Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Doktorant

Dwugłos Nauki pod tytułem: DUSZA - UMYSŁ - WOLNA WOLA

0001.jpg

POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W POZNANIU we współpracy
z WYDZIAŁEM TEOLOGICZNYM UAM zapraszają do wzięcia udziału w sesji naukowej z cyklu DWUGŁOS NAUKI na temat: DUSZA - UMYSŁ - WOLNA WOLA

Sesja odbędzie się w czwartek, 27 listopada 2014 roku, o godzinie 10.00 w Auli Polskiej Akademii Nauk, Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19

Program
10.00 Otwarcie – Prof. Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu

Sesja I

10.15
Wolna wola czy wolne weto? Rola świadomości w czynnościach wolicjonalnych
Prof. Edward Nęcka, czł. koresp. PAN, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

11.00
U podstaw emocji. W poszukiwaniu mechanizmów mózgowych
Prof. Ewelina Knapska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

11.45 Przerwa

Sesja II
12.00
Natura wolnej woli i konsekwencje jej posiadania. Teologia katolicka w konfrontacji z neurobiologią
Ks. dr Damian Wąsek, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

12.45
Mózg jako struktura dyssypatywna
Ks. dr Wojciech Grygiel, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

kalendarz: 
2014-11-27

Inauguracyjny wykład na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dniu 17 października br. odbył się inauguracyjny wykład „Autostopem przez gospodarkę – tajemnice makroekonomii”, który zapoczątkował współpracę Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego z Zespołem Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu.

W ww. wykładzie uczestniczyli uczniowie klasy 1b (ekonomiczno-przyrodniczej) Gimnazjum nr 5 oraz klasy 6a SSP nr 29 wraz z wychowawczyniami – p. Anną Perzyńską oraz p. Emilią Kowalską.

Uczniowie poznali podstawowe pojęcia ekonomiczne, np. PKB, inflacja, denominacja. Podsumowaniem wykładu były warsztaty polegające na ułożeniu puzzli dotyczących podstaw makroekonomii.

Ciekawa forma zajęć prowadzona przez dr Magdalenę Jaworską w formie wspólnej dyskusji bardzo odpowiadał naszym uczniom. Mogli oni podzielić się swoimi spostrzeżeniami i stać się aktywnymi „młodymi ekonomistami”.

Uczniowie wyszli z wykładu bardzo zadowoleni i bogatsi o nowe wiadomości i umiejętności.

To była udana inauguracja uniwersyteckiej współpracy!

Anna Perzyńska –
koordynator współpracy z WE-S UP

Zapraszamy do galerii: http://ssp29gim5.poznan.pl/Zespol/?p=4054

Nagrody dla Sekcji Botanicznej „Koła Leśników”

img143.jpg

W dniach 6-8 listopada 2014 roku w Zielonej Górze odbyła się IX International Conference of Young Naturalists – „From Biotechnology to Environmental Protection”. W konferencji uczestniczyli studenci oraz doktoranci z Polski, Ukrainy, Niemiec, Hiszpanii i Wietnamu, prezentując referaty i postery w siedmiu sekcjach: biotechnologia, biologia molekularna, biologia człowieka, zoologia, botanika, ekologia oraz ochrona środowiska. Sekcja Botaniczna Koła Leśników zaprezentowała dwa referaty – oba zostały nagrodzone przez Komitet Naukowy Konferencji.

Pierwszym z nich był referat prezentujący wyniki obozu naukowego zorganizowanego w dniach 15-21 września 2014 roku przez dr. Andrzeja M. Jagodzińskiego z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Prezentację pt. „Diversity of plant communities in raised and transitional bogs in the ‘Bory Tucholskie’ National Park” przedstawili Natalia Czapiewska i Marcin Dyderski, a jej współautorami byli również studenci z Sekcji Botanicznej: Aleksandra Ćwiejkowska, Anna Gdula, Natalia Minta, Jarosław Tyborski oraz Mateusz Zajdler. Praca ta zajęła II miejsce w sekcji „Ochrona środowiska”.

Drugim referatem była prezentacja Marcina Dyderskiego pt. „Response of ancient woodland indicator species to anthropopressure in urban forests”, która zajęła I miejsce w sekcji „Ekologia”.

Konferencja była nie tylko okazją do zaprezentowania osiągnięć Sekcji Botanicznej, ale także do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów ze studentami reprezentującymi inne koła naukowe. Nasz sukces możliwy był dzięki ogromnej pomocy opiekunów Sekcji Botanicznej – dr. Andrzeja M. Jagodzińskiego i dr hab. Doroty Wrońskiej-Pilarek, którym dziękujemy za naukowe wsparcie i zaangażowanie w nasze prace.

