Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Aktualności

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu...

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w dniu 14 listopada 2016 roku zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
pn.”Termomodernizacja i przebudowa poddasza budynku dydaktycznego Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Słonecznej 1 w Złotnikach ”

zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl
Realizacja zadania będzie obejmowała między innymi: Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien, wymianę bram garażowych, modernizację instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych.

Wystawa fotografii podróżniczej

 Od dwóch lat hole odrestaurowanego Collegium Cieszkowskich stają się uniwersyteckim centrum kulturalnym. Pracownicy Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, co pewien czas aranżują wystawy i wernisaże - fotograficzne, malarskie i rzeźbiarskie (w plenerze, na terenie Kampusu Cieszkowskich)., a ich inicjatorką jest mgr Jolanta Węgiel, wydziałowa specjalistka ds. promocji.

Foto: Jerzy Lorych

Łącznie zorganizowano ich 39. Tym razem d 8 listopada (do 11 grudnia) można podziwiać dwadzieścia kolorowych fotografii (70 x 100), wykonanych przez Dariusza J. Gwiazdowicza, profesora – leśnika, podróżnika, będących pokłosiem z kilkudziesięciu podróży autora po całym świecie.

Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz prowadził na kilkunastu uniwersytetach i instytucjach badawczych zajęcia dydaktyczne lub realizował tematy badawcze w Europie i w wielu krajach i zakątkach całego świata, od Arktyki po antypody. Poznawał bogatą różnorodność przyrodniczą i kulturową lokalnych społeczności. Efektem tych podróży jest książka pod znamiennym tytułem: „Podróże nieudacznika”, Opisuje w niej wszystko to, co jako badacz zaobserwował (170 fotografii) wraz z doznanymi przygodami, będąc w często w trudnych chwilach. I jak sam o sobie skromnie pisze, „że każdy z nas , a więc nawet „nieudacznik”, może poznawać świat po swojemu”.

Otwarcia wystawy fotograficznej prof. Gwiazdowicza dokonał dziekan Wydziału Leśnego, prof. Piotr Łakomy, a sylwetkę autora książki i wystawy barwnie zilustrował jego mentor, prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski, emerytowany profesor Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu.

Rzecznik prasowy UP
9 listopada 2016 r.
 

 

Studentka zootechniki brązową medalistką Mistrzostw Europy

Ze Splitu, z rozgrywanych w tym chorwackim mieście Mistrzostw Europy w boksie tajskim, dotarła miła wiadomość o kolejnym sportowym sukcesie naszej studentki (II rok studiów II stopnia zootechniki), Natalii Leciejewskiej.

Mistrzostwa odbywały się w dniach 22 – 30 października. Natalia w prestiżowej klasie A w swej kategorii wagowej zdobyła brązowy medal. W walce o finał przegrała z Rosjanką, bardziej doświadczoną zawodniczką, dotychczasową mistrzynią Europy.
Brązowy medal Mistrzostw Europy w tej arcytrudnej dyscyplinie, jaką jest boks tajski, to ogromny sukces studentki zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Warto wiedzieć, że sukces Natalii Leciejewskiej jest kolejnym zdobytym na ringach rangi światowej (dwa lata temu w Tajlandii odniosła w sukces w Pucharze Świata), za co należą się słowa uznania. Jest to też przykład, jak można łączyć dobre wyniki w nauce z wyczynowym uprawianiem sportu.

Rzecznik prasowy UP
3 listopada 2016 r.

Foto: archiwum sportsmenki
 

 

Leśnicy i technolodzy drewna z całej Europy w Polsce

W dniach 17-21 października 2016 roku odbyła się 28 edycja Międzynarodowej Konferencji Studentów Leśnictwa i Technologii Drewna InterFOB 2016. Organizatorami, a zarazem i gospodarzami tegorocznego spotkania byli studenci trzech Wydziałów Leśnych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Spotkanie miało miejsce w ośrodku wypoczynkowym Kalwa w Pasymiu w pobliżu stolicy Warmii i Mazur – Olsztyna. Goście przybyli z wielu europejskich jednostek naukowych: Eberswalde University for Sustainable Development (Niemcy), Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, Forest and Food Sciences HAFL (Szwajcaria), Lahti University of Applied Sciences (Finlandia), Technische Universität Dresden (Niemcy), Technical university in Zvolen (Słowacja), University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna BOKU (Austria), Berner Fachhochschule Architektur, Bau und Holz (Szwajcaria).

