Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Dla Gospodarki - ogłoszenia

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu...

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w dniu 14 listopada 2016 roku zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
pn.”Termomodernizacja i przebudowa poddasza budynku dydaktycznego Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Słonecznej 1 w Złotnikach ”

zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl
Realizacja zadania będzie obejmowała między innymi: Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien, wymianę bram garażowych, modernizację instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych.

Dwugłos Nauki w Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu uprzejmie zaprasza Państwa na sesję naukową z cyklu Dwugłos Nauki

pt. Inżynieria genetyczna człowieka – możliwości i ograniczenia

Sesja odbędzie się w piątek, 27 listopada 2015 w Auli Ośrodka Nauki PAN, ul. H. Wieniawskiego 17/19.

Początek: godz. 10.00.

Program znajdą Państwo z załączniku.

Wstęp wolny.

pliki: 

Warsztaty NCN dla pracowników jednostek naukowych

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza na jednodniowe warsztaty szkoleniowe adresowane do pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych. Jednostka może zgłosić do udziału w warsztatach tylko jedną osobę. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 29 września br. (rejestracja do 4 września br.)

Miejsce: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, Kraków

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:
https://www.ncn.gov.pl/warsztaty-wrzesien/

HORYZONT 2020 - dzień informacyjne w obszarze Środowisko

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że można już rejestrować się na dzień otwarty w obszarze Środowisko, podczas którego Komisja Europejska przedstawi program pracy na rok 2016 w wyzwaniu „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” w programie Horyzont 2020. W programie wydarzenia przewidziano przedstawienie tematyki zbliżających się konkursów. Dzień informacyjny będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i znalezienia partnerów wśród innych uczestników spotkania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Miejsce: Albert Borschette Conference Centre, Rue Froissart 36, 1040 Bruksela (przewidziano także transmisję on-line!)
Termin: 21 września br.
Więcej informacji oraz rejestracja:
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-...

Konkurs dla młodych badaczy na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XI konkurs na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste – młodzi uczeni o swoich badaniach”. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tysięcy znaków (można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania).

Termin składania prac konkursowych: do 10 września br.

Więcej informacji:
https://www.forumakademickie.pl/konkurs/