Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogłoszenia

Lista 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016

Miejsce w grupie 5% najlepszych absolwentów uprawnia do ubiegania się o umorzenie części kredytu
studenckiego.
Zaświadczenie do banku wystawia Dział Studiów i Spraw Studenckich na pisemny wniosek
zainteresowanego.

LISTA W ZAŁĄCZNIKU

pliki: 

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Poznań, dnia 17.01.2017r

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

PT PRACOWNICY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie przypomina ,że w budynkach Uczelni są ustawione pojemniki na surowce wtórne do segregacji ( papier, szkło, tworzywa sztuczne),które są na bieżąco usuwane przez firmę sprzątającą.

Zachęcamy społeczność akademicką do czynnego uczestnictwa w procesie segregacji a tym samym do obniżenia kosztów ponoszonych przez Uczelnię za odpady komunalne.

Odpady segregowane odbierane są za darmo !!!!

Kierownik Działu
Gospodarczego i Zaopatrzenia
Wiesław Janus

Oferta pracy w projekcie DIALOG

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w związku z realizacją przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii projektu pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatrudni 2 osoby na stanowisko:

Asystentki/Asystenta projektu

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w ofercie do dnia 25 stycznia 2017 roku (CV ze zdjęciem + list motywacyjny) na adres: inncom@up.poznan.pl

 

Komunikat dot. tłumaczenia tekstów naukowych

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na tłumaczenie tekstów naukowych uprzejmie proszę o przedstawienie do dnia 31 stycznia br. danych dotyczących przewidywanych w okresie do 15 lutego 2018 roku tłumaczeń specjalistycznych prac naukowych wg niżej zamieszczonego schematu, przyjmując jako jednostkę obliczeniową stronę znormalizowanego tekstu A-4 1800 znaków (30 wersów x 60 znaków). W/w informacje prosimy dostarczyć do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia pok. 416 lub przesłać w formie mailowej na adres: wawrzyng@up.poznan.pl

Kierownik DGiZ
Wiesław Janus

pliki: 

Stypednia Rządu Francuskiego

Szanowni Państwo,

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce informują o naborze kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017/2018.
Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom oraz naukowcom finansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 lub Podwójnego doktoratu. Wnioski można składać do 5 marca 2017 r.

Szczegóły na stronie http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

Joanna Cybulska
Dział Współpracy z Zagranicą

UWAGA studenci I roku wszystkich kierunków studiów STACJONARNYCH

W semestrze letnim rozpoczyna się nauka języka obcego (jeden do wyboru: angielski lub niemiecki, ewentualnie francuski lub rosyjski, o ile zgłosi się więcej niż 10 studentów).

 
Student zobowiązany jest kontynuować naukę języka obcego,
gdyż zgodnie z przepisami, musi osiągnąć poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 
Przydział do grup językowych odbędzie się na podstawie wyniku obowiązkowego testu kwalifikacyjnego.
 
Studenci, który wybrali język francuski lub rosyjski są proszeni o rozwiązanie również testu z j. angielskiego lub j. niemieckiego.
 
Test dostępny będzie on-line w terminie 2 – 22 stycznia 2017 r. na stronie:
 
UWAGA! Studenci studiujący na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu drugi kierunek studiów nie muszą wypełniać testu. Proszeni są o zgłoszenie się na pierwsze zajęcia, zgodnie z planem na semestr letni.

Usługi wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy

Dotyczy: usługi wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy.
Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego usługę wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 02.01.2017 roku przez okres 24 miesięcy świadczyć będzie firma: Komfortowe Przewozy Pasażerskie „BUSTOURIST” s.c. Wioleta Łukaszewska, Mirosław Łukaszewski, 62-100 Wągrowiec, ul. Polna 22.

Specyfika świadczenia usługi:

 1. Usługa obejmuje wyjazdy krajowe z wyłączeniem wyjazdów zagranicznych,
 2. Wyjazdy podzielone są na 5 kategorii:
  • Wyjazdy ryczałtowe - tabela nr 1,
  • Wyjazdy jednodniowe – tabela nr 2,
  • Wyjazdy dwudniowe – tabela nr 3,
  • Wyjazdy trzydniowe – tabela nr 4,
  • Wyjazdy czterodniowe – tabela nr 5.
 3. Do dyspozycji są 4 typy autokarów:
  • A1 od 12 - 18 miejsc
  • A2 od 20 – 30 miejsc
  • A3 od 32 - 50 miejsc
  • A4 powyżej 50 miejsc
 4. Długości tras opisane w przedziałach kilometrowych obejmują podróże w dwie strony – od wyjazdu spod Uczelni do przyjazdu z powrotem pod Uczelnię.
  Przykład: Wyjazd do Torunia – w jedną stronę 160 km., czyli w dwie strony 320 km. – wybieramy przedział kilometrowy powyżej 300 km. do 400 km..
 5. Zamówienie na wyjazd odbywać się będzie poprzez dostarczenie podpisanego wniosku o zamówienie publiczne wraz z załączonym zleceniem wykonania wyjazdu do Pani Beaty Przybyły pok. 415 Collegium Maximum w terminie minimum pięciu dni roboczych przed planowanym wyjazdem.
 6. Podane w tabelach ceny są wartościami netto należy doliczyć do nich 8% podatku VAT.
  Bliższych informacji w w/w sprawie udziela Pani Beata Przybyła tel. 61-848-70-60
  Tabele ze stawkami, zlecenie wykonania wyjazdu oraz protokół zdawczo-odbiorczy znajdują się w repozytorium dokumentów DGZ.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

UWAGA!!! Wolne miejsca w Domach Studenckich przy Piątkowskiej!!!

DS "Jurand" - wolne miejsca w pokojach 2 i 3 osobowych, wolne pokoje 3 osobowe
kontakt: 61-846-6468

DS "Danuśka" - wolne miejsca w pokojach 2 i 3 osobowych,
kontakt: 61-846-6475 / 74

DS "Maćko" - wolne miejsca żeńskie i męskie w pokojach 2 i 3 osobowych,
wolne pokoje 3 i 2 osobowe
Kontakt: 61-846-6485
ZAPRASZAMY

Protokół z publicznej prezentacji założeń Projektu

 „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa...

Całość w załączniku

Komunikat w sprawie ubezpieczenia majątkowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2017-2019

P.T. Kierownicy
Jednostek/Komórek Organizacyjnych UP
w/m

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątkowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach
2017-2019 usługę od 01.01.2017 roku realizować będzie firma:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO HESTIA S.A.
ul. Hestii nr 1,
81-731 Sopot

Wszystkie sprawy związane z realizacją usługi ubezpieczenia mienia i OC należy zgłaszać:
Pani Lucynie Sznajder-Bobińskiej
tel. 0-61 846-62-79
email: lucszn@up.poznan.pl
budynek Collegium Maximum, parter niska część pok. 54.2

Wszystkie sprawy związane z realizacją usługi ubezpieczenia komunikacyjnego należy zgłaszać:
Pani Beacie Przybyła
tel. 0-61 848-70-60
email: bprzyb@up.poznan.pl
budynek Collegium Maximum, wysoka część pok. 415.

 

Z poważaniem,
Kierownik DGZ
Wiesław Janus