Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Aktualności

Spotkanie pełnomocników rektorów poznańskich uczelni ds. Osób Niepełnosprawnych

24 lutego 2017 roku, w sali 114 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w budynku przy al. Niepodległości 12, odbyło się pełnomocników Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych i pracowników służb BHP uczelni poznańskich z Naczelnikiem Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego st. kpt. Markiem Piekutowskim. Spotkanie poświęcone było problematyce:

 • procedur ewakuacji pracowników i studentów w uczelniach wyższych w tym zwłaszcza kwestiom związanym z ewakuacją osób niepełnosprawnych,
 • spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej infrastruktury
  uczelni,
 • problematyce szkoleń ppoż (ogólnych dla studentów oraz uwzględniających
  potrzeby osób niepełnosprawnych)

 

Organizatorem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w spotkaniu uczestniczyli:

Pełnomocnicy rektorów ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego (dr Katarzyna Lis, dr Maciej Sydor, mgr Anna Rutz, dr hab.
Marek Zabłocki, dr Marcin Garbat)

Przedstawiciele służb ochrony pracy oraz ppoż. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (przewodniczący rektorskiej komisji ds. ochrony pracy UEP prof. Jerzy Olszewski, Inspektorzy ds. BHP Jarosław Szwed i mgr Michał Zalesiński), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik Inspektoratu BHP i OP Robert Filas, gł. specjalista ppoż. - Janusz Łączkowski).

Dr inż. Maciej Sydor
Pełnomocnik Rektora UP w Poznaniu ds. osób niepełnosprawnych

Od laika do przyrodnika

24 lutego br. odbyła się w Biocentrum inauguracja dorocznej akcji "Od laika do przyrodnika", która już na stałe zapisała się w kalendarium wydarzeń Koła Naukowego Studentów Biotechnologii " Operon".

W akcji bierze udział wiele szkół średnich województwa wielkopolskiego. Ma ona na celu zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi poprzez ich udział w interaktywnych zajęciach oraz wykładach o zróżnicowanej tematyce.
Gości powitali: prorektor ds. studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak, oraz prof. dr hab. Daniel Lipiński.
Tematami wykładów piątkowego wydarzenia były "Zwierzęta jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi" oraz "Świat wirusów". Wykłady poprowadziły dr Magdalena Hryhorowicz oraz dr Mariola Galbas.

Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji "Od laika do przyrodnika" serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy do naszej uczelni na kolejne wykłady oraz warsztaty, których terminy podamy już niebawem."

tekst: Marcin Drzewiecki
foto: Joanna Szymczak
GALERIA>>

Ptasi Azyl, czyli Centrum Kwarantanny i Rehabilitacji Ptaków

Od 1marca 2017 r. w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od godziny 8.00 do 21.00 w dni powszednie, niedziele i święta, będzie można leczyć i rehabilitować ranne, dzikie ptaki z terenu miasta Poznania. Jeśli znajdziemy poturbowanego ptaka czy porzucone pisklęta zaopiekują się nim specjaliści z Ptasiego Azylu.


Na zdjęciu od prawej: przedstawicielka UMP Monika Nowotna, JM Rektor Jan Pikul oraz Dziekan Wydziału MWiNoZ Piotr Ślósarz (foto: Jerzy Lorych)

W ostatnim dniu lutego br. JM Rektor, prof. Jan Pikul podpisał z dyrekcją Wydziału Gospodarki Komunalnej urzędu Miasta Poznania umowę, na podstawie której obsługa weterynaryjna UCMW przyjmować będzie zgłoszenia o rannych i porzuconych ptakach.

Każdego roku, w okresie lęgowym, zwłaszcza w parkach, zdarzają się częste przypadki np. porzuconych piskląt. Teraz będą mogły one trafić do specjalnie przygotowanych ptasich klatek, pod fachową opiekę lekarzy weterynarii.

Do tej pory ośrodkiem pn. Ptasi Azyl było poznańskie ZOO.
Od 1.03.2017 roku pomocy dzikim ptakom - karmienie, leczenie i udzielanie porad – przejmuje w Poznaniu Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, przy ul. Szydłowskiej 43, pod numerem tel. 61 84 666-84.

Rzecznik prasowy UP
28 lutego 2017 r.

Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Dnia 17 lutego 2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbył się Dzień Współpracy.

Wydarzenie adresowane było do licealistów z województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem szkół – wzięło w nim udział ponad 600 uczniów oraz 40 nauczycieli z 19 różnych placówek będących partnerami Wydziału. Gościliśmy dyrektorów, nauczycieli i uczniów z następujących szkół:

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu,
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego w Poznaniu,
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu,
X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w Poznaniu,
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu,
XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu,
Zespół Szkół Salezjańskich im. bł. Piątki Poznańskiej w Poznaniu,
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu,
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (I LO),
II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu,
Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Opalenicy,
Zespół Szkół w Kórniku,
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi,
Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach.

Opiekunami i przewodnikami grup młodzieży na terenie kampusu UP byli wydziałowi koordynatorzy współpracy z poszczególnymi szkołami oraz studenci WE-S. Spotkanie rozpoczęło się w sali wykładowej Biocentrum przy ul. Dojazd. Z uwagi na dużą liczbę uczestników część oficjalna w Sali Biocentrum odbyła się dwukrotnie, o godz. 8.30, a później o godz. 10.30. Otwarcia dokonał prof. dr hab. Walenty Poczta – dziekan Wydziału, który przedstawił również najważniejsze informacje o Wydziale i atutach absolwentów WE-S na rynku pracy. W imieniu Władz Rektorskich przybyłych gości powitał w murach uczelni prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prorektor ds. studiów. Do podjęcia studiów na Wydziale zachęcał młodzież prodziekan ds. studiów – dr hab. Rafał Baum, który przedstawił także zasady rekrutacji oraz najważniejsze informacje o systemie pomocy materialnej dla studentów. Głos zabrała ponadto przedstawicielka Wydziałowego Samorządu Studenckiego Natalia Grądecka, która poinformowała uczniów o roli studentów i Samorządu w życiu Uczelni i Wydziału oraz o podejmowanych inicjatywach i działalności na rzecz społeczności akademickiej. Na zakończenie części oficjalnej dr hab. Wawrzyniec Czubak omówił efekty realizacji na WE-S programu rozwoju kompetencji studentów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt.: „Wiedza, praktyka, sukces” oraz przedstawił założenia nowego programu „Studiujesz-praktykuj”. Głos zabrali również przedstawiciele patrona medialnego imprezy - Polskiego Wydawnictwa Rolniczego: dr Adam Koziolek (prezes PWR) i mgr Ewa Turecka.

Po sesji plenarnej młodzież wraz z opiekunami przeszła do Collegium Maximum, w którym odbyły się wykłady, warsztaty i pokazy przygotowane specjalnie na ten dzień.

Należy podkreślić, że szkoły miały możliwość wyboru zajęć z przedstawionej im wcześniej szerszej oferty a dla każdej szkoły opracowano indywidualny program zajęć.

Ostatecznie młodzież wybrała osiem wykładów oraz dziewięć warsztatów i pokazów (por. wykaz poniżej). Łącznie – ponieważ niektóre zajęcia powtórzono kilkukrotnie – podczas Dnia Współpracy zrealizowano 36 zajęć o zróżnicowanej i szerokiej tematyce społeczno-ekonomicznej, które trwały 1620 minut, czyli 27 godzin. Były to:
Wykłady:

 1. Czy w XXI wieku potrzebna jest nam jeszcze filozofia?
 2. Dlaczego warto być aktywnym?
 3. „Oswojona” żywność - system traceability.
 4. Niepewność na rynku pracy w warunkach uberyzacji gospodarki.
 5. Statystyka nie jest trudna.
 6. Pieniądze to styl życia.
 7. Związki między ekonomią a ekologią.
 8. Rynek agroturystyczny, czyli o problemach zrównoważenia podaży z popytem.

Warsztaty, prezentacje, pokazy:

 1. Motyw + akcja = motywacja.
 2. Co o ochronie własności intelektualnej powinien wiedzieć uczeń i student.
 3. Komunikacja w procesie gospodarowania zasobami ludzkimi w organizacji.
 4. Przedsiębiorczość pokolenia Z.
 5. Migawki z badań marketingowych.
 6. Przedsiębiorczość akademicka – czyli jak biznesowo wdrażać pomysły naukowe.
 7. Zielony biznesplan.
 8. Ponadregionalne produkty regionalne.
 9. Kształcimy cały świat – Erasmus.

Nowością tego roku był przeprowadzony przez studentów quiz ekonomiczny, w którym uczniowie, reprezentujący poszczególne szkoły, mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. Uczniowie udzielili odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, opracowanej przez studentów Koła Naukowego Myśli Gospodarczej (pod opieką dr hab. Karoliny Pawlak i prof. dr hab. Władysławy Łuczki). Najlepsi okazali się uczniowie (decydowała liczba punktów i czas odpowiedzi):

 

Miejsce

Nagrodzone osoby

Nazwa Szkoły

1

Katarzyna Mrug

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Paweł Łech

Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

2

Jakub Krasny

Zespół Szkół Salezjańskich im. bł. Piątki Poznańskiej

Łukasz Łuszczyński

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Opalenicy

3

Paweł Pyssa

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

Magdalena Majerowicz

Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

Na podstawie przekazywanych „na gorąco” oraz otrzymanych później informacji, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ze szkół byli bardzo usatysfakcjonowani przebiegiem zajęć. Na zakończenie imprezy delegacjom ze szkół przekazano materiały promocyjne o Wydziale oraz oficjalne podziękowania za udział w spotkaniu.

Organizacja Dnia Współpracy nie byłaby możliwa bez aktywnej postawy społeczności Wydziału (ogółem zaangażowanych było ponad 70 osób):

 • 5 studentów z kół naukowych (prezentacje wydziałowych kół naukowych),
 • 19 studentów (opieka nad szkołami),
 • 4 studentów (organizacja quizu ekonomicznego),
 • 45 nauczycieli akademickich (koordynatorzy współpracy ze szkołami i prelegenci),
 • pracownicy dziekanatu i poszczególnych katedr.

Ponadto w sesjach kół naukowych uczestniczyli pracownicy Polskiego Wydawnictwa Rolniczego (prezentacja informacji o PWR).

Docenić należy pracę kadry akademickiej, która opracowała i zrealizowała zajęcia, pomagała przygotować prezentacje studenckich kół naukowych oraz opiekowała się grupami ze szkół. Tak duże przedsięwzięcie nie byłoby też możliwe bez współpracy studentów Wydziału – zwłaszcza członków Samorządu Studenckiego WE-S oraz członków trzech wydziałowych kół naukowych (Młodych Menedżerów, Ekonomistów Agrobiznesu, Myśli Gospodarczej). W przygotowaniach uczestniczyli również pracownicy dziekanatu. Szczególny wkład w koncepcję i realizację imprezy wnieśli członkowie wydziałowego zespołu ds. promocji: dr Elżbieta Goryńska-Goldmann, dr Monika Wojcieszak, dr Agnieszka Kozera oraz mgr Cezary Kozera. Niezbędną pomoc techniczną zapewniły również jednostki Uczelni – Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia oraz Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej. W otwartej tego dnia (mimo przerwy międzysemestralnej) stołówce akademickiej nauczycielom i uczniom ze szkół przygotowano – i co ważne – sprawnie wydano smaczny obiad. Wszystkim osobom współtworzącym Dzień Współpracy (również tym niewymienionym z nazwiska) należą się wyrazy uznania i podziękowania.

Więcej zdjęć z Dnia Współpracy można znaleźć na profilu Wydziału na Facebooku.

 

Dziekan i Społeczność Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
 

Leśne ścieżki nauki, czyli IV Ogólnopolska Konferencja „Przyroda – Las- Technologia”

W dniach 16-17 lutego 2017 roku na Wydziale Leśnym w Collegium Cieszkowskich odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” zorganizowana przez Samorząd Doktorantów Wydziału Leśnego. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął mgr inż. Adrian Kasztelan.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do Młodych Naukowców - studentów, doktorantów, doktorów - podejmujących w swoich badaniach zagadnienia mieszczące się w szeroko pojętym leśnictwie. Spotkanie było przede wszystkim okazją do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń w celu poznania współczesnych trendów i technologii wykorzystywanych w badaniach związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Konferencja zgromadziła prelegentów z całej Polski z kilkunastu ośrodków naukowych.
 
W trakcie Konferencji odbyły się dwie sesje referatowe, sesja posterowa oraz sesja terenowa. Spośród wszystkich prelegentów  miano najlepszego zdobył Radosław Jagiełło z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku za referat „Szacowanie przyrostu pierśnicowego pola przekroju drzewa – rozszerzona metoda Vissera”. Za najlepszy poster natomiast, Komitet Naukowy uznał poster Marka Kruczka z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczący „Martwego drewna jako mikrośrodowiska dla śluzowców”. Wyróżnienia otrzymali Marta Waszczur i Michał Rybicki z Wydziału Leśnego Naszego Uniwersytetu oraz Artur Tomasz Eichmann z Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Owocne obrady podczas pierwszego dnia zakończyły się sympatycznym wieczorem na kręglach. Drugiego dnia Konferencji odbyła się sesja terenowa. Uczestnicy wyjazdu mogli obejrzeć Ośrodek Edukacji Leśnej w Łysym Młynie oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Dziewicza Góra, gdzie odbyło się spotkanie z dr. inż. Tomaszem Sobolakiem – Nadleśniczym Nadleśnictwa Łapuchówko. Zwiedzanie Ośrodka i wspinaczkę na Dziewiczą Górę nadzorowała Pani Karolina Kapałka-Boratyńska z OEPL oraz przedstawicielka Komitetu Naukowego - Pani dr hab. Katarzyna Kaźmierczak.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za spotkanie i wymianę doświadczeń, życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej i zapraszamy już za rok!

Nauka na zdrowie

Na portalu Naukowej Interaktywnej Telewizji HD w Sieci Pionier  Platon TV (http://platontv.pl), od 7 lutego br., emitowany w internecie jest odcinek z cyklu „Czas nauki” zatytułowany „Nauka na zdrowie”. Jednym z głównych bohaterów tego odcinka jest dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak  z Katedry Biochemii i Analizy Żywości – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Materiał przygotowany przez zespół Telewizji Platon z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- Sieciowego tym razem poświęcony jest problemom związanym z niedoborem żelaza w organizmie, To wbrew pozorom bardzo poważny problem, dotykający znaczną część populacji (na świecie ok. 2 mld ludzi).   Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od lat próbują opracować skuteczną metodę suplementacji tego pierwiastka, przyjaznego dla pacjentów.
Zapraszam na najnowszy „Czas Nauki” dla zdrowia!
 
 
Platon TV to Naukowa Interaktywna Telewizja HD w sieci PIONIER HD stworzona do produkcji i udostępniania materiałów video o tematyce naukowej, skierowanych zarówno do środowiska naukowego, jak i całego społeczeństwa. W związku z rozpoczętą współpracą z tym medium zachęcam Państwa naukowców do nadsyłania pod moim adresem tematów prowadzonych badań o charakterze innowacyjnym, związanych ze zdrowiem.
 
Rzecznik prasowy UP
23 lutego 2017 r.

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu… Na tropie eksperta

W dniach 17-19 lutego 2017, na Międzynarodowych Targach Poznańskich zorganizowano kolejną edycję Targów Myślistwa i Strzelectwa KNIEJE. Pośród licznych wystawców znalazło się stoisko reprezentujące Naszą Uczelnie, zorganizowane przez zespół Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu z Wydziału Leśnego. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem zwiedzających nie tylko ze względu na ciekawie ekspozycję czy też możliwość dyskusji ze specjalistami, ale również ze względu na mnogość zaproponowanych atrakcji.

Dla najmłodszych przygotowano szereg zadań i konkursów aktywizujących, obejmujących rozpoznawanie tropów zwierząt czy też zabawy logiczne, których ukończenie nagradzane było upominkami w formie balonów, medali i gadżetów ufundowanych przez firmy PHU AN-TOR A. Zwoliński oraz POLMAIS Karbowski Duklas Sp. J.

Dorośli przez cały czas trwania Targów mogli wziąć udział w konkursie wiedzy łowieckiej "Ekspert na tropie". Kwalifikacje przeprowadzane zostały na Stoisku Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu i wymagały od uczestników wykazaniem się wiedzą dotyczącą podstaw gospodarki łowieckiej. Etap finałowy konkursu, podczas którego uczestnicy odpowiadali na pytania problemowe a także prezentowali znajomość gwary łowieckiej, odbył się w niedziele, 19.02, na scenie głównej Targów. Najlepsi uczestnicy finału otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, zasponsorowane przez firmę PPHU BISTANA. Zwycięzca konkursu, pan Karol Tokarczyk, który otrzymał Nagrodę Specjalną , w postaci stypendium równoważnego opłacie na Studia Podyplomowe "Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny", ufundowaną przez Dziekana Wydziału Leśnego. Nad przebiegiem merytorycznym konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Piotr Łakomy – dziekan Wydziału Leśnego, dr hab. Maciej Skorupski, prof. UP – kierownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu oraz dr hab. Robert Kamieniarz – kierownik Studiów Podyplomowych „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”.

Organizatorzy stoiska serdecznie dziękują wszystkim zwiedzającym i sponsorom, a także zapraszają do odwiedzenia strony internetowej wspominanych studiów podyplomowych (http://www1.up.poznan.pl/klol/index.php/home/aktualnosci/42-studia-podyplomowe-gospodarka-lowiecka-i-ochrona-zwierzyny-rekrutacja-na-rok-akademicki-2017-18), jak również facebookowego profilu "Choroby odzwierzęce" (https://www.facebook.com/ChorobyOdzwierzece/?ref=ts&fref=ts), na którym można zapoznać się z aktualnościami z życia Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu.

Autor: Jędrzej Daszkiewicz

GALERIA>>

Sukcesy naszych lekarzy w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej

W ostatnich dniach lekarze weterynarii z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dokonali kilku skomplikowanych zabiegów chirurgicznych na zwierzętach egzotycznych.

Warto obejrzeć załączony materiał zrejestrowany kamerami TVN
http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-weterynaria-egzotyczna,716227.html

Eksperci z 25 krajów dyskutowali o szkodliwości zanieczyszczonego powietrza na rośliny uprawne

Sukcesem zakończyła się ubiegłotygodniowa, międzynarodowa konferencja na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do naszej uczelni przyjechało 100 naukowców – ekspertów z 25 krajów (również pozaeuropejskich), działających w ramach programu International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops (Międzynarodowy Program Współpracy dotyczący wpływu zanieczyszczeń powietrza na rośliny naturalne i uprawne – ICP Vegetation), powołanego pod auspicjami Konwencji Genewskiej ONZ. Podobne konferencje odbywają się od 30 lat, co roku, w różnych krajach. Tym razem po raz pierwszy w Polsce.

Z roku na rok zwiększa się świadomość społeczna dotycząca wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Niestety, często pomijane jest oddziaływanie go na ekosystemy, w tym na rośliny uprawne, a w konsekwencji na bioróżnorodność. A skutkiem zanieczyszczonego powietrza jest obniżenie plonowania oraz jakość produkowanej żywności, co w konsekwencji prowadzi do znaczących strat ekonomicznych. Szacuje się, że na poziomie europejskim straty ekonomiczne związane z wpływem ozonu na 23 gatunki roślin uprawnych określa się na 6,7 miliardów euro, natomiast globalne dochodzą nawet do 26 miliardów dolarów
Przez 3 dni (15 – 17 lutego br.) naukowcy – eksperci omawiali w Poznaniu opracowanie standardowej metody oceny ryzyka szkód w wegetacji roślin spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza. Opracowana metodologia zostanie zastosowana w wielu krajach i pozwoli na wskazanie obszarów roślin uprawnych, które najbardziej narażone są na negatywny wpływ, w szczególności ozonem troposferycznym
Dyskutowano także nad najnowszymi wynikami akumulacji zanieczyszczeń w mchach. Mchy bowiem dostarczają informacji na temat terenów z podwyższonym ryzykiem wysokiego poziomu zanieczyszczeń i stosowane są jako tzw. biowskaźniki depozycji takich zanieczyszczeń, jak metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć), czy azot. Wyniki wskazują, że w wielu krajach Europy zanieczyszczenie zmniejsza się, lecz ciągle pozostają pojedyncze miejsca wzbudzające obawy.
Ubiegłotygodniowa konferencja zorganizowana została przez naukowców z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska WIŚiGP oraz Instytutu Botaniki im. F. Szafera w Krakowie przy współudziale Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP. Koordynatorem programu jest Centrum Ekologii i Hydrologii w Bangor (Wielka Brytania).
Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor, prof. Jan Pikul, a nad całością organizacyjnie czuwała dr hab. Klaudia Borowiak
Rzecznik prasowy
18 lutego 2017 r.

Foto: Rafał Stasiak
 

Czas na naukę, czas na zabawę

W minioną sobotę (11 lutego) hole uniwersyteckiego centrum naukowo-dydaktycznego przy ul. Dojazd zamieniły się w salę balową. Tego dnia karnawałową zabawę już po raz piąty zorganizował Konwent Samorządu Studenckiego.

- Po trudach minionego semestru i sesji egzaminacyjnej czas na zabawę. Jestem przekonany, że Bale Przyrodnika w następnych latach będą kontynuowane i na stałe wpiszą się w kalendarz imprez studenckich, bowiem cieszą się niesłabnącym powodzeniem – powiedział JM Rektor prof. Jan Pikul, witając w towarzystwie prorektora ds. studiów, prof. Cezarego Mądrzaka, przybyłą tego wieczoru do Biocentrum brać studencką oraz zaproszonych gości

Studenci – organizatorzy, hole zaadoptowali na to karnawałowe spotkanie dla blisko 150 par. Dobrana muzyka świetnie harmonizowała z gustami wszystkich balowiczów.

Rzecznik prasowy UP
13 lutego 2017 r.

Foto: Jerzy Lorych