Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogłoszenia

Komunikat dotyczący składania wniosków na projekty OPUS, PRELUDIUM

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki zamieściło na stronie internetowej informację, iż udostępniono formularze wniosków do konkursów na projekty badawcze OPUS 13 i PRELUDIUM 13.

OPUS 13 https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13
PRELUDIUM 13 https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Wnioski do obu konkursów należy składać w Dziale Nauki w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów.

Dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o finansowanie projektu badawczego w aktualnie otwartej edycji w/w konkursów w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 13:00 w Sali Senatu odbędzie się spotkanie informacyjne.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki 2 egzemplarzy oświadczenia o niewystępowania pomocy państwa z poprawie uzupełnionym kwestionariuszem oraz 1egzemplarz wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 16 czerwca 2017 r.

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).

Zakwaterowanie doktorantów w roku akad. 2017-18 w DS. Jurand

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem § 18 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad ich zakwaterowania w domach studenckich (zarządzenie Rektora nr 129/2014), do dnia 30 czerwca br. przyjmuje podania doktorantów
o zakwaterowanie w Domu Studenckim „Jurand” w roku akademickim 2017/18.

Podania skierowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr. hab. Romana Gornowicza z zachowaniem drogi służbowej (zaopiniowane przez opiekuna naukowego/promotora i kierownika studiów doktoranckich) proszę składać w pokoju 306 Collegium Maximum. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS przysługuje doktorantom spoza Poznania oraz osobom w trudnej sytuacji materialnej. Doktoranci od III r. mogą ubiegać się o zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, jednak ich liczba jest ograniczona.

Osoby obecnie zamieszkujące w DS, które chcą przedłużyć okres zamieszkania w akademiku również proszone są o złożenie wniosku.

Opłaty za zakwaterowanie w domach studenckich reguluje zarządzenie Rektora nr 83/2016

Uwaga kleszcze! Informacja profilaktyczna Inspektoratu BHP i OP

Pracownicy wykonujący prace w lesie, terenach łąkowych, poletkach doświadczalnych, sadach itp.

W Polsce kleszcze zaczynają żerować gdy temperatura jest dodatnia i wilgotność powietrza wysoka. Czasem jest to nawet luty, szczyt ich występowania zazwyczaj przypada na koniec kwietnia i maj. Możliwy jest drugi we wrześniu jeśli lato było mokre. Pozostają aktywne aż do późnej jesieni. Szczyt zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze przypada na miesiące od maja do początku sierpnia oraz we wrześniu. Borelioza to nie jedyna choroba odkleszczowa. Bardzo groźne jest również kleszczowe zapalenie mózgu. Jednak jest ono dużo częstsze na wschód od Wisły, w Wielkopolsce notowanych jest rocznie mniej niż 10 przypadków.

Jak chronić się przed kleszczami?...

Całość w załączniku

Kurs pedagogiczny

 „Pracownicy oraz doktoranci, którzy zostali zakwalifikowani na Kurs pedagogiczny w dniach 24 i 25 czerwca 2017 r. proszeni są o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty za kurs na adres kiwerska@up.poznan.pl w terminie do 31 maja 2017 r.
Brak potwierdzenia spowoduje skreślenie z listy uczestników.
Informacji na temat kursu udziela Pani Beata Kiwerska z Katedry Pedagogiki tel. 61 848 7136.”

Przydział miejsc w Domu Studenckim „Przylesie” na rok akademicki 2017/18

PRZYDZIAŁ MIEJSC W DOMU STUDENCKIM „PRZYLESIE” NA ROK AKADEMICKI 2017/18 TRWAĆ BĘDZIE
od 19 do 31 maja 2017r.
KWESTIONARIUSZE PRZYDZIAŁU MIEJSCA W DS. WRAZ Z ZAPISAMI NA POKOJE NALEŻY SKŁADAĆ W RECEPCJI DS „PRZYLESIE” PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 85.
KWESTIONARIUSZE PRZYDZIAŁU MIEJSC MOŻNA POBRAĆ W RECEPCJI DS. LUB http://www1.up.poznan.pl/akademiki/?q=pl/dokumenty (Załącznik nr 6)
ZAPISYWAĆ MOGĄ SIĘ OSOBY, KTÓRE NIE ZALEGAJĄ Z OPŁATAMI
DO 6 LIPCA 2017r. ZOSTANIE OGŁOSZONA IMIENNA LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO DS, WRAZ Z NUMEREM PRZYDZIELONEGO POKOJU.

