Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Doktorant

Pracownicy Wydziału Leśnego z wizytą w Gruzji

9.jpg

W dniach od 15 do 22 lipca 2014 roku, przebywali w Gruzji pracownicy Wydziału Leśnego: dr inż. Jacek Zientarski z Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu oraz dr inż. Grzegorz Rączka z Katedry Urządzania Lasu – pełnomocnik Dziekana Wydziału Leśnego ds. kontaktów z krajami Kaukazu. Towarzyszył im absolwent naszego wydziału - mgr inż. Levan Chopliani.
W trakcie kilkudniowego pobytu uczestnicy wyprawy podziwiali uroki Wielkiego Kaukazu: region Swanetii ze stolicą Mestią oraz Lagodeski Obszar Chroniony na pograniczu gruzińsko-azersko-dagestańskim. Dni spędzone w Tbilisi poświęcone były z kolei na spotkania z pracownikami Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Gruzji (Państwowej Agencji Leśnej, Państwowej Agencji Obszarów Chronionych i Departamentu Kontroli Środowiska) oraz władzami i pracownikami zaprzyjaźnionego Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego.
Wizyta w Gruzji miała także swój wymiar sentymentalny – w jej trakcie doszło do spotkania z rodziną Solomona Zacharewicza Kurdiani (1867-1937) – gruzińskiego dendrologa i leśnika, którego życie związane było z Polską. W latach 1896-1900 odbywał on studia w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, gdzie następnie pracował przez kilkanaście lat jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Po powrocie do Gruzji w 1918 roku kontynuował pracę w najstarszym w Gruzji i na Kaukazie Uniwersytecie w Tbilisi (obecnie Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javakhishvili), gdzie był inicjatorem powstania w 1921 roku Wydziału Leśnego. Był człowiekiem oddanym całym sercem sprawie ochrony lasów i przyrody Gruzji, inicjatorem corocznych obchodów Dnia Lasu. Stworzył naukowe podstawy gruzińskiej dendrologii oraz taksacji, inwentaryzacji i urządzania lasu. Był także autorem „Encyklopedii leśnej”. Do dzisiaj nazywany jest „ojcem gruzińskiego leśnictwa”. Zginął jako „wróg narodu”, rozstrzelany w wieku 70 lat...
Cześć Jego Pamięci!

Grzegorz Rączka, Levan Chopliani

Oferta pracy w projektach finansowanych przez NCN

Taką możliwość stwarza ogłoszony przez Katerę Genetyki i Podstaw Hodowli (WHiBZ) konkurs na 3 stanowiska doktoranta.

1 stanowisko dot. konkursu OPUS nt. „Poszukiwanie markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z predyspozycją psów do rozwoju otyłości”. Szczegóły: http//ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=800

2 stanowiska dot. konkursu HARMONIA nt. „Zintegrowana analiza genomiczno – epigenomiczna świni domowej jako model dla dziedzicznych nowotworów jelita grubego człowieka. Szczegóły: http//ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyświetl&id=801

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
18 lipca 2014
 

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

•MAESTRO 6 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;

•HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych;

•SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

O biobankach w MNiSW

Dr hab. Jacek Guliński i ponad 100 ekspertów dyskutują w MNiSW o znaczeniu biobanków w badaniach naukowych dotyczących m.in. zależności pomiędzy określonymi schorzeniami a genami.
Okazją do rozmów jest odbywająca się 17 i 18 czerwca międzynarodowa konferencja „Funkcjonowanie biobanków ludzkiego materiału biologicznego w Polsce i Europie – aspekty techniczne, prawne i etyczne”.

Więcej na: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/o-biobankach-w-mnisw.html

Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w Białymstoku

W dniach od 31.05 do 1.06.2014r. odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce. Organizatorem był KU AZS Politechniki Białostockiej. Reprezentacja sekcji lekkoatletycznej KU AZS UP liczyła 8 zawodników: Małgorzata Kołacka (800 m, 1500 m), Michał Ławrowski (800 m, 1500 m), Andrzej Kowalczyk (800 m, 1500m), Jacek Gwóźdż (3000 m), Mateusz Sznajder (100m, 200m), Damian Bruder ( rzut oszczepem), Damian Nikodem (skok w dal), Dariusz Nowicki (rzut oszczepem).

Dużym sukcesem było zajęcie IV miejsca w klasyfikacji generalnej w rzucie oszczepem przez Damiana Brudera i tym samym uplasowanie go na II miejscu w typie Uczelni Społeczno-Przyrodniczych, a także zajęcie II miejsca w typie Uczelni Społeczno-Przyrodniczych w biegu na 800 m przez Michała Ławrowskiego.

Gratulujemy sukcesów!!!

Wsparcie dla polskich naukowców w walce o europejskie granty

Nawet 30 tysięcy złotych – takie wsparcie mogą otrzymać jednostki naukowe starające się o unijne granty, w tym w Horyzoncie 2020. Dziś rusza nowy program resortu nauki – „Granty na granty”.

Więcej na: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wspieramy-polskich-nauk...

Konkurs scenopisarski

Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki w Mikołowie oraz Teatr Prowincja ogłaszają konkurs na scenariusz do sztuki teatralnej o tematyce chrześcijańskiej lub o tematyce nawiązującej do zbrodni katyńskiej.