Natalia Czapiewska i Marcin Dyderski
Sekcja Botaniczna „Koła Leśników”

Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską

Wystartowała XI edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach w 2013 roku i 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulaminu oraz elektroniczny wzór wniosku dostępne są na stronie Miasta Poznania http://www.poznan.pl/mim/studia/wstep,p,181,182.html

Prace na konkurs, wraz z uzupełniającą dokumentacją, należy dostarczyć w terminie do 15 listopada br. do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, Poznań pl. Kolegiacki 17, pok. 261 (tel. 61 878 57 48, 61 878 57 40)

kalendarz: 
2014-10-16 - 2014-11-15

PTNŻ zaprasza na wykład dr hab. Agaty Chmurzyńskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK ŻYWIENIOWYCH, Oddział Poznański zaprasza na wykład dr hab. Agaty Chmurzyńskiej z Katedry Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt.: "Metabolizm grup jednowęglowych - o genach, żywieniu i zdrowiu metabolicznym", który odbędzie się dnia 4 grudnia 2014r.o godz. 13.00, w sali 106 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 31.

kalendarz: 
2014-12-04

„Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” – konkurs

Dziennik Gazeta Prawna w styczniu 2015 roku rozpocznie II edycję cyklu redakcyjnego „Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki”. Będzie on połączony z konkursem na najlepszy wynalazek zgłoszony przez polską uczelnię lub instytut naukowy. Ideą cyklu jest promocja polskiej nauki i potencjału twórczego młodych wynalazców poprzez przedstawienie na łamach gazety wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2012 - 2013, które mają zastosowanie w praktyce i mogą być wykorzystane w gospodarce oraz produkcji. Laureatem konkursu zostanie autor/autorzy wynalazku wybranego przez Kapitułę z grona zgłoszeń opublikowanych na łamach „DGP”. Przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł na prowadzenie dalszej działalności naukowej, a dla uczelni lub instytutu badawczego - które zgłosiły wynalazek do konkursu - kampania reklamowa w mediach INFOR Biznes o wartości 50 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza oraz potwierdzenia zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP wynalazku jednej z poniżej wskazanych dziedzin:

  • informatyka,
  • inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne,
  • nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne, farmaceutyki,
  • nauki o ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i weterynaryjne.

Zgłoszenia przyjmowane są od 27 października do 25 listopada 2014 r. pod adresem e-mail: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl.

Natomiast informacje odnośnie regulaminu, wymogów oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie internetowej: http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp.

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2015

Roczne stypendia dla młodych uczonych, przyznawane w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych).
 
Termin przesyłania wniosków o przyznanie stypendium upływa 31 października 2014 roku.
Wnioski podpisuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Czesław Szafrański.
Wnioski wypełnione elektronicznie i wydrukowane (bez publikacji) należy składać w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 w budynku Collegium Maximum) z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tj. do 20 października br. 
 
Opis programu START i rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-programie-start/

LASY ŚWIATA Karaiby 2014 – zapraszamy na wystawę

Na holu Kolegium Cieszkowskich (Poznań, ul. Wojska Polskiego 71C) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znajduje się wystawa fotograficzna z wyprawy naukowej studentów i pracowników Wydziału Leśnego UP na karaibską wyspę Dominikę.
Wyprawa odbyła się w dniach 6-19 lutego 2014 r., a celem jej było poznanie występujących tam lasów tropikalnych, charakterystycznej fauny i flory oraz sposobów zarządzania i ochrony ekosystemów leśnych. Studenci: Anna gdula, Marcin Dyderski i Adrian Łukowski, uczestniczyli w wyprawie bezpłatnie, jako laureaci stypendium wyjazdowego „Lasy Świata”. Fundatorami tej edycji stypendium byli: Forest Consulting Center, Stelmet oraz Dziekan Wydziału Leśnego – prof. dr hab. Roman Gornowicz.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy, która prezentowana jest w dniach: 20.10.2014 - 16.11.2014 r. Więcej informacji o wyprawach z cyklu „Lasy Świata” na stronie internetowej:
http://www.up.poznan.pl/lasyswiata/

kalendarz: 
2014-10-20 - 2014-11-16

Konkursy NCN wrzesień 2014

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15 września 2014 r. konkursy na projekty badawcze:
 
 
Wnioski należy składać w Dziale Nauki w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 3 grudnia 2014 r. – po tym terminie wnioski nie będą akceptowane przez władze uczelni.
 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Jan Pikul
 
 
Na 1 egzemplarzu (przeznaczonym dla Działu Nauki) powinien znaleźć się podpis kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.
 
Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2014 roku.
 
Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów - Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).

Sekcja aerobiku rekreacyjnego – Centrum Kultury Fizycznej zaprasza!!!

W środy o godzinie 17.00 odbywają się zajęcia aerobiku rekreacyjnego w ramach sekcji KU AZS UP. Trenujemy w hali sportowej UP przy ulicy Dojazd 7 (salka fitness). Zapraszamy chętnych studentów, którzy posiadają umiejętności z zakresu tańca, aerobiku i chcieliby je rozwijać.

Zajęcia prowadzi mgr Julia Samulczyk.

kalendarz: 
2014-11-13