Dom Studencki "Przylesie" przy ul. Wojska Polskiego 85 dysponuje pokojami 2,3 osobowymi o podstawowym i podwyższonym standardzie.
Pokoje są w pełni umeblowane , dodatkowo wyposażone w lodówkę i dostęp do internetu wi-fi.
Na każdym piętrze budynku znajdują się kuchnie ogólnodostępne.
Pokoje o podwyższonym standardzie posiadają łazienkę w pokoju (prysznic i wc)
Cennik:
pokoje o podstawowym standardzie:
miejsce w pokoju 2osobowym 360zł. za miesiąc
miejsce w pokoju 3osobowym 330zł miesiąc
pokoje o podwyższonym standardzie:
miejsce w pokoju 2osobowym 480zł za miesiąc
miejsce w pokoju 3osobowym 400zł. za miesiąc
Kontakt telefoniczny
517-642-048 w godzinach od 6.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Serdecznie zapraszamy

* podane ceny są cenami brutto, w cenie wliczone są opłaty za media.

Przetarg ofertowy na sprzedaż 2 sztuk jachtów żaglowych „ORION

Poznań, dnia 15.05.2017

OGŁOSZENIE

Przetarg ofertowy na sprzedaż 2 sztuk jachtów żaglowych „ORION”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Centrum Kultury Fizycznej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 • jacht żaglowy ORION rok prod. 1985 Nr inw. 778/842
 • jacht żaglowy ORION rok prod. 1985 Nr inw. 778/843

Wymieniony sprzęt można oglądać na terenie Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Złotnikach przy ul. Słonecznej 1 w dniach 24-25 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00 po uprzednim uzgodnieniu z Panem mgr Piotrem Jur, który jest upoważniony do udzielania bliższych informacji, nr tel 609-058-403.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z podaniem ceny należy składać w pok. 101 (sekretariat) w budynku Centrum Kultury Fizycznej ul. Dojazd 7 do dnia 26 maja 2017 r. do godz. 14.00.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o naborze projektów przez Fundusz Augere Health Food Fund

Fundusz Augere HFF w ramach projektu „Stworzenie efektywnego mechanizmu pobudzania przedsiębiorstw oraz zasobów intelektualnych jednostek naukowych do tworzenia i komercjalizacji prac badawczo rozwojowych celem wdrażania innowacji produktowych lub procesowych podnoszących efektywność i konkurencyjność szeroko rozumianej branży spożywczej oraz produktów i usług prozdrowotnych”, wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz inwestorów prywatnych ogłasza nabór projektów badawczo – rozwojowych w fazie seed.

Kluczowymi obszarami zainteresowania Funduszu są:

 • żywność funkcjonalna i nowoczesne produkty spożywcze,
 • zwiększenie efektywności procesów produkcji spożywczej,
 • innowacyjne technologie pakowania i przechowywania żywności,
 • poprawa standardów higienicznych,
 • farmaceutyki (OTC), kosmetyki

Augere HFF kieruje swoją ofertę do pomysłodawców oraz przedsiębiorców, którzy szukają wsparcia finansowego i merytorycznego dla sfinansowania prac badawczo - rozwojowych oraz wprowadzenia produktów/usług na rynek krajowy lub globalny

 • wielkość inwestycji: 0,5 mln zł do 3 mln zł
 • okres inwestycji: 3 do 6 lat
 • przedmiot inwestycji; istniejący lub nowo tworzony podmiot, spin out z MŚP, MŚP
 • zapewnienie kapitału na kolejne rundy finansowania
 • wsparcie organizacyjne, rynkowe, w fazie pre-inkubacji, inkubacji i akceleracji
 • wsparcie dla projektów o potencjale globalnym – partner globalny Grupy Augere Venture (Wellington Partners)

