Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Doktorant

Spotkanie w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

Na koniec marca 2015 roku Promotorzy Przedsiębiorczości Akademickiej z: Akademii Wychowania Fizycznego – mgr Małgorzata Krzyżanowska - Szejner, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – mgr Jacek Wajda, Politechniki Poznańskiej – Paulina Szewczyk, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - dr inż. Urszula Mojsiej, Uniwersytetu Ekonomicznego- dr inż. Aleksandra Remi oraz Instytutu Genetyki Roślin PAN wraz z dyrektorką i pracownikami merytorycznymi Wydziału Działalności Gospodarczej
i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania udali się do Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Małgorzaty Krzyżanowska - Szejner, kierowniczki Biura Karier AWF oraz na zaproszenie profesora Aleksandra Barinowa- Wojewódzkiego dyrektora WCPiT.

W spotkaniu uczestniczyli również naukowcy z Wydziału Fizyki UAM- prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski i dr Bernadeta Dobosz, Instytutu Logistyki i Magazynowania - Anna Gawrońska-Błaszczyk oraz Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk - Judyta Strakowska.

Część prezentacyjną rozpoczął gospodarz - profesor Aleksander Barinow-Wojewódzki dyrektor WCPiT, który skutecznie łączy pracę naukową kierownika Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych i Pełnomocnika Rektora AWF ds. Praktyk Klinicznych z zarządzaniem szpitalami pulmonologii i torakochirurgii w Wielkopolsce. Po przywitaniu gości i przedstawieniu drogi do innowacyjnych rozwiązań WCPiT, dr Paweł Gabryel i dr n. med. Maciej Bryl (ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii) przedstawili słuchaczom prezentacje medyczne na temat pierwszego przeszczepu płuca w Wielkopolsce oraz perspektyw leczenia niedoboru komórkowego raka płuc (polecamy artykuł: WIELKI SUKCES WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII).

Dopełnieniem prezentacji WCPiT było wystąpienie dr inż. Pawła Kominka, który jako kierownik działu IT zaprezentował najnowsze rozwiązania stosowane przez szpital.

Następnie o zabranie głosu zostali poproszeni goście, którzy przedstawili współpracę poznańskich instytucji naukowo-badawczych prowadzoną z inicjatywy Miasta Poznania m.in. jako projekt Wielkopolska Platforma Innowacyjna oraz zespoły naukowe i rozwiązania badawcze pod kątem możliwej współpracy z WCPiT.

Po owocnej dyskusji personel WCPiT oprowadził uczestników po szpitalu.

Spotkanie zostało zakończone zaproszeniem naukowców przez Pana Profesora Aleksandera Barinow-Wojewódzkiego - dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii do współpracy.

SpeedUp School

SpeedUp Venture Capital Group we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju szuka w całej Polsce ambitnych naukowców i innowatorów pracujących nad projektami dot. nowych produktów lub usług powstałych na bazie lub wykorzystujących w swojej działalności wyniki badań naukowych lub wyniki prac badawczo-rozwojowych. Z myślą o nich przygotowana została sesja twardych szkoleń - SpeedUp School.

SpeedUp School to efekt dotychczasowych prac z naukowcami i potrzeb, jakie nam wskazywali. SpeedUp School ma pomóc naukowcom i innowatorom zainteresowanym nawiązaniu współpracy z inwestorami, przygotować się do rozmowy z nami.

Zapisy: https://openoffice.typeform.com/to/BKXnRu

Podczas SpeedUp School dzielimy się twardymi kompetencjami z zakresu przygotowania naukowców/autorów najnowszych rozwiązań technologicznych do rozmów z inwestorami i oczywiście szukamy najlepszych, w których można zainwestować nawet 1 mln zł.

Co istotne, nie ma ograniczeń branżowych, zapisy są w trybie ciągłym. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona.

Wydarzenia w ramach miesiąca biotechnologii w PPNT

Zapraszamy naukowców na BioMixer, czyli miesiąc biotechnologii w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. Oferta wydarzeń dotyczy osób działających w szeroko pojętej branży life-science i obejmuje:

 
  • Wyjazd na targi Bio International Convention (15-18 czerwca w Filadelfii), czyli największe wydarzenie branży life-science (bezpłatny udział w tym wydarzeniu można wygrać biorąc udział w konkursie dla naukowców „BIO – Promuj się globalnie”)  Szczegóły
  • 6 maja odbędzie się spotkanie brokerskie Nauka-Biznes w siedzibie PPNT. Na tym wydarzeniu naukowcy oraz przedsiębiorcy z branży biotechnologicznej będą mogli nawiązać kontakty biznesowe, w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań technologicznych, zlecenia bądź zareklamowania swoich usług. Szczegóły
  • 20-21 maja będą miały miejsce targi BioForum we Wrocławiu. Aby otrzymać bezpłatne wejściówki, pokrycie kosztów stoiska wystawowego i wsparcie podczas spotkań BioPartneringu należy skontaktować się z PPNT. Szczegóły
  • 27 maja organizowane są targiBionnale w Berlinie. Uczestnictwo jest bezpłatne. PPNTzapewnia wsparcie i doradztwo podczas rejestracji, transport oraz asystę w czasie spotkań kooperacyjnych. Szczegóły
Więcej informacji znaleźć można na www.ppnt.poznan.pl

 

 

Zaproszenie na wykład: NMR w jakościowej i ilościowej analizie żywności.

