Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Doktorant

Zakwaterowanie doktorantów w DS Jurand w roku akademickim 2016/17

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem § 18 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad ich zakwaterowania w domach studenckich (zarządzenie Rektora nr 129/2014), do dnia 30 czerwca br. przyjmuje podania doktorantów o zakwaterowanie w Domu Studenckim „Jurand” w roku akademickim 2016/17.

Podania skierowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr. hab. Romana Gornowicza
z zachowaniem drogi służbowej (zaopiniowane przez opiekuna naukowego/promotora i kierownika studiów doktoranckich) proszę składać w pokoju 306 Collegium Maximum. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS przysługuje doktorantom spoza Poznania oraz osobom w trudnej sytuacji materialnej. Doktoranci od III r. mogą ubiegać się o zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, jednak ich liczba jest ograniczona. Osoby obecnie zamieszkujące w DS, które chcą przedłużyć okres zamieszkania w akademiku również proszone są o złożenie wniosku. Opłaty za zakwaterowanie w domach studenckich reguluje zarządzenie Rektora nr 47/2016.

Konkurs Fotograficzny dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Discover Europe" edycja 2016

Discover Europe 2016
Pozwól nam odkryć Europę widzianą Twoimi oczami!

Jest to pierwsza edycja konkursu organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, opartego na bazie największego ogólnoeuropejskiego konkursu fotografii studenckiej. Chcemy inspirować, odkrywać i dzielić się tym, co dla nas najważniejsze – koncepcją naszego wspólnego domu, jakim jest Europa. Chcemy poznawać Wasze wizje Starego Kontynentu, a cel i założenia konkursu to nawiązanie dialogu międzykulturowego między studentami polskimi i zagranicznymi oraz wspieranie aspirujących, młodych fotografów.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem J.M. Rektora UP w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka.
Europejska odsłona konkursu zdobyła prestiż oraz szczególną wartość czego dowodem jest zdobyta w 2013 roku 2. nagroda w Konkursie im. Karola Wielkiego dla projektów non-profit organizowanego przez Parlament Europejski.

Co i jak?
Konkurs dzieli się na dwie kategorie: 

 • My Europe, my Home, czyli miejsca, które są dla nas najważniejsze.
 • Surprise me, Europe, czyli studium przypadku i zaskakujących chwil.

Przebieg:
W każdej z dwóch sekcji wyłonionych zostanie dwóch laureatów, którzy zostaną nagrodzeni.

Czym jest ESN?
Erasmus Student Network (ESN) to ogólnoeuropejska organizacja studencka, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji.

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:

 • Współpraca w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich m.in. Discover Europe - konkurs fotograficzny; ESNOLYMPICS - turniej sportowy;
 • Ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus.
  Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:
 • Działalność w interesie studentów z wymian (Program Mentor);
 • Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany;
 • Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach;
 • Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian;
 • Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej;
 • Koordynowanie krajowych programów (ESNcard - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym.

Koordynator Sekcji
Discover Europe, S.K. ESN UP Poznań,
mgr inż. Tomasz Cłapa

Nabór na miejsca w pokojach w domu studenckim „ Przylesie” na rok 2016/17

Dom Studencki „Przylesie” przy ul. Wojska Polskiego 85 ogłasza nabór na miejsca w pokojach 2 i 3-osobowych, do zamieszkania w roku akademickim 2015/16.

Osoby zainteresowane otrzymaniem przydziału prosimy o złożenie kwestionariusza do dnia 30 maja 2016 roku w recepcji DS. przy ul. Wojska Polskiego 85

Kwestionariusz do pobrania na stronie www1.up.poznan.pl/akademiki/ w zakładce dokumenty
Prosimy nie wypełniać numeru pokoju.

 • Prosimy podać rok studiów na przyszły rok akademicki.
 • Dochód na osobę powinien zostać podany w kwocie NETTO za rok 2015.

Do 30 czerwca 2016r. zostanie ogłoszona imienna lista przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju.
Lista będzie dostępna na stronie www1.up.poznan.pl/akademiki/

Informacje można uzyskać pod nr 61-848-78-94.

Paulina Michalska
Dom Studenta „Przylesie”

Przydziały miejsc w D.A.S i D „Sadyba” w roku akademickim 2016/17

Osoby zainteresowane otrzymaniem przydziału w Domu Asystenta, Studenta i Doktoranta „Sadyba” w roku akademickim 2016/17 proszone są o złożenie podania do Komisji ds. Przydziału Lokali.
Podanie z uzasadnieniem i numerem telefonu należy złożyć do 10.06.2016r. w biurze administracji D.A.S i D „Sadyba” przy ul. Wojska Polskiego 85.

Wszelkich informacji udziela mgr Paulina Michalska pod nr tel. 61-848-78-94.

Paulina Michalska
Dom Asystenta, Studenta i Doktoranta „Sadyba”

kalendarz: 
2016-05-16 - 2016-06-10

Kurs „Eukaryotic Molecular Genetics”

W dniach 13 – 29 czerwca 2016 r. , podobnie jak w roku ubiegłym, będzie doskonała okazja do uczestniczenia w intensywnym kursie języka angielskiego.

Jest to oferta dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia i słuchaczy studiów doktoranckich kierunku biotechnologia, studiów drugiego stopnia kierunku biologia oraz słuchaczy studiów doktoranckich.

Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim.

Pełny tekst komunikatu w załączniku.

Rzecznik prasowy UP
13 maja 2016 r.

kalendarz: 
2016-06-13 - 2016-06-29

Bazy CAB Abstracts, FSTA - szkolenie

Biblioteka zaprasza na szkolenie z obsługi baz CAB Abstracts i Food Science and Technology Abstracts. Szkolenie odbędzie się 10 maja (wtorek) 2016 roku o godzinie 13.00 w Bibliotece Głównej UP, ul. Witosa 45, sala 117.

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel firmy Wolters Kluwer.
Program szkolenia:

 • bazy CAB Abstracts Plus i FSTA
 • techniki wyszukiwania na platformie Ovid
 • optymalizacja efektywności pracy ze źródłami dzięki wykorzystaniu konta osobistego "MyAccount".

 

Renata Tomaszewska
Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Główna UP w Poznaniu

 

Czasopisma Cambridge - dostęp testowy

Do 25 maja 2016 roku Biblioteka zaprasza do korzystania z dostępu testowego czasopism wydawnictwa Cambridge.

Dostęp z komputerów zarejestrowanych w sieci Uczelni pod adresem:

http://journals.cambridge.org/action/subscribedTo?sessionId=C622E9F64BA0B078C1AB561F93785A6C.journals

Renata Tomaszewska
Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Główna UP w Poznaniu
 

Czasopisma American Society for Nutrition

 Biblioteka Główna zaprasza do miesięcznego bezpłatnego testu czasopism wydawanych przez American Society for Nutrition.

Dostęp z sieci uczelnianej:
Impact Factor 2014: 6.770
Impact Factor 2014: 5.386
 
Renata Tomaszewska
Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Główna UP w Poznaniu 

Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Dział Rozwoju Uczelni (Collegium Maximum, pokój 306) informuje, że jako osobę zgłaszającą wniosek należy wpisać
Prof. dr hab. Romana Gornowicza, Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. Ostateczny termin przedłożenia wniosków do podpisu Prorektora upływa 22 kwietnia br.

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-z-poznanskiego-srodowiska-naukowego,2004/