Zapraszamy do kontaktu
Augere Health Food Fund Sp. z o.o.
www.augereventure.pl

tomasz.kaniowski@augerevneture.pl T: +48 694 487 513
mariusz.borowiec@augereventure.pl

Informacji ogólnych na temat działania funduszy typu Venture udziela również:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Mariusz Lesiecki
inin@up.poznan.pl T: 507 980 177

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż ciągników

Poznań, 11 maja 2017 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż:

CRCnetBase - dostęp testowy

Do 7 czerwca 2017 r. nasza uczelnia otrzymała dostęp testowy do platformy książek elektronicznych CRCnetBASE. Baza zawiera ponad 15 000 publikacji naukowych, książek, kompendiów, monografii z różnych dziedzin nauki, medycyny, technologii i inżynierii wydanych przez CRC Press.
Dostęp ze strony Biblioteki Głównej - zakładka E-zasoby, bazy licencjonowane.

EMIS Professional - test
EMIS Professional to rozszerzona wersja serwisu EMIS do którego mamy obecnie dostęp.
Test potrwa do 10 czerwca 2017 roku.
Dostęp ze strony Biblioteki Głównej - zakładka E-zasoby, bazy licencjonowane.
EMIS Professional - szkolenie
Biblioteka Główna zaprasza na szkolenie z obsługi rozszerzonych funkcji serwisu EMIS Professional, które odbędzie się w dniu 16. maja 2017 r. o godzinie 11.00 w Bibliotece Głównej (p. 19 parter).
Spotkanie poprowadzi pan Krzysztof Malatyński, przedstawiciel firmy Euromoney Polska. Przewidywany czas szkolenia ok 1,5 godziny.
Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej.

Szkolenie dla osób wykonujących korekcję racic bydła

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt przy współpracy z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Centrum Genetycznym Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka organizuje od 12-13.05.2017r. szkolenie z rozpoznawania schorzeń racic bydła dla osób wykonujących korekcję.

Schorzenia racic u bydła ograniczają efektywność produkcji mleka. W trakcie bezpłatnego szkolenia dla osób wykonujących korekcję zostaną poruszone tematy związane z anatomią racic i etiologią schorzeń. Odbędą się również praktyczne warsztaty prezentujące cięcia lecznicze i zalecane metody terapii. Szkolenie poprowadzi światowej klasy specjalista, autorytet z zakresu rozpoznawania schorzeń i współtwórca “ICAR Atlas Zdrowia Racic” profesor Johann Kofler (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu). W czasie szkolenia odbędzie się także oficjalna prezentacja pierwszej wersji aplikacji przeznaczonej do rejestracji wyników korekcji racic, opracowanej w ramach projektu „CGen korekcja”, który jest realizowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM.

Program szkolenia:

12.05.2017 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 • rozpoznawanie schorzeń racic zgodnie z “ICAR Atlas Zdrowia Racic”,
 • anatomia racic i etiologia schorzeń,
 • praktyczne warsztaty: cięcia lecznicze,
 • prezentacja aplikacji „CGen korekcja”.

13.05.2017 (zajęcia praktyczne na oborze)

 • praktyczne warsztaty: rozpoznawanie schorzeń i pokaz cięć leczniczych,
 • rejestracja wyników korekcji przy użyciu aplikacji „CGen korekcja”.

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu należy zgłosić przesyłając wypełniony formularz. W przyszłości planuje się organizację kolejnych edycji szkolenia. Z tego względu prosimy o wypełnienie formularza
także w przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu w późniejszym terminie.

Bieżące informacje dotyczące szkolenia będą zamieszczane na stronie internetowej pod adresem https://www.cgen.pl/korekcja/szkolenia/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 430 624 lub wysyłając wiadomość na adres korekcja@cgen.pl.

Agata Gindera
agindera@up.poznan.pl
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań

kalendarz: 
2017-05-12 - 2017-05-13