Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Aktualności

VII posiedzenie Senatu UP

Kolejne, w roku akademickim 2016-2017, posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczęło się od miłego akcentu. JM Rektor prof. Jan Pikul pięciorgu naukowcom wręczył mianowania i powołania na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.

Stanowiska profesora zwyczajnego otrzymali:

 • prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek, kierownik Katedry Fizjologii Roślin,
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
 • prof. dr. hab. Augustyn Markiewicz, kierownik Zakładu Zastosowań Matematyki (Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych),
  Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii.

Powołanie na stanowisko profesora nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymali:

 • dr hab. Rafał Baum, kierownik Katedry Zarządzania i Prawa,
  Wydział. Ekonomiczno-Społeczny,
 • dr hab. Bogdan Chojnicki, adiunkt w Katedrze Meteorologii,
  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
 • dr hab. Karolina Pawlak, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie,
  Wydział Ekonomiczno- Społeczny.

Następnym punktem obrad siódmego posiedzenia Senatu było podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawą do dyskusji był projekt zmian Statutu przygotowany przez Komisję Rektorska, której przewodniczyła prof. dr hab. Monika Kozłowska. W wyniku wnikliwej dyskusji Statut Uniwersytetu Przyrodniczego, dostostosowany do zmian ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, został przyjęty 2/3 składu Senatu.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o doroczną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. hab. Andrzeja Jagodzińskiego z Zakładu Ochrony Lasu (Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu – Wydział Leśny).

Ponadto Senat, po wysłuchaniu informacji prorektora ds. nauki, prof. Krzysztofa Szoszkiewicza, wyraził zgodę na zawarcie umów o współpracy z Uniwersytetem Leśnym w Pekinie, (kształcącym 35 tys. studentów) i Uniwersytetem Mandume Ya Ndemufayo w Lumbago (Angola). Obydwie uczelnie zamierzają z naszym uniwersytetem rozpocząć wspólne badania oraz dokonywać wymiany studentów i pracowników naukowych.
Na zakończenie obrad, prorektor ds. studiów, prof. Cezary Mądrzak dokonał analizy rekrutacji kandydatów na II stopień studiów, semestr letni. Liczba przyjętych studentów podczas ostatniej rekrutacji kształtuje się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.

Następne posiedzenie Senatu UP odbędzie się 26 kwietnia br.

Rzecznik prasowy UP
29 marca 2017 r.
 

 

XXI Targi Edukacyjne w Poznaniu za nami

W miniony weekend, w dniach 24-26 marca 2017 roku na terenie MTP odbyła się XXI edycja Targów Edukacyjnych. Jak co roku młodzi ludzie licznie odwiedzali stoiska uczelni wyższych z całej Polski w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania, takie jak - Gdzie studiować?, Jaki wybrać kierunek?, Jakie są perspektywy pracy po ukończeniu studiów?, Jakie studia najlepiej wpisują się w pasje i zainteresowania przedstawicieli „Pokolenia Z” oraz wychodzą naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom przyszłych pracodawców?

Wśród wystawców nie mogło zabraknąć Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szeroka i zdywersyfikowana oferta edukacyjna, nowe, kierunki, elastyczne i innowacyjne programy kształcenia spełniające wysokie standardy, wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, nowoczesna infrastruktura, szeroki wachlarz praktyk, staży czy programów ambasadorskich oraz doradztwo w zakresie poruszania się po rynku pracy, diagnozowania kompetencji zawodowych, szkolenia dotyczące umiejętności miękkich – to tylko niektóre atuty czyniące nasz uniwersytet jednostką prestiżową, przyjazną, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom i preferencjom ludzi młodych oraz wymaganiom pracodawców.

Dużym zainteresowaniem przyszłych studentów cieszyły się kierunki: Weterynaria, Dietetyka, Finanse i rachunkowość, Biotechnologia, Architektura krajobrazu, Leśnictwo. Wiele pytań młodych ludzi dotyczyło też możliwości podjęcia studiów ukierunkowanych na zagadnienia i problemy szeroko pojętego środowiska, jego bezpieczeństwa, ochrony, dobrostanu, zarządzania jego komponentami, zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi czy ekonomicznymi, a także jakości życia człowieka skierowanej głównie na zdrowotność i bezpieczeństwo żywności oraz – zgodnie z zasadą work-life-balance – właściwe zarządzanie czasem, w którym znajduje się miejsce na regenerację sił witalnych czy rozwijanie swoich pasji. W oczekiwania i zainteresowania „Pokolenia Z” bardzo dobrze wpisują się zatem nasze kierunki, m.in.: Ochronna środowiska, Gospodarka przestrzenna, Rolnictwo, Inżynieria środowiska, Ekonomia, Ekoenergetyka, Medycyna roślin, Agroturystyka, Jakość i bezpieczeństwo żywności.

Nasza oferta edukacyjna zatem daje szansę na dobry start w przyszłość, podjęcie satysfakcjonującej pracy umożliwiającej rozwijania swoich zainteresowań przyrodniczych i pasji poznawczych.

Wszystkim zainteresowanym ofertą kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu fachową pomocą i poradą służyli pracownicy Działu Marketingu i Komunikacji oraz studenci – przedstawiciele wszystkich wydziałów. Odwiedzający nasze stoisko mogli także bezpośrednio porozmawiać z wykładowcami i pracownikami wydziałów, dowiedzieć się więcej na temat specyfiki kształcenia, realizowanych na kierunkach przedmiotów czy zajęć praktycznych, co dla młodych ludzi stanowi wartość dodaną oferty.

Dział Marketingu i Komunikacji UPP
Zdjęcia: K. Madelska -Pawlak (galeria)

Wagary z Przyrodą

To był strzał w dziesiątkę.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, to dla uczniów dzień niemalże obowiązkowego wagarowania, w gwarze uczniowskiej „blauki”, ucieczki ze szkoły, samowolnego uchylenia się od zajęć. By „dzień wagarowicza” nie był dniem straconym, na wspaniały pomysł wpadło kierownictwo Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tego dnia zaproszono młodzież szkół średnich na wydziałowy „dzień otwartych drzwi” pod nazwą „Wagary z przyrodą”. Był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę

W przedpołudniowych godzinach 21 marca pod uniwersyteckie Biocentrum, przy ul. Dojazd, zajechało 8 autokarów , z których wysiadło blisko 500 licealistów z różnych szkół Poznania i regionu, m.in. ZS Sierakowa, ZS z Gniezna, II LO ze Swarzędza, ZSRCKU z Trzcianki k. Opalenicy, ZS nr 1 ze Swarzędza, ZS Budowlano Drzewnych w Poznania, ZS nr 15 z Poznania, IX LO z Poznania, ZSTR ze Środy Wlkp., LO z Pniew.
Rozpoczęły się nietypowe wagary, tym razem z przyrodą w Uniwersytecie Przyrodniczym. W tak wyjątkowym „dniu wagarowicza” młodzież powitali i zaprosili na … akademickie zajęcia: dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii prof. Anna Kryszak wraz z prorektorem ds. studiów prof. Cezarym Mądrzakiem.
Pracownicy wydziału wraz ze studentami, głównie z Koła Naukowego Rolników i Biotechnologów, pod bacznym nadzorem dr Zuzanny Sawińskiej, przygotowali ciekawy program - wiele interaktywnych zajęć w formie warsztatów, prezentacji, quizów, krótkich wykładów o charakterze poznawczym. Sale seminaryjne, laboratoria i korytarze Biocentrum pod opieką wolontariuszy, ubranych z zielone koszulki z nadrukiem logo „wagarów z przyrodą” opanowali przyszli, potencjalni kandydaci pragnący studiować rolnictwo i bioinżynierię.
Był to udany pomysł, by w tradycyjnym „dniu wagarowicza” zaprosić młodzież ze szkół średnich na wydziałowy „dzień otwartych drzwi” w Uniwersytecie Przyrodniczym. I nie był to dzień stracony.

Rzecznik prasowy UP

Foto: Adela Andrzejak (galeria)

Sala Projektowa im. Profesora Zbigniewa Habera

Uroczyście, z udziałem JM Rektora, prof. Jana Pikula, oraz najbliższej rodziny, przyjaciół i pracowników z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP, od 17 marca 2017 r., Sala Projektowa nr 15A w Kolegium Zembala, otrzymała imię zasłużonego naukowca, twórcy obecnej Katedry Terenów Zielonych i Architektury Krajobrazu, współtwórcy Arboretum Leśnego w Zielonce, prof. dr. hab. Zbigniewa Habera, specjalisty z zakresu kształtowania i konserwacji terenów zielonych.

Symbolicznego odsłonięcia tablicy nad wejściem do sali, dokonała małżonka Profesora, p. Mirosława Haber w towarzystwie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Laudację wygłosił dr hab. Piotr Urbański, który w barwny sposób opisał sylwetkę swego nauczyciela i promotora pracy doktorskiej. Wymienił m.in. charakterystyczne cechy osobowe Profesora Habera, które zamknęły się w trzech słowach: „teka”, czyli teczka jako nieodzowny atrybut Profesora, uczciwość Profesora oraz Jego akademicka sprawiedliwość.

Syn, Wojciech Haber, w imieniu licznie przybyłej rodziny, podziękował inicjatorom decyzji o nadaniu Sali Projektowej w Kolegium Zembala mienia Ojca.

Moderatorem uroczystości był dziekan wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dr hab. Tomasz Kosiada.

Rzecznik prasowy UP 20 marca 2017 r.


Foto: Jerzy Lorych
 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Technologii Drewna

Uroczysta inauguracja zajęć, w ramach pierwszej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod nazwą Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) odbyła się w piątek, 17 marca br. na Wydziale Technologii Drewna, w sali wykładowej im. Tadeusz Perkitnego.
W uroczystości wzięli m.in. udział: prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, a także prodziekan ds. studiów na Wydziale Technologii Drewna, dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw. Inaugurację prowadził koordynator projektu UMO na wydziale, a jednocześnie drugi prodziekan ds. studiów, dr hab. Edward Roszyk.
Ponad stu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 12 do 16 lat, z Poznania i Jarocina, złożyło uroczyste ślubowanie, stając się tym samym „studentami – młodymi odkrywcami”. Na dowód tego otrzymali indeksy, w których będzie dokumentowany ich udział w różnych warsztatach i laboratoriach na wydziale. Program zajęć, zaplanowany na osiem zjazdów (do 2 czerwca br.), obejmuje szeroką tematykę drzewnictwa: od nauki o drewnie, przez tworzywa drzewne, zabezpieczanie drewna przed ogniem, sterowane numerycznie obrabiarki do drewna, metody projektowania mebli, po chemię drewna. Tym samym w projekt pod tytułem „Tego nie wiesz o drewnie” włączyły się niemalże wszystkie jednostki organizacyjne wydziału.
Podczas wykładów inauguracyjnych, wygłoszonych przez dra hab. Edwarda Roszyka oraz dra inż. Marka Wieruszewskiego, młodzi odkrywcy dowiedzieli się, jak ważną rolę we współczesnym świecie – a szczególnie w polskiej gospodarce – odgrywa drzewnictwo. Rozwiane zostały też wątpliwości zatroskanych o polskie lasy młodych miłośników przyrody. W przerwie pomiędzy wykładami nowi studenci testowali rower z drewna, wykonany przez absolwenta wydziału, mgra inż. Mateusza Frosta, oraz matę sensorową stosowaną w meblarstwie.

Wniosek Wydziału Technologii Drewna, złożony jako jeden z ponad 200 wniosków, które wpłynęły do MNiSW w ramach pierwszej edycji programu UMO, uzyskał dofinansowanie – jako jeden z 65 wniosków rozpatrzonych pozytywnie, w tym trzech z Poznania, a pięciu z Wielkopolski (aż dwa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).
Celem projektu „Tego nie wiesz o drewnie” jest rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów szeroko rozumianą branżą drzewną, która jest ekologiczna i innowacyjna, z doskonałymi perspektywami rozwoju. Projekt ma za zadanie inspirować młodych ludzi do odkrywania nowych zainteresowań i pasji związanych z drzewnictwem, a także propagować innowacyjność w tej branży. Chodzi o szerzenie od najmłodszych pokoleń faktu, że drewno jest samo z siebie ekologicznym surowcem, a jego współczesny przerób i wykorzystanie nie zagraża w żaden sposób środowisku naturalnemu tylko je wspomaga, np. przez eliminację sztucznych, trudno biodegradowalnych materiałów.
Realizację programu UMO na Wydziale Technologii Drewna można śledzić na bieżąco na profilu Facebook: facebook.com/UMOwtdpoznan

Koordynator UMO na WTD dr hab. Edward Roszyk
Foto: dr Magdalena Broda (galeria)
 

Kolokwia Doktoranckie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

1 marca 2017 roku w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN) odbyło się drugie w tym roku Kolokwium Doktoranckie, podczas którego mgr Piotr Krzyżański - doktorant w Zakładzie Historii Wojskowej (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), przygotowujący rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Franza, przedstawił referat pt. „Wpływ konia na rozwój Królestwa Polski epoki Odrodzenia”.

Jednym z celów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN) jest upowszechnianie nauki we wszystkich dziedzinach poprzez organizowanie konferencji, sesji i posiedzeń naukowych. Organizowane m.in. kolokwia doktoranckie wystartowały w bieżącym roku w nowej formie – z zaproszonymi także przedstawicielami innych nauk, niż reprezentowana przez referenta. Koordynatorem projektu jest dr hab. Maciej Dorna (Instytut Historii UAM). Ideą spotkań jest stworzenie możliwości otwartej dyskusji między młodymi a doświadczonymi badaczami, szczególnie w przypadku złożonych (interdyscyplinarnych) tematów badawczych doktorantów. Zatem do uczestnictwa w kolokwium poświęconemu historii konia w XVI wiecznej Polsce zaproszono zarówno historyków, oraz przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Referent w swoim wystąpieniu określił założenia pracy badawczej dotyczącej szeroko pojętej roli koni w renesansowej Polsce. Przedstawił również wstępne wyniki poszukiwań materiałów źródłowych dotyczących użytkowania, utrzymywania oraz handlu końmi w XVI wieku. Po prezentacji wywiązała się ożywiona dyskusja w kwestii planów badawczych doktoranta, w której zabrali głos, m. in. prof. dr hab. Ewa Domańska (Instytut Historii UAM) i prof. dr hab. Przemysław Matusik (Instytut Historii UAM, sekretarz generalny PTPN). Warto zaznaczyć, że epoka renesansu w Europie, to intensywny rozwój zarówno hodowli koni i ich szkolenia. Na koniec XVI w. datuje się powstawanie pierwszych królewskich stadnin (Marbach 1573, Kladruby 1579, Lipizza 1580), czy też „Szkół Jazdy”, m.in. Hiszpańskiej Dworskiej Szkoły Jazdy w Wiedniu (1580). Dlatego też padły pytania ze strony pracowników Zakładu Hodowli Koni UP w Poznaniu.: dr inż. Mariusz Maćkowski podjął temat rozwoju hodowli koni w ówczesnej Europie, i jak na tym tle wyglądała Polska. Do dyskusji dołączyła również dr inż. Alicja Borowska z pytaniem: - Czy w dotychczas zebranych przez doktoranta materiałach źródłowych można odnaleźć informacje, jakie rasy koni, bądź typy użytkowe koni były utrzymywane w analizowanym okresie w Polsce?

Kolokwia organizowane przez PTPN mają być okazją do prezentacji prowadzonych przez doktorantów badań, możliwością udzielania pomocnych wskazówek, co do dalszej realizacji podjętej tematyki oraz wymiany doświadczeń pomiędzy doktorantami i starszymi pracownikami nauki. Dlatego też zachęcamy doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w kolejnych spotkaniach.

dr Alicja Borowska, dr Mariusz Maćkowski
Zakład Hodowli Koni
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 

280 mln na badania naukowe od NCN

W załączeniu przekazuję informację otrzymaną z Narodowego Centrum Nauki dotyczącą ogłoszenia konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13, oraz poświęconą im infografikę.

Rzecznik prasowy UP
15 marca 2017 r.

Inauguracja Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

W minioną sobotę, 11 marca br. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu, zainaugurowano cykl zajęć w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

Celem programu UMO jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej od 6 do 16 roku życia, w tym w szczególności: rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualne, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań oraz pasji.
Celem Uniwersytetu Młodego Odkrywcy jest również zapoznanie ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Relację z inauguracji UMO na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk i Zwierzętach przygotował prof. dr. hab. Adam Cieślak, a fotorelację dr Robert Mikuła.

Treść artykułu w załączniku.

Rzecznik prasowy UP 14 marca 2017 r.
 

 

GRADUATION CEREMONY 2017

Po raz drugi w historii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się uroczyste zakończenie trzysemestralnych anglojęzycznych studiów na wydziałach: Nauk o Żywności i Żywieniu, Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

14 marca 2017 r., punktualnie o godz. 11