowa grupa zainteresowanych.
Kurs jest odpłatny, wysokość opłaty zostanie podana po ustaleniu liczebności grupy.

 

Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego przez okres 12 miesięcy

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania dostawcą chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego została firma:
„ADI” Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o. , ul. Komornicka 20, 60-101 Poznań.
Dostawy odbywać się będą na wskazany adres po uprzednim złożeniu zamówienia wg wzoru, zgodnego z wykazem chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego znajdującego się w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia ( http://puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy ), natomiast odbiory, potwierdzane będą protokołem, którego wzór znajduje się w niniejszym dokumencie.
Jednocześnie informujemy, że zamówienia należy składać pisemnie w pok. 58.1 Collegium Maximum lub drogą mailową na adres:
dansob@up.poznan.pl
Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani Danuta Sobkowiak, tel. 618487058.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Dostawy galanterii spożywczej na imprezy okolicznościowe...

P.T. kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych UP

Dotyczy: dostawy galanterii spożywczej na imprezy okolicznościowe, szkolenia, konferencje itp. na 12 miesięcy.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę galanterii spożywczej którego przedmiotem będą m.in.:

ciastka, paluszki, cukierki, drożdżówki, kawa, herbata, cukier, mleko, soki, woda w butelkach, plastikowe talerzyki, sztućce, kubeczki itp.

prosi o składanie potwierdzonych przez dysponenta środków zapotrzebowań wg tabeli (załącznik) w terminie do 31.03.2017 r. do pok. 416 lub na adres mailowy: piotra@up.poznan.pl

Komunikat nie dotyczy artykułów spożywczych do badań naukowych i na dydaktykę.

Dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych

P.T. kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych UPP

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli biurowych i laboratoryjnych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.17 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

K O M U N I K A T BHP I OP

Szkolenie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Inspektorat BHP i OP Uniwersytetu Przyrodniczego uprzejmie informuje, że w dniach 15 i 22 marca br. (środa) o godzinie 8:00, odbędzie się jednodniowe szkolenie dla pracowników uczelni z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie prowadzić będzie Pani mgr Jolanta Przytuła. Miejsce szkolenia: DS”Przylesie” ul. W.Polskiego 85 P-ń., Pracownia Katedry Żyw. Regionalnej, Etnicznej i Gosp. Dom. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia, maila z podaniem wybranego terminu, imienia, nazwiska, nr telefonu na adres: bhp@up.poznan.pl do dnia 10 marca br.

Po zebraniu grup 16 osób, Inspektorat BHP potwierdzi telefonicznie termin szkolenia, każdej zainteresowanej osobie indywidualnie.

Zapisy prowadzi: st. spec ds. bhp mgr Bernadeta Bobak tel. 61 848 78 92

Kierownik Inspektoratu BHP i OP
Robert Filas

K O M U N I K A T dotyczący składania „Oświadczeń” o przychodach...

K O M U N I K A T
Działu Osobowego i Spraw Socjalnych
z dnia 21 lutego 2017 roku

dotyczący składania „Oświadczeń” o przychodach będących podstawą do naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych prosi wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni o pobieranie od dnia 21 lutego br. druków „Oświadczeń”
dla zatrudnionych pracowników.

Wypełnione czytelnie druki, zgodnie z objaśnieniami należy złożyć w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych pok. 413 w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Uwaga!
Nie złożenie oświadczenia w podanym wyżej terminie spowoduje pominięcie pracownika w rozliczeniu środków na cele socjalne ZFŚS i traktowane będzie jako rezygnacja ze świadczeń w 2017 roku.

 

Kierownik Działu