Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Aktualności

Ministerialne stypendia dla uzdolnionych studentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę  wybitnie uzdolnionych studentów, którym minister przyznał na rok 2016 -2017 stypendia w  wysokości 15 tys. zł.

 Wśród nagrodzonych znalazło się siedmioro studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
1.       Sylwia Bartnikowska, studentka II roku studiów II stopnia – kierunek ekoenergetyka,
2.       Agata Jasiak, studentka IV roku – kierunek inżynieria i gospodarka wodna,
3.       Mateusz Kęsy, student II roku studiów  II st. – kierunek ochrona przyrody
4.       Bartosz Krysztofiak, student IV roku – kierunek inżynieria i gospodarka wodna,
5.       Jakub Kulus, student V roku jednolitych studiów magisterskich – weterynaria,
6.       Marcin Ryczek, student IV roku  – kierunek biotechnologia,
7.       Stanisław Zaborowski, student IV roku  – kierunek inżynieria i gospodarka wodna.
Nagrodzonym studentom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy!
 
 
Rzecznik prasowy UP                                                                                                                                   20  grudnia 2016 r.

Nowy obraz w galerii portretów rektorów

 Zgodnie z akademickim zwyczajem portret ustępującego rektora zawieszany jest w uczelnianej Sali Senatu. Portret jest formą uhonorowania rektora, który zakończył kadencję. 16 grudnia 2016 roku, w reprezentacyjnej sali Collegium Maximum, zawisł obraz z podobizną prof. zw. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka, trzynastego rektora w 65 letniej historii uczelni. Tym samym wizerunek rektora wzbogacił w Sali Senatu galerię dotychczasowych rektorów, obok Patrona Uczelni, Augusta hr. Cieszkowskiego.

JM Rektor prof. Jan Pikul podczas ceremonii  uroczystego odsłonięcia portretu-wizerunku  powiedział m.in: - Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją dzieła moich poprzedników, pielęgnacją pięknej akademickiej tradycji, kontynuowanej od chwili usamodzielnienia się uczelni, czyli od roku 1951.

Twórcą obrazu prof. Grzegorza Skrzypczaka  jest artystka-plastyk Agnieszka Frąckowiak,  absolwentka poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Autorka przyznała, że propozycja namalowania podobizny Pana Rektora Skrzypczaka była nie tylko zaskoczeniem, ale i wielkim wyróżnieniem.  - Zdawałam sobie sprawę z ogromu pracy i odpowiedzialności, jaki na siebie nałożyłam przyjmując zlecenie. Przy sztaludze spędziłam wiele godzin, pełna wiary w niezwykłość mojego przedsięwzięcia.
 Wśród  gości, najbliżsi bohatera dnia:  współpracownicy  czterech rektorskich i prorektorskich  kadencji, byli rektorzy    Akademii Rolniczej, profesorowie Włodzimierz Fiszer i Jerzy Pudełko, dziekani, przedstawiciele organizacji uczelnianych, przyjaciele i przede wszystkim najbliższa rodzina – małżonka  Barbara i dwaj synowie.
Odsłonięte dzieło artystki zostało wysoko ocenione przez uczestników piątkowego spotkania za wiernie, w pastelowych barwach, odtworzony na wizerunek Profesora.
 
 
 
 
 
 

Rzecznik prasowy UP 17 grudnia 2016 r.
Foto: Jerzy Lorych
 

 

Cykl wykładów ogólnouczelnianych dla studentów II stopnia

Z inicjatywy Biura Karier UP w grudniu 2016 i styczniu 2017 odbywa się cykl wykładów z zakresu planowania kariery zawodowej i przedsiębiorczości w ramach zajęć ogólnouczelnianych dla studentów stacjonarnych II stopnia.

W dniu 13.12.16 dużym zainteresowaniem 150 studentów cieszył się wykład pt: Jak rozpracować rekrutera na rozmowie rekrutacyjnej?, prowadzony przez doradcę ds. przedsiębiorczości z Biura Karier, panią Kingę Kaczmarczyk. Wykład był także doskonałą okazją, aby zachęcić studentów do skorzystania z profesjonalnych usług doradczych świadczonych przez nasze BK w ramach projektu pt: Kompleksowy program rozwoju jakości usług oferowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 30.09.2019 r.). Dodatkowo istnieje możliwość spotkania się z doradcami na spotkaniach pt: Przystań kariery na wszystkich Wydziałach, gdzie można będzie skonsultować dokumenty aplikacyjne i zapisać się do projektu Biura Karier. 14.12.16 doradcy kariery spotkali się ze studentami na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Ogrodach.