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Wielkopolski zaprasza na wykład dotyczący możliwości wykorzystania techniki jądrowego rezonansu magnetycznego w jakościowej i ilościowej analizie żywności, w tym również z rejestracją widm w fazie stałej,

Wykład odbędzie się 23 kwietnia (czwartek) 2015 r. o godzinie 10.00 w budynku głównym Wydziału Nauk o Żywności w sali wykładowej im. Józefa Janickiego przy ulicy Wojska Polskiego 31

kalendarz: 
2015-04-23

Zaproszenie na wykład: Otyłość uwarunkowana genetycznie - czy zawsze tak łatwo ją rozpoznać?

Towarzystwo Nauk Żywieniowych zaprasza na wykład dr n. med. Katarzyny Musialik pt.: Otyłość uwarunkowana genetycznie - czy zawsze tak łatwo ją rozpoznać?, który odbędzie się w czwartek 23 kwietnia o godzinie 12.00 sali im. Stanisława Jankowskiego w budynku WNoŻiŻ.

kalendarz: 
2015-04-23

Zapraszamy na nietoperzową wystawę i prelekcję

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy serdecznie zaprasza na autorską wystawę fotograficzną Maurycego Ignaczaka pt. „Nocni Łowcy”. Wystawa ukazuje fotografię krajowych gatunków nietoperzy uchwyconych w locie.

Choć nietoperze są drugim, po gryzoniach, rzędem ssaków na świecie to jednak wciąż o nich wiemy niewiele. Sporo osób obserwowało je w letni wieczór na tle nieba, a jednak tylko nieliczni mieli okazję przyjrzeć im się z bliska. Dzięki prezentowanym na wystawie zdjęciom mamy okazję zobaczyć te ssaki w ich naturalnym środowisku.

Wystawę będzie można oglądać tylko przez dwa tygodnie (14-26 kwietnia 2015 r.) na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 C, Kolegium Cieszkowskie Stare w godz. 8.00 -20.00. Wstęp wolny.

23 kwietnia w D.S „Przylesie”, Poznań, ul. Wojska Polskiego 85, odbędzie się prelekcja Maurycego Ignaczaka pt. „Nietoperze Polski” .

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny.

kalendarz: 
2015-04-14 - 2015-04-26

Seminarium Lasy Świata - Borneo 2015

0001.jpg

Celem seminarium jest przedstawienie bogactwa przyrody Borneo, a w szczególności tropikalnych lasów deszczowych oraz związanej z nimi charakterystycznej fauny i flory.

Seminarium jest podsumowaniem wyprawy na malezyjską część Borneo, którą odbyli pracownicy i studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w lutym 2015, w ramach programu „Lasy Świata”.

Termin seminarium: 22 kwietnia 2015 r., godz. 12:00 - 14:30.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dworek, Poznań, ul. Wojska Polskiego 71A, Sala dydaktyczna Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu.

PROGRAM:
• Andrzej Węgiel – Relacja z wyprawy studentów i pracowników Wydziału Leśnego UP w Poznaniu „Lasy Świata” na Borneo.
• Adrian Talaśka – Dzbaneczniki (Nephentes L.) w malezyjskiej części Borneo.
• Radosław Witkowski – Wybrane taksony owadów (Insecta) występujące na Borneo.
• Paula Trzeciak, Anna Kostrz – Płazy i gady zaobserwowane podczas wyprawy na Borneo.
• Bartosz Gosztyła – Wybrane aspekty awifauny Borneo.
• Witold Grzywiński – Świat ssaków (Mammalia) Borneo.
• Janusz Szmyt – Gospodarka leśna Borneo.

kalendarz: 
2015-04-22

Wykład Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział Poznański

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Poznański zaprasza w dniu 24 kwietnia 2015 (piątek), na godzinę 13.00 na wykład dr hab. Barbary Stachowiak, pt.:

Drożdże Phaffia rhodozyma / Xanthophyllomyces dendrorhous jako potencjalne źródło astaksantyny.
Wykład odbędzie się w budynku Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności przy ul. Wojska Polskiego 48; sala 48.

kalendarz: 
2015-04-24

Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla uczestników ostatnich lat studiów doktoranckich i pracowników UP prowadzących dydaktykę, którzy planują podnieść swoje kwalifikacje.
Osoby zainteresowane kursem pedagogicznym w 2015 r. proszone są o zgłoszenie gotowości odbycia kursu w Dziekanacie Wydziału (pracownicy), u Kierowników Studiów Doktoranckich (doktoranci), w terminie do 24 kwietnia br.
Kurs odbędzie się w dniach 27 - 28 czerwca 2015 r. jeżeli zbierze się przynajmniej 20-osobowa grupa zainteresowanych. Kurs jest odpłatny, wysokość opłaty zostanie podana po ustaleniu liczebności grupy.

kalendarz: 
2015-04-09 - 2015-04-24

Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

Dział Rozwoju Uczelni informuje, że termin składania wniosków o stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w Urzędzie Miasta Poznania upływa
30 kwietnia 2015 roku.
Wnioski, które uzyskały poparcie Dziekana należy składać do 20 kwietnia br. w Dziale Rozwoju Uczelni.
Wnioski podpisuje Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Urzędu Miasta Poznania:
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy.html?co=opis&sp_id=2004

Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Wniosek o przyznanie stypendium należy pobrać i uzupełnić zgodnie z podanymi w nim informacjami (+załącznik z wnioskiem do pobrania)