Pierwszego dnia konferencji przedstawiona została przez zgromadzonych specyfika, działalność i formy kształcenia jednostek uniwersyteckich. Podkreślana wielokrotnie była również wieloletnia tradycja naukowa, a także nowoczesne podejście do aktualnych problemów i wyzwań. Dodatkowo każdy z prelegentów zachęcał do skorzystania z międzynarodowych programów wymiany studentów, jakim jest na przykład program ERASMUS. Atmosfera spotkania była bardzo serdeczna.

Kolejnego dnia wykładów zaproszeni goście przybliżyli uczestnikom konferencji zasady prowadzonej w Polsce gospodarki leśnej, która charakteryzuje się trzema funkcjami: ekonomiczną, ochronną oraz społeczną. Zaprezentowana została również tematyka nowoczesnych technologii wykorzystywanych w leśnictwie, dotycząca laserowego skaningu naziemnego oraz lotniczego. Nie zabrakło także wykładów poświęconych przetwórstwu drzewnemu, które w Polsce ma szerokie zastosowanie: od branży meblarskiej, budowlanej, aż do wykorzystania pozostałości pozrębowych na cele energetyczne. Po referatach studenci zagranicznych jednostek naukowych ochoczo dyskutowali nad nowo poznanymi zagadnieniami i zadawali wiele pytań.

Oprócz części wykładowej uczestnicy konferencji mieli okazję brać udział w warsztatach terenowych zorganizowanych przez Nadleśnictwo Olsztyn, a także gościli w firmie Forte, zajmującej się przetwórstwem meblarskim oraz Stora Enso, wykonującej szereg produktów pochodzenia drzewnego.

Nie zabrakło też czasu na integracje międzynarodowe, dotyczące kultury śpiewu i tańca, specjałów kulinarnych na specjalnie przygotowanym przez organizatorów „International Evening”. Nasze tradycje ludowe zaprezentowali tancerze z Ludowego Zespołu Artystycznego „PROMNI”, wykonując przepięknie suitę tańców kurpiowskich i lubelskich. A polski barszcz, pierogi, bigos i wiele innych dań, cieszyły się ogromną popularnością.

Wspólne obrady, dyskusje, integracje towarzyszyły uczestnikom przez cały pobyt na mazurskiej ziemi. Po pierwszych, jakże pozytywnych recenzjach zaproszonych obcokrajowców, można śmiało stwierdzić, że 28 edycja konferencji InterFOB 2016 należy do udanych i wiele cennych, nowych informacji zostało przekazanych szerszej publiczności. Tym bardziej, że gospodarowanie zasobami leśnymi w Polsce znacząco różni się w wielu kwestiach od innych krajów Europy.

Serdeczne podziękowania należą się organizatorom spotkania – studentom Wydziałów Leśnych z Poznania, Warszawy i Krakowa - za profesjonalne, merytoryczne i logistyczne przygotowanie poszczególnych części konferencji.

A za rok… Słowacja!
Darz bór!

GALERIA>>

Dział Marketingu i Komunikacji
 

 

Promocja Uniwersytetu Przyrodniczego na Tajwanie

 Przez 4 dni, od 14 do 17 października br., przedstawiciele sześciu poznańskich uczelni (UAM, PP, UE, UM, UA i UP) promowali akademicki Poznań na dalekim Tajwanie. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w promocji uczestniczyła mgr Małgorzata Frąckowiak z Działu Studiów i Spraw Studenckich. Targi edukacyjne odbyły się w dwóch miastach – stolicy Taipei i Taichune.

Organizatorem wyjazdu było Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa wraz z Warszawskim Biurem Handlowym, które pośredniczy w kontaktach polsko-tajwańskich. WBH sfinansowało koszty związane z targowym stoiskiem.
European Educactional Fair zainaugurowało seminarium z udziałem tajwańskich agencji edukacyjnych, przedstawicieli uczelni stolicy Tajwanu oraz potencjalnych kandydatów zainteresowanych studiami w Poznaniu.
Pierwszym wrażeniem pobytu na targach - relacjonuje nasza wysłanniczka - była duża znajomość przez młodych tajwanczyków języka polskiego i wiedzy o naszym kraju. A zainteresowanie studiami w Polsce przerosło oczekiwania, czemu dał również wyraz ambasador Maciej Gaca.
Na stoisku Uniwersytetu Przyrodniczego tamtejsza młodzież dopytywała o możliwości studiowania głównie leśnictwa, technologii żywności, inżynierii środowiska, zootechniki. Sporo osób pytało się także o inne kierunki.
W ramach Study in Poland przedstawiciele 6 poznańskich uczelni wspólnymi siłami promowali akademicki Poznań.
Kolejną stolicą, w której będą od 2 listopada promowane poznańskie uczelnie, w tym nasz uniwersytet, będzie Moskwa, a za trzy tygodnie Kijów.

Rzecznik prasowy UP
24 października 2016 .

  

Foto: Małgorzata Frąckowiak
 

Stypendia Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

 Wśród wybitnych młodych naukowców poznańskich uczelni i instytutów w 2016 roku znalazł się mgr Paweł Kołodziejski, asystent prof. Leszka Nogowskiego, kierownika Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach).

Ogółem do Kapituły Stypendium Naukowego Miasta Poznania wpłynęły 132 wnioski. Tą prestiżową nagrodą wyróżniono trzynastu młodych naukowców, a wśród nich w dziedzinie nauk biologicznych doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego opiekunem naukowym jest prof. Krzysztof W. Nowak.

Mgr Paweł Kołodziejski jest autorem lub współautorem 16 oryginalnych publikacji oraz 30 streszczeń konferencyjnych. Po obronie pracy magisterskiej odbył w 2015 roku roczny staż naukowy w Department of Hepatology and Gastroenterology tfe Ineredisciplinary Centre of Metabolizm: Eddocrinogy, Diabetes and Metabolism Charite-University Medicine w Berlinie.

Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe laureat był nagradzany m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium EFS w ramach Programu Kapitał Ludzki „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 18 października w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
Laureatowi i jego opiekunom naukowym – gratulujemy!

Rzecznik prasowy UP
19 października 2016 r.

Bardzo udany „dzień ogrodnika i architekta krajobrazu”

Bardzo udany, bowiem tego dnia (12 października), przy ul. Dąbrowskiego, w siedzibie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu przez sale wykładową, laboratoria i korytarze przewinęło się blisko 400 osób – licealistów z poznańskich, i okolic Poznania, szkół.

Okazją „najazdu” młodzieży wraz z ich opiekunami, był po raz pierwszy zorganizowany przez wydziałowe kierownictwo „dzień”, w którym zaprezentowano aż 37 tematów, mogących zainspirować potencjalnych kandydatów do studiowania na jednym z trzech kierunków: ogrodnictwo, medycyna roślin i architektura krajobrazu.

Była to doskonała promocja studiów. Młodzież wykazywała spore zainteresowanie podczas interaktywnych warsztatów, zajęć w grupach tematycznych, zorganizowanych przez poszczególne katedry WOiAK.
W wywiadzie dla radia Merkury, dziekan dr hab. Tomasz Kosiada, zapewnił, że udane spotkanie będzie kontynuowane w latach następnych, gdyż liczba licealistów, którzy nas odwiedzili przekroczyła oczekiwania organizatorów, co powinno przełożyć się na pozytywne efekty podczas rekrutacji.

Rzecznik prasowy UP
19 października 2016 r.

GALERIA>>
Foto: dr Piotr Czuchaj, Katedra Roślin Ozdobnych.

JM Rektor i „Łany” u Prezydenta RP

 W miniony wtorek (11 października) w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podsumowano tegoroczne Dożynki Prezydenckie Spała 2016. Na zaproszenie Prezydenta RP w spotkaniu uczestniczył JM Rektor prof. dr hab. Jan Pikul oraz członkowie uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” z jego szefem, mgr. inż. Zenonem Musiałem.

Para Prezydencka podziękowała rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego i zespołowi „ Łany” za kultywowanie pięknych dożynkowych tradycji i za taneczno-wokalne uświetnienie ceremonii obrzędu wieńcowego oraz za ponad godzinny koncert na zakończenie uroczystości dożynkowych w Spale.

W pierwszej części uroczystego spotkania szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska wręczyła organizatorom i współorganizatorem Dożynek Spała 2016 dyplomy w podziękowaniu za wkład w ich organizację.

 

Na zakończenie spotkania w Pałacu Prezydenckim z krótkim koncertem wystąpił Zespół Pieśni Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który wg wstępnych zapowiedzi ma ogromną szansę w roku przyszłym po raz czwarty dostąpić zaszczytu występu w Spale.

Rzecznik prasowy UP
12 października 2016 r.

GALERIA>>
Foto: Grzegorz Jakubowski (KPRP), Błażej Jędros, Zbigniew Korczewski
 

Goście z Indii

Przebywająca w Poznaniu, przy okazji targów ekologicznych POL-ECO-System, oficjalna delegacja indyjska Stanu Karnataka odwiedziła 12 października Uniwersytet Przyrodniczy.

Stan Karnataka, położony na południowym zachodzie Indii to największe w tym państwie skupisko instytutów naukowo-badawczych. Przedstawiciele rządu tego stanu zainteresowani byli nawiązaniem współpracy w obszarze nauki i edukacji, badań i rozwoju, ochrony zasobów naturalnych i środowiska oraz zarządzania zasobami wodnymi.

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Krzysztof Szoszkiewicz zaprezentował uczelnię wraz z możliwościami nawiązania współpracy w zakresie kształcenia, wymiany studentów, jak i prowadzenia badań. Gości szczególnie interesowały rozwiązania z zakresu ochrony środowiska oraz usług komunalnych. Ciekawymi obserwacjami na ten temat dzielił się z członkami indyjskiej delegacji prof. dr hab. Jean Bernard Diatta, kierownik Zakładu Biogeochemii Środowiska (Katedra Chemii Rolnej Biogeochemii Środowiska WRiB).

Podczas wizyty w Poznaniu przedstawicieli rządu Stanu Kornataka podpisano list intencyjny w sprawie współpracy gospodarczej pomiędzy Wielkopolską a indyjskim stanem.

Rzecznik prasowy UP
13 października 2016 r.

Foto: Jerzy Lorych

Inauguracja roku akademickiego, jakiej dotąd nie było

Punktualnie o godzinie 11.00, przy dźwiękach poloneza A-dur F. Chopina, do wypełnionej niemal do ostatniego miejsca (400 osób) sali wykładowej w Biocentrum, weszli ubrani w togach członkowie Senatu, tuż za nimi poczet sztandarowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dziekani 8 wydziałów oraz prorektorzy UP, którzy po raz pierwszy w 65 letnim, autonomicznym funkcjonowaniu uczelni wprowadzili dwóch rektorów – ustępującego JM, prof. Grzegorza Skrzypczaka i nowo wybranego na kadencję 2016-2020, JM. prof. Jana Pikula. Obydwaj rektorzy w togach z gronostajami.

Ten dzień, 7 października przyjdzie więc do historii  Na oczach zaproszonych  znamienitych gości i przyjaciół uczelni, pracowników naukowo-administracyjnych  i studentów, odbyło się b. uroczyste przekazanie insygniów rektorskich, co oznajmiło oficjalne przekazanie kierownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego i zapoczątkowanie nowego rozdziału w życiu naszej Alma Mater.

Zanim rektorzy uroczyście przekazali sobie władzę nad ponad 10. tysięczną społecznością studencką i blisko 1500 osobowym zespołem pracowników oraz nad ogromnym majątkiem uniwersytetu, podsumowania  obfitującej w ważne wydarzenia  ośmioletniej kadencji – dokonał ustępujący rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, który m.in. powiedział: Na początku pierwszej mojej kadencji ukoronowaniem dążeń i aspiracji kilku pokoleń pracowników i wielu roczników studentów było nadanie naszej uczelni nowej nazwy – Uniwersytet Przyrodniczy, co lepiej wyrażało wachlarz kierunków kształcenia i obszarów badawczych, daleko wykraczających poza tradycyjne dyscypliny rolnicze. Były rektor zaznaczył, że ocena jego pracy może być formułowana dopiero po pewnym czasie, bowiem niezbędny jest dystans i weryfikacja przyjętych rozwiązań. – Starałem się robić wszystko, co tylko możliwe, aby ten czas wykorzystać jak najlepiej i żeby podejmowane działania były właściwie skoordynowane. Moim mottem było: "Umiejętnością jest współpracować z ludźmi, jakimi są, a nie z takimi, jakimi byśmy chcieli, aby byli."

 
 
Po złożeniu przez JM rektora Grzegorza Skrzypczaka podziękowań za współpracę i pomoc w kierowaniu uczelnią: najbliższym współpracownikom, Senatowi i radom wydziałów oraz całej akademickiej społeczności i stwierdzeniu, że o człowieku świadczy upływający czas, który przynosi nam mądrość, a dobro i piękno zyskują nowy kształt, odbył się uroczysty moment przekazania insygniów władzy rektorskiej.
 

Magnificencjo, Panie Rektorze, w obecności wszystkich tu zgromadzonych przekazuję Tobie insygnia Twej godności: berło, łańcuch i pierścień.

Accipe sceptrum regiminis – Przyjmij berło, oznakę władzy. Niech Twoje decyzje będą sprawiedliwe, mądre i niech znajdą uznanie Wysokiego Senatu!

Accipe catenam diginitatis – Przyjmij łańcuch, oznakę godności. Noś go ku chwale naszej Alma Mater!

Accipe annulum sposialem – Przyjmij pierścień zaślubin ze społecznością akademicką. Niech będzie znakiem wytrwałości w staraniach o dobro powierzonego Ci Uniwersytetu Przyrodniczego!

 
Moment przekazania władzy był przykładem, jak godnie, z wzajemnym szacunkiem i poszanowaniem, czyli po uniwersytecku - co zgodnie podkreślali świadkowie tej doniosłej chwili, że po raz pierwszy w 65 letniej historii w tenże sposób - Jego Magnificencje Rektorzy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wymienili sobie insygnia rektorskie.
Rektor Jan Pikul zapewnił zebranych, że dołoży wszelkich starań, by godnie reprezentować uczelnię dla dobra całej polskiej nauki. Dziękował za otrzymane zaufanie. - Wybór na funkcje rektora przyjmuję z wielką powagą i odpowiedzialnością, zdając sobie sprawę  z otrzymanego zaufania, którego zawieść nie mogę, W swoim inauguracyjnym przemówieniu prof. dr hab. Jan Pikul, zaakcentował najważniejsze problemy, jakie stoją przed uczelnią w najbliższych czterech latach. – Musimy być uniwersytetem sprawnym administracyjnie, zorientowanym na badania na światowym poziomie, promującym bogate i zróżnicowane metody dydaktyczne, satysfakcjonujące zarówno studentów, jak i prowadzących, stymulujące pracowników naukowo-dydaktycznych do podejmowania nowatorskich inicjatyw.
Szczególnie ciepłe słowa wypowiedział rektor pod adresem studentów I roku – Z Wami łączy mnie szczególna więź. Razem zaczynamy nowy etap – ja w funkcji rektora, wy  jako studenci I roku Uniwersytetu Przyrodniczego, uczelni świadomie wybranej. Po czym odbyła się immatrykulacja - tradycyjna forma złożenia ślubowania przez przedstawicieli 8 wydziałów.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Piotr Konieczny, na bardzo ciekawy temat: „Żywność w XXI wieku: od zrównoważonej produkcji do zrównoważonej konsumpcji”.
Gaude Mater Polonia i Gaudeamus oraz hymn naszej uczelni wykonał Chór Coro da Camera, a Zespół  Trębaczy Myśliwskich akcentował najbardziej doniosłe chwile inauguracji nowego roku akademickiego  2016 -2020 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Uroczystość poprzedziła poranna msza święta, która tradycyjnie została odprawiona w dniu inauguracji w kościele pw. św. Jana Vianneya. Homilię wygłosił ks. biskup Grzegorz Balcerek.
 
Jerzy Lorych rzecznik prasowyUP
10 października 2016 r.
Foto: Maciej Szebiotko