Nagrodą główną w konkursie jest kwota: 2000 zł. Dodatkową nagrodą będzie przeniesienie wyróżnionego dzieła na deski Teatru Prowincja oraz promowanie autora scenariusza poprzez Górnośląski instytut Kultury i Sztuki, a także szeroka promocja i reklama nazwiska twórcy we wszystkich plakatach, broszurach, ulotkach i na stronach internetowych Teatru Prowincja oraz Górnośląskiego Instytutu Kultury i Sztuki. Scenariusze do autorskiej sztuki teatralnej powinny odpowiadać objętością minimum 90 minutowemu przedstawieniu teatralnemu. Prace należy nadsyłać mailowo na adres instytut@gikis.pl lub Pocztą Polską na adres:
Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki
ul. Pszczyńska 25
Mikołów, 43-190

z kompletem dokumentów:
a)scenariusz w jednym egzemplarzu w formacie doc, rtf lub pdf, (czcionka: courier 12”)
b) treatment o objętości do 10 stron z charakterystyką głównych postaci.
c) wypełniona Karta osobowa, do pobrania na stronie www.gikis.pl/konkursy

Scenariusze należy wysyłać z dopiskiem „Konkurs scenopisarski” w terminie do 30.09.2014r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem do konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej: www.gikis.pl/konkursy.

kalendarz: 
2014-09-30

Polskie Red Doty w Poznaniu

W dniach 2-15 czerwca 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach II Powszechnej Wystawy Krajowej „Konkurencyjna Polska 1989-2014” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego prezentowana jest wystawa zatytułowana Polskie Red Doty. Ekspozycja innowacyjnego wzornictwa zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego RP obejmuje prace polskich projektantów, docenione i wyróżnione prestiżową, międzynarodową nagrodą Red Dot Design Award. Projektantami wystawy są Marta Niemywska i Dawid Grynasz.

Konkurs Red Dot Design Award organizowany jest od roku 1955 przez jedną z najstarszych i uznanych w świecie instytucji designu – niemieckie Design Zentrum Nordrhrein Westfalen z siedzibą w Essen. Przyznane wyróżnienia wpływają znacząco na wzrost wartości marek oraz światową rozpoznawalność nagrodzonych, innowacyjnych produktów i rozwiązań, a w efekcie także na zwiększenie ich sprzedaży.

Polacy znajdują się w gronie laureatów od 2008 roku i do obecnej chwili zdobyli łącznie 37 nagród i wyróżnień. Wystawa Polskie Red Doty promuje wszystkie uhonorowane nagrodą polskie produkty. Projekty te łączą w sobie estetyczny wzór z najwyższą jakością i funkcjonalnością, a innowacyjny design jest dla twórców ważnym narzędziem strategicznym otwierającym drogę do biznesowego sukcesu. Wystawa jest zachętą dla przedsiębiorców do inwestycji w design i tworzenia strategii rozwoju opartych na dobrym projektowaniu.

Organizacja wystawy współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego POIG.05.02.00.00-004/10 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”.

Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Kolarstwie Górskim – JELENIA GÓRA 2014

Reprezentacja Kobiet Uniwersytetu Przyrodniczego po raz piąty z kolei na podium w klasyfikacji generalnej AMP w Kolarstwie Górskim.

Deszczowy weekend w Jeleniej Górze zapowiadał ciężką rywalizację na trudnej trasie, gdzie w tym roku będą miały miejsce Akademickie Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim. Jelenie Góra gościła najlepszych zawodników – studentów, którzy ścigali się o miano najlepszych, jednocześnie walcząc o miejsca drużynowe w klasyfikacji generalnej oraz w typach uczelni. Nigdy jeszcze nie było tak ciężko: deszcz, błoto, konkurencja. Nasze reprezentantki w składzie: Weronika Rybarczyk, Barbara Krzyśko, Karolina Dopierała, Natalia Zubrzycka, Magdalena Musiał, niesprzyjającej pogody zawodniczki potwierdziły wysoką formę.

Dla przypomnienia tydzień wcześniej Barbara Krzyśko, Karolina Dopierała, Katarzyna Krzeszewska, Magdalena Musiał oraz Marta Jankowska zdobyły drużynowo I miejsca w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w Kolarstwie Górskim.

Katarzyna Krzeszewska zdobyły brązowy medal w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski w Kolarstwie górskim, w typie USP były pierwsze. Pomimo groźnych upadków, defektów i
Trenerem sekcji jest Karolina Dopierała (Centrum Kultury Fizycznej UP).

Gratulacje!!!

Wydział Technologii Drewna POMAGA!

Od poniedziałku (26 maja) społeczność Wydziału Technologii Drewna rozpoczęła zbiórkę darów dla powodzian z Serbii, gdzie ze względu na niespotykaną od ponad 100 lat powódź, która spowodowała ogromne spustoszenie. Wezbrane rzeki zalały tysiące domów. Zerwane mosty i zniszczone drogi odcięły ucieczkę. Tysiące ludzi musiało pozostawić domostwa, pozostawiając na pastwę losu cały dorobek życia. Od tygodnia oglądamy te sceny w telewizji.

Sytuacja jest krytyczna. Potrzebna jest jak najszybsza pomoc najniezbędniejszych rzeczy dla poszkodowanych. Dlatego też z inicjatywą zbiórki darów dla powodzian Serbii wyszli pracownicy oraz studenci z Wydziału Technologii Drewna.

Z otrzymanych informacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Serbii wynika, że największe zapotrzebowanie istnieje na: wszelkie środki czystości, środki higieniczne, nowe lub wyprane koce, poduszki, prześcieradła i tp., a także żywność z długim terminem ważności.

Bardzo potrzebna jest żywność dla dzieci ( w słoikach, mleko w proszku) oraz buty i ubranka dla dzieci.
Dalsze szczegóły zamieszczone są na załączonym plakacie. Dary można składać w holu Wydziału.
I Ty też może odpowiedzieć na apel Wydziału Technologii Drewna i pomóc powodzianom! Ponad 100 tys. ludzi pozostało bez dachu nad głową. Potrzebują wszystkiego. Pomóżmy im!

Dziekan Wydziału Technologii Drewna UP

pliki: