Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogłoszenia

Taylor and Francis eBooks – dostęp testowy

Do 23 kwietnia 2017 r. uruchomiony został dla naszej uczelni dostęp testowy do książek elektronicznych na platformie Taylor and Francis. Platforma oferuje ponad 55 000 tytułów, w 34 kolekcjach tematycznych. Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej.

Coachingowe sesje warsztatowe (II moduł)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na:

Coachingowe Sesje Warsztatowe
pt. „Efektywna prezentacja dla biznesu: oferta, teaser inwestycyjny, prototyp
i wizualizacja”

Sesje odbędą się w sali konferencyjnej CIiTT w Kolegium Rungego
przy ul. Wojska Polskiego 52, I piętro

Możliwość wyboru jednego terminu:

 • 4 kwietnia 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana – specjalizacja Biotechnologia)
 • 12 kwietnia 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologia żywności i żywienia)
 • 10 maja 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Meblarstwo i technologia drewna)
 • 17 maja 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Inżynieria środowiska/gospodarka odpadami/ochrona środowiska)
 • 24 maja 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologie w rolnictwie oraz pozostałe przyrodnicze)
  Proponowane sesje coachingowe mają służyć lepszemu przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych do skutecznej komercjalizacji i wdrożeń w praktyce. Każda sesja opierać się będzie na najnowszych regulacjach ustawowych i uczelnianych, propozycjach rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników, a także analizach przykładów z praktyki.

Program obejmuje m.in.:

 1. Oferta technologiczna – uwarunkowania formalne i prawne, forma i zakres.
 2. Strategia komunikacji – briefing i główne elementy, przykłady z danej specjalności.
 3. Ścieżka komercjalizacji i zróżnicowanie strategii, zmiana tzw. targetu w praktyce.
 4. Teaser inwestycyjny – jego funkcja i praktyczne znaczenie, prototyp i wizualizacja.
 5. Prezentacja oferty a poziom gotowości technologicznej – rola asysty wdrożeniowej.

Organizatorzy zapewniają:

 • Materiały warsztatowe,
 • Profesjonalną kadrę,
 • Poczęstunek podczas warsztatów.

Zgłoszenia:

Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia oraz jego wersję elektroniczną proszę przesyłać na adres: inncom@up.poznan.pl.

Liczba miejsc na jedną sesję jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Sesje warsztatowe finansowane są w ramach projektu „InnCOM_PULS” w ramach programu MNiSW pn. DIALOG.

Komunikat Biblioteki Głównej dotyczący dostępu testowego do baz danych

E-zasoby – dostęp testowy.
Biblioteka zaprasza do zapoznania się w ramach dostępu testowego z:

 • bazą BioOne oferującą ponad 135 tysięcy artykułów pochodzących z 200 tytułów czasopism od 149 wydawców. Dostęp do 31 maja 2017.
 • bazą AccessEngineering, referencyjną bazą wiedzy zawierającą najświeższe informacje z następujących dziedzin: inżynieria cywilna, telekomunikacja, informatyka, chemia, energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria przemysłowa, materiałoznawstwo, mechanika, zarządzanie operacyjne. Dostęp do 24 kwietnia.
 • bazą OMMBID (Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease) wydawcy McGraw Hill. Baza ta to kompendium wiedzy na temat chorób genetycznych wrodzonych oraz szeroko rozumianej genetyki. Tworzona w oparciu o powszechnie znane publikacje The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Diseases oraz Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patient Care. Oprócz pełnych tekstów obu publikacji OMMBID oferuje szereg dodatkowych materiałów, takich jak: aktualizowane na bieżąco rozdziały książek, nowo dodane rozdziały/sekcje książek, zdjęcia, ilustracje, animacje, blog. Dostęp do 16 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie biblioteki.

XIII edycja konkursu na wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań organizuje XIII edycję konkursu na wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione w latach 2015-2016. Przedmiot pracy może stanowić problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązania możliwego do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter.

Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 261 lub 265 do 15 listopada 2016r.

Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia

Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla uczestników ostatnich lat studiów doktoranckich i pracowników UP prowadzących dydaktykę, którzy planują podnieść swoje kwalifikacje.

Osoby zainteresowane kursem pedagogicznym w 2017 r. proszone są o zgłoszenie gotowości odbycia kursu w Dziekanacie Wydziału (pracownicy), u Kierowników Studiów Doktoranckich (doktoranci), w terminie do 14 kwietnia br.

Kurs odbędzie się pod koniec czerwca jeżeli zbierze się przynajmniej 20-osobowa grupa zainteresowanych.
Kurs jest odpłatny, wysokość opłaty zostanie podana po ustaleniu liczebności grupy.

 

UWAGA fałszywy e-mail w obiegu: UPS Express z fakturą do opłacenia

Informujemy o kolejnych próbach wyłudzeń!
Do odbiorców docierają wiadomości z informacją o nieopłaconych (lub do zapłacenia) fakturach.
Należy zachować szczególną ostrożność i nie reagować automatycznie. Wiadomość, może zawierać wirusa, link (odnośnik, przekierowanie) do stron potencjalnie niebezpiecznych, treść z próbą wyłudzenia informacji osobistych lub wyłudzenia środków płatniczych.

Więcej informacji na temat fałszywych wiadomości na stronach firmy UPS:
https://www.ups.com/content/pl/pl/about/news/service_updates/fraud_alert...

Dowiedz się jak rozpoznać oszustwo:
https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/fraud_ups_recognize.html

--
Ośrodek Informatyki

Prośba o wsparcie pracownika UP

Szanowni Państwo

Dwunastomiesięczny syn pracownika naszej uczelni, dra Marcina Wołpiuka, zmaga się chorobą nowotworową. Doktor Marcin Wołpiuk jest absolwentem naszej Uczelni, od 2015 roku jest zatrudniony na Wydziale Technologii Drewna.

Zwracam się do pt. pracowników naszej Uczelni o rozważenie możliwości przekazania "1%" z podatku dochodowego Organizacji Pożytku Publicznego o KRS 0000023852, hasło "Oliwier Wołpiuk". Wszystkie środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów leczenia i rekonwalescencji. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na działalność statutową Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi.

 

Dr inż. Maciej Sydor

Pełnomocnik Rektora UP w Poznaniu ds. osób niepełnosprawnych"

Spotkanie informacyjne dotyczące projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 30 marca 2017 roku (tj. czwartek) o godzinie 13:30 w budynku Collegium Rungego odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zbliżających się konkursów na projekty badawcze ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną sylwetki oraz projekty wybranych laureatów konkursów OPUS i SONATA. Ponadto w spotkaniu wezmą udział pracownicy Uniwersytetu, którzy zaangażowani są w prace NCN – prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak oraz prof. dr hab. Marek Świtoński.
Spotkanie będzie miało charakter otwarty i skierowane jest do wszystkich osób, które zamierzają ubiegać się o finansowanie projektów w zakresie badań podstawowych z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż ciągników

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

OGŁASZA Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż:
 
Szczegóły w załączniku.

Konkurs dla doktorantów

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił V edycję konkursu na najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2016 roku, której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs przeprowadzany będzie w pięciu obszarach:

 • nauk humanistycznych i społecznych,
 • biologicznych i rolniczych,
 • ścisłych i nauk o Ziemi,
 • technicznych,
 • medycznych.

Komisja oceniająca nominuje do nagrody po jednej pracy naukowej z każdego wymienionego wyżej obszaru. Laureaci zostaną zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy podczas Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, w dniu 31 maja br.

Wnioski można składać do biura Oddziału PAN droga elektroniczną, pod adresem: kamila.sobkowska@pan.pl w terminie do 15 marca 2017 r..

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/).

Rzecznik prasowy UP
14 lutego 2017 r.