Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Aktualności

Pierwszy absolwent anglojęzycznych studiów doktoranckich

Doktor Mohamed El-Sherbiny, pracownik naukowy Narodowego Instytutu Badawczego w Kairze, jest pierwszym absolwentem anglojęzycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Pracę doktorską pt. „Oleje w formie nanoemulsji w żywieniu krów mlecznych” Mohamed El-Sherbiny zrealizował w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Szumacher-Strabel.
 
Podczas obrony,  Mohamed El-Sherbiny, przedstawił wyniki doświadczeń in vitro i in vivo, opublikowanych jako cykl prac w Journal of Dairy Science oraz  w Journal of Animal and Feed Sciences.
 
Liczba studentów  anglojęzycznych studiów III stopnia realizujących prace doktorskie w naszym uniwersytecie systematycznie wzrasta, a absolwent z Egiptu przejdzie do historii UPP, jako pierwszy absolwent ze stopniem doktora  nauk rolniczych w zakresie zootechniki, anglojęzycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Dr Mohamed El-Sherbiny wraca do kraju i  życzymy mu powodzenia w kontynuowaniu kariery naukowej.

 

Rzecznik prasowy UP
13 lutego 2017 r.

Zakończenie cyklu wykładów dla studentów – Podsumowanie

Biuro Karier po raz pierwszy w nowej strukturze, gdyż w Dziale Marketingu i Komunikacji w okresie od grudnia do końca stycznia zorganizowało cykl obowiązkowych wykładów dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych. Wybór tej grupy studentów nie był przypadkowy, gdyż jako ostatnie roczniki studiów (pomimo dostępności szerokiej oferty studiów podyplomowych) mają poczucie dużej odpowiedzialności za swoje losy zawodowe. Dzięki wysokiej jakości kształcenia jakie oferują studia na Uniwersytecie Przyrodniczym, nasi absolwenci są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Aby w pełni wyposażyć naszych przyszłych abiturientów w kompleksową wiedzę praktyczną, Biuro Karier podejmuje działania, które mają pomóc w jak najlepszym przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej i „rozpracowaniu rekrutera”.

Dzięki nabyciu umiejętności właściwej „autoprezentacji i sztuce wystąpień publicznych”, jak również określeniu swojego potencjału, poprzez odbycie grupowych warsztatów z Coachem kariery, zdobycie pracy marzeń staje się łatwiejsze.

Dla uczestników wykładów chcących założyć własną firmę, przygotowane zostały wykłady zorganizowane dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii mgr Jacka Wawrzynowicza, pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania oraz Fundacji Rozwoju Talentów.

Pomimo szeregu zajęć organizowanych w ramach programów studiów na których studenci chętnie angażują się w pracę grupową, nabycie dodatkowych umiejętności komunikacji i współpracy w zespole umożliwi w przyszłości zwiększenie jej efektywności.

Poprzez uświadomienie sobie, tak cennego nieodnawialnego zasobu, jakim jest upływający czas, możliwe było nabycie umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz zastosowania nowoczesnych metod organizacji czasu w celu osiągnięcia popularnego w dzisiejszych czasach „Work-Life Balance”.

Tegoroczna edycja wykładów spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów, którzy świadomi własnej wartości i drzemiącego w nich potencjału są dobrze przygotowani do podejmowania wyzwań, piastowania odpowiedzialnych stanowisk oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Sandra Witczak
Biuro Karier
Dział Marketingu i Komunikacji

V posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Podczas ostatniego (25 stycznia br.), posiedzenia Senatu UP obrady zdominowały dwa punkty: wręczenie mianowań i powołań na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, oraz wręczenie absolwentom dorocznych nagród za najlepsze prace magisterskie, listów gratulacyjnych ich opiekunom, medali „Za osiągnięcia w studiach” oraz dyplomów potwierdzających przyznanie przez ministra NiSW stypendiów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

JM rektor, prof. Jan Pikul mianował na stanowisko profesora zwyczajnego następujących naukowców: 

 • prof. dr. hab. Włodzimierza Bresia

 • prof. hab. Jacka Nowaka

 • prof. dr. hab. Jacka Przybyła

 • prof. dr. hab. Mirosławę Gilewską,

Powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego otrzymali:

 • dr hab. Anna Grabiec, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii (WIŚiGP)
 • dr hab. Tomasz Kałuża, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej (WIŚiGP)
 • dr hab. Agnieszka Ławniczak, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (WIŚiGP)
 • dr hab. Magdalena Rudzińska, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (WNoŻiŻ)
 • dr hab. Piotr Szulc, Katedra Agronomii (WRiB)
 • dr hab. Joanna Śliwowska, Instytut Zoologii (WMWiNoZ)

Po wręczeniu profesorom i doktorom habilitowanych mianowań i powołań na profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, prorektor ds. studiów prof. Cezary Mądrzak przedstawił listę absolwentów, którym JM Rektor w towarzystwie dziekanów wręczył nagrody imienia prof. Jerzego Zwolińskiego, a opiekunom prac magisterskich listy gratulacyjne oraz medale „Za osiągnięcia w studiach”.

  

 

Lista nagrodzonych absolwentów w załączniku.

Studentom, którym pod koniec ubiegłego roku minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017, JM Rektor wręczył dyplomy potwierdzające, a lista nagrodzonych studentów opublikowana została na uczelnianej stronie www w AKTUALNOŚCIACH, 20 grudnia 2016 r. pt. „Ministerialne stypendia dla uzdolnionych studentów”.

Foto: Krystyna Madelska
Tekst: rzecznik prasowy UP
26 stycznia 2017 r.
 

pliki: 

Nie jem palmowego – chronię orangutany

W dniu 17 stycznia 2017 r. w Poznaniu prof. dr hab. Piotr Łakomy Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dr hab. Bożena Danyluk Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podpisali porozumienie określające zasady współpracy w prowadzeniu akcji promocyjno-informacyjnej „Nie jem palmowego – chronię orangutany”. Koordynatorami akcji zostali: dr hab. Małgorzata Woźniewicz z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu oraz dr inż. Andrzej Węgiel z Wydziału Leśnego.

Celem akcji „Nie jem palmowego – chronię orangutany” jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu na zdrowie człowieka utwardzonych kwasów tłuszczonych oraz globalnych zmian środowiska powodowanych przez zastępowanie lasów tropikalnych plantacjami oleju palmowego.
Olej palmowy jest częstym składnikiem produktów żywnościowych takich jak: margaryna, wyroby mleczne, czekolada, chipsy, batony, pieczywo, mrożona pizza, lody, zupy instant, sosy i gotowe dania. Praktycznie, to bardzo trudno jest zrobić zakupy spożywcze, aby uniknąć tego składnika. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że spożywanie oleju palmowego (w formie utwardzonej, w jakiej występuje w produktach spożywczych) nie tylko niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie, ale przede wszystkim, że jego produkcja jest powodem wylesiania milionów hektarów lasów tropikalnych.
Robiąc codzienne zakupy, może warto rozważyć wybieranie produktów nie zawierających w swoim składzie oleju palmowego. W ten sposób nie tylko chronimy swoje zdrowie, ale także nie przyczyniamy się do niszczenia lasów tropikalnych.
Zapraszamy na stronę www.up.poznan.pl/orangutany

źródło wles.up.poznan.pl

FACEBOOK >>

Jolanta Węgiel

Noworoczne spotkania

Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem zespołowego składania sobie noworocznych życzeń w nastroju  świątecznym i wspólnym odśpiewaniem kolęd. A  rozpoczęło je, we wtorek 10 stycznia w Sali Rungego,  uroczyste  spotkanie  przedstawicieli wszystkich uniwersyteckich jednostek  z kierownictwem Uniwersytetu.  

JM Rektor, prof. Jan Pikul  w syntetycznej formie przypomniał ubiegłoroczne najważniejsze  fakty, jakie wydarzyły się w minionym roku  w naszej uczelni. Był to przede wszystkim rok wyboru nowych władz uczelni,  rok bogaty w dokonania naukowo-badawcze , dydaktyczne, inwestycyjno- remontowe i organizacyjne. A przed nami - powiedział Rektor - rok 2017, który  stawia trudniejsze wyzwania i cele.  Zebranym, i za ich pośrednictwem, całej wspólnocie  Uniwersytetu Przyrodniczego,  rektor przekazał  najlepsze  życzenia w pracy, oraz  w życiu osobistym, obyśmy mogli ze spokojem realizować  nakreślone  cele na nadchodzące miesiące nowego roku.
 
Foto: Krystyna Madelska
   
 
 
W czwartek, 12 stycznia, również w sali Kolegium Rungego, życzenia składała sobie społeczność Wydziału Technologii Drewna. Dziekan Wydziału, prof. Bartłomiej Mazela podziękował współpracownikom za pracowity miniony rok. Podkreślił, że  twórcza praca całego zespołu ugruntowała wysoką pozycję Wydziału.  To noworoczne spotkanie technologów drewna było również okazją do nagrodzenia zwycięzców, ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku na wydzial,  otwartego konkursu na wykonanie choinkowych kompozycji  wyłącznie z drewna.
Foto: Maciej Szebiotko 
   
 
 
 
W sobotni poranek (14 stycznia), co już stało się tradycją, kierownictwo uniwersytetu  - rektorzy, dziekani, kanclerz, kwestor, przedstawiciele  organizacji związkowych, spotkali się z byłymi pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy przeszli na emeryturę lub rentę. JM Rektor przypomniał  emerytom najważniejsze wydarzenia i fakty 2016 roku. Jednocześnie przekazał im najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia.  Świąteczny, kolędowy nastrój wytworzyli najmłodsi artyści,  popularne „Łaniki” oraz tancerze z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich. Dwugodzinne spotkanie  w sali  bloku F, przy ul. Dożynkowej, zakończyło się wzajemnym składaniem sobie  serdecznych noworocznych życzeń.
Foto: Andrzej Tarnawski i Piotr Oleszak 
    
 
 
 
 
Rzecznik prasowy UP
16 stycznia 2017 r.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wśród Uniwersytetów Młodego Odkrywcy

Dwa wydziały: Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Technologii Drewna znalazły się w gronie zwycięskich projektów, które otrzymają granty na uruchomienie działalności programu pn. Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO). Finansowanie projektu wsparło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogółem do organizatorów UMO wpłynęło 200 wniosków. Zwycięskie 65 otrzyma dofinansowanie na realizację zajęć w wysokości do 40 tys. zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie wykładów, podczas których dzieci i młodzież licealna, w wieku od 6 do 16 lat, pod okiem naukowców będzie mogła - w najbardziej dostępnej formie - zapoznawać się z najnowszymi badaniami naukowymi.

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w cyklu „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”, a na Wydziale Technologii Drewna „Tego nie wiesz o drewnie”.

Program UMO jest inicjatywą realizowaną w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki wyrażanej w tzw. strategii Gowina na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego.

Zajęcia odbywać się będą od lutego do czerwca 2017 roku.

Rzecznik prasowy UP
5 stycznia 2017 r.

Profesor Grzegorz Skrzypczak odznaczony medalem im. Szembeka

Pod koniec ubiegłego roku w Sali Ziemi MTP odbyła się jubileuszowa gala z okazji 20-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej, której tradycja sięga początku XX wieku. Podczas spotkania, osobom zasłużonym na rzecz rolnictwa i rozwoju wielkopolskiej wsi, wręczono medaliony im. dr. Aleksandra hr. Szembeka.

Aleksander hr. Szembek był aktywnym działaczem społeczno-polityczno-gospodarczym. Między innymi w okresie tworzenia się Wszechnicy Piastowskiej, późniejszego Uniwersytetu Poznańskiego, postulował, aby na nowej uczelni uwzględniono w szerszym stopniu problematykę ekonomiczno-społeczną. W opracowanym memoriale dał podwaliny powołania na UP studiów rolniczo-leśnych.
Podczas uroczystej gali Wielkopolskiej Izby Rolniczej, medalem imienia tego wielce zasłużonego działacza, wyróżniono osoby, które współcześnie pracują na rzecz rozwoju rolnictwa i wsi wielkopolskiej. Wśród, osób zasługujących na tego rodzaju odznaczenie, znalazł się były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.

Rzecznik prasowy UP
5 stycznia 2017 r.

Wydział Ekonomiczno- Społeczny UPP z pełnymi uprawnieniami naukowymi

W 10. roku, od daty powstania, samodzielnej jednostki uczelnianej – Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, 19 grudnia 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła bardzo istotną decyzję:

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Jest to duży sukces kierownictwa uczelni i wydziału, bowiem do tej pory osoby z tytułami doktora mogły habilitować się w innych uczelniach mających uprawnienia. Wniosek w tej sprawie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów został skierowany wiosną ubiegłego roku.

W 2006 roku połączono katedry: Ekonomii, Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Pedagogiki oraz Nauk Społecznych. Wszystkie katedry ekonomiczne wywodzą się z Katedry Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego, czyli od roku 1919.

Obecnie na wydziale prowadzone są następujące kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz polityka społeczna.

Rzecznik prasowy UP
4 stycznia 2017 r.

Prezent gwiazdkowy dla najlepszych studentów

 Podczas ostatniego (21 grudnia), IV posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego JM Rektor Jan Pikul, w towarzystwie dziekanów poszczególnych wydziałów, wręczył nagrody i listy gratulacyjne studentom wyróżniającym się w nauce i aktywnej działalności społecznej na rzecz środowiska studenckiego naszej uczelni.

Nagrody pieniężne otrzymali:

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 1. Szymon Rutecki z kierunku biotechnologia
 2. Daria Nowak z kierunku inżynieria rolnicza
 3. Agata Stecyk z kierunku ochrona środowiska
 4. Violetta Szuba z kierunku rolnictwo

  Wydział Leśny
 5. Mateusz Dąbrowski z kierunku leśnictwo
 6. Weronika Mysiak z kierunku leśnictwo
 7. Martyna Rębacz z kierunku leśnictwo

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 8. Patrycja Kaźmierczak z kierunku zootechnika
 9. Dorota Dziurleja z kierunku zootechnika
 10. Magdalena Gałęska z kierunku zootechnika

  Wydział Technologii Drewna

  - nagroda zespołowa:
 11. Katarzyna Jackowska, Katarzyna Juszczyk z kierunku projektowanie mebli

  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 12. Kornel Michalak z kierunku ogrodnictwo

  Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 13. Emilia Ewa Zawieja z kierunku dietetyka
 14. Adam Maria Bałwas z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
 15. Paulina Luiza Wiza z kierunku towaroznawstwo

  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 16. Mikołaj Sobieraj z kierunku gospodarka przestrzenna

  Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 17. Bartłomiej Bajan z kierunku ekonomia
 18. Krystian Bensch z kierunku ekonomia
 19. Maja Śniegowska z kierunku ekonomia
 20. z inicjatywy prorektora ds. studiów nagrodę zespołową uzyskały
  Laura Żądło z kierunku inżynieria i gospodarka wodna
  Anna Kołacz z kierunku ogrodnictwo

Listy gratulacyjne otrzymali:

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 1. Magdalena Natalia Kubiak z kierunku biotechnologia
 2. Bożena Nowak z kierunku ekoenergetyka
 3. Magdalena Mendyk z kierunku ochrona środowiska
 4. Magdalena Gumienna z kierunku Rolnictwo:

  Wydział Leśny

 5. Emilia Gurlaga z kierunku leśnictwo
 6. Małgorzata Hoppe z kierunku leśnictwo
 7. Agnieszka Urbaniak z kierunku leśnictwo

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierząt

 8. Ewelina Andrzejewska z kierunku zootechnika
 9. Aneta Konieczna z kierunku zootechnika
 10. Ewelina Krystkowiak z kierunku zootechnika

  Wydział Technologii Drewna

 11. Mateusz Starosta z kierunku projektowanie mebli
 12. Sebastian Stachowiak z kierunku technologia drewna

  Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 13. Agata Ziółek z kierunku dietetyka
 14. Michał Kazimierczak z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
 15. Magdalena Majerowska z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 16. Patryk Losik z kierunku gospodarka przestrzenna
 17. Aleksandra Zamkowska z kierunku gospodarka przestrzenna

  Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 18. Przemysław Cieślak z kierunku ekonomia
 19. Weronika Wyduba z kierunku ekonomia
 20. Dominika Chojnacka z kierunku finanse i rachunkowość
 21. Weronika Grochowska z kierunku finanse i rachunkowość

Nagrodzonym studentom – gratulujemy!

Rzecznik prasowy UP
23 grudnia 2016 r.

Spotkanie opłatkowe Studenckiego Koła Naukowego Rolników

Okres przedświąteczny kojarzy się nam przede wszystkim z intensywnymi przygotowaniami. Często tracimy głowę skupiając się na tym, co nieistotne, co materialne. W ferworze pracy zatrzymajmy się choć na moment i zwróćmy uwagę na otaczające nas osoby. Poświęćmy im swój czas. Postarajmy się w tym szczególnym okresie znaleźć go, jak najwięcej, dla rodziny, przyjaciół i bliskich nam osób. To jest cały sens tego szczególnego okresu w roku.

W myśl tej idei postąpili również członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rolników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dnia 20 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Studenckiego Koła Naukowego Rolników. Zgromadzonych serdecznie powitała koleżanka Joanna Kaźmierczak, a kolega Mateusz Samson wygłosił interesujący wykład pt. „Nie wszystko szampan, co ma bąbelki”. Etapy produkcji i tajniki win musujących poznał podczas pobytu w Szampanii. Te praktyczne wskazówki dotyczące serwowania prawdziwego szampana będą bardzo pomocne przed zbliżającym się zakończeniem roku.

Spotkania zakończyło wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole, któremu przewodniczyła dr Zuzanna Sawinska.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia zarząd Studenckiego Koła Naukowego Rolników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z opiekunem prof. dr hab. Janem Kryszakiem, życzy wszystkim pracownikom, studentom oraz całej społeczności uniwersyteckiej wiele zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2017 roku.

Zdjęcia z wydarzenia: https://www.facebook.com/Studenckie-Koło-Naukowe-Rolników-UP-104628530003773/

Sekretarz SKNR UP w Poznaniu Bernadetta Ryńska
22 grudnia 2016 r.
/JL/