Najbliższa Przystań kariery to: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94e, w grudniu 21.12.2016 (środa) i w styczniu 10.01.2017 (wtorek) w godz. 8-14.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu na: www.biurokarier.up.poznan.pl/ lub na facebooku Projekt-ABK-UP-Poznań.

  

  

Kinga Kaczmarczyk
Biuro Karier UPP

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu członkami CK

Ogłoszone zostały wyniki wyborów Członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w kadencji 2017 – 2020. Centralna Komisja działa przy Prezesie Rady Ministrów i pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej.

Podczas październikowych wyborów w skład CK, III Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, weszli następujący naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • prof. zw. dr hab. Monika Kozłowska – nauki rolnicze/ogrodnictwo,
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Mocek dr h.c. – nauki rolnicze/agronomia,
  • prof. zw. dr hab. Ryszard Słomski – nauki rolnicze/biotechnologia.

Profesorowie Andrzej Mocek i Ryszard Słomski, zaszczytną funkcję członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, pełnić będą drugą kadencję.

Statutowym zadaniem CK jest w szczególności zapewnienie harmonijnego rozwoju kadry naukowej, zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego. 

Rzecznik prasowy UP
14 grudnia 2016 r.

 

Profesor dr hab. Roman Gornowicz odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 12 grudnia 2016 r. Profesor dr hab. Roman Gornowicz został odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego.Miło nam poinformować, że w dniu 12 grudnia 2016 r. Profesor dr hab. Roman Gornowicz został odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego.

"Kordelas Leśnika Polskiego to obecnie najwyższe wyróżnienie w leśnej branży. Nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP. Od 1930 roku był to stały element umundurowania leśnika, a jego rękojeści drewniane, żelazne i srebrne świadczyły o randze i zajmowanym stanowisku. Kordelas jako wyróżnienie przyznawany jest od 1996 roku. Mogą otrzymywać go zarówno sami leśnicy, jak i osoby spoza tego środowiska, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Lasów Państwowych.

źródło: http://wles.up.poznan.pl

Dr hab. Sławomir Kalinowski autorem najlepszej książki

Kapituła Komisji Konkursowej Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk uznała, że najlepszą publikacją naukową z obszaru pracy i polityki społecznej w 2015 roku jest książka autorstwa dr. hab. Sławomira Kalinowskiego, adiunkta w Katedrze Ekonomii (Wydział Ekonomiczno-Społeczny) z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze dra Kalinowskiego koncentrują się wokół nauk społecznych, a ściślej problematyki poziomu życia ludności wiejskiej - bezrobocia i ubóstwa. Publikacja na ten temat, zatytułowana „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach”, wydana została nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego.

Nagrodzona publikacja jest kolejną pozycją książkową tego młodego naukowca. Jest on autorem lub współautorem kilku książek – monografii i podręczników oraz artykułów naukowych z czasopismach recenzowanych, artykułów naukowych w monografiach, artykułów popularnych i rozdziałów w podręcznikach.

8 grudnia br., w siedzibie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, odbyło się w Warszawie uroczyste wręczenie nagród.

Książkę można znaleźć tutaj: http://www.skalin.pl/publikacje/

Rzecznik prasowy UP
12 grudnia 2016 r.

 

Wyjątkowa choinka Wydziału Technologii Drewna

W Mikołajki zakończył się otwarty konkurs zorganizowany przez Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. „Udekoruj choinkę WTD”.

 
Foto by Katarzyna Jackowska

Zadaniem konkursowym było własnoręczne wykonanie ozdoby choinkowej, związanej tematycznie z kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale: Technologii drewna, Projektowania mebli i Inżynierii biotworzyw. Ozdoby mogły być więc wykonane z różnych materiałów (od drewna, przez tworzywa drewnopochodne, papier, korek po inne materiały lignocelulozowe) oraz posiadać różnorodną formę.

Wpłynęło blisko 30 zgłoszeń, przy czym dużą cześć z nich stanowiły komplety ozdób. Wszystkie zgłoszenia zostały poddane starannej ocenie Jury, składającego się z wybranych nauczycieli, doktorantów i studentów Wydziału. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 20 grudnia br. gdy zakończy się głosowanie w konkursie o dodatkową nagrodę – nagrodę publiczności. Głosowanie to potrwa od 11 do 19 grudnia br. na facebookowym profilu Wydziału (facebook.com/wtdpoznan). Zwycięży zgłoszenie z największą liczbą polubień.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym plebiscycie. Ozdoby zawieszono na wydziałowej choince, którą można oglądać w holu głównym budynku Wydziału Technologii Drewna (ul. Wojska Polskiego 38/42). Nagrody w konkursie (drewniane akcesoria komputerowe i ciekawe książki), ufundowane przez sponsora – firmę EdWood oraz Dziekana WTD, zostaną wręczone zwycięzcom na noworocznym spotkaniu WTD, 12 stycznia 2017 r.

GALERIA>>

dr inż. Edward Roszyk
Prodziekan ds. studiów

Profesor Grzegorz Skrzypczak w blasku szabel oficerskich

6 grudnia br. W Warszawie, podczas uroczystej gali podsumowano 26 edycję konkursu AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2016, zwycięzcom wręczono pamiątkowe szable, buzdygany i listy gratulacyjne ministra rolnictwa.
Wśród laureatów tegorocznego konkursu, w kategorii Zasłużony Promotor Agroprzedsiębiorca 2016 znalazł się prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W uzasadnieniu przyznania tego zaszczytnego tytułu napisano – „Profesor Skrzypczak ma duży osobisty wkład zarówno w rozwój studiów rolniczych, jak i szerzej – w rozwój życia gospodarczego i kulturalnego środowisk wiejskich na terenie Wielkopolski”.

Uroczysta Gala Agroprzedsiębiorca RP 2016 odbyła się w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie, a imprezę uświetnił Zespół Pieśni i „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  

 

Rzecznik prasowy UP
9 grudnia 2016 r.

Profesor Katarzyna Czaczyk ponownie przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu, została wybrana na drugą kadencję na przewodniczącą Oddziału.

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest autorem pond 100 oryginalnych publikacji, wypromowała 4 doktorantów i kierowała 6 projektami badawczymi. Główne zainteresowania mikrobiologiczne prof. Katarzyny Czaczyk to: mikrobiologia żywności, ze szczególnym uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej owoców i warzyw o małym stopniu przetworzenia, tworzenie się bioflimów na powierzchniach abiotycznych, bakterie fermentacji propionowej, nowoczesne techniki w analizie mikrobiologicznej żywności oraz mikrobiologiczna konwersja surowców odpadowych do produktów użytecznych przemysłowo.

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych działających na terenie naszego kraju (działa od 1927 roku), liczy 14 oddziałów terenowych i ma swoją stronę na portalu społecznościowym Facebook

https://www.facebook.com/PTM.PolskieTowarzystwoMikrobiologow

Opr. rzecznik prasowy UP

Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, przyznał nagrodę naukową za rok 2016, jedną z czterech, naukowcowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr. hab. Krzysztofowi W. Nowakowi (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach)

Profesor K.W. Nowak prestiżową nagrodę otrzymał podczas uroczystego Zgromadzenia Ogólnego Akademii, w dniu 1 grudnia br., za „zainicjowanie nowoczesnych badań nad hormonalną regulacją endokrynnej funkcji trzustki w kontekście magazynowania energii w tkankach i genezy chorób zespołu metabolicznego” oraz za aktywną działalność upowszechniającą naukę.

Nagroda jest także uznaniem dla profesora za stworzenie liczącej się w świecie grupy badawczej, w skład której wchodzą młodzi naukowcy.

Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN, jest aktywnie zaangażowany w pracach Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

Foto: archiwum PAN

Rzecznik prasowy UP
8 grudnia 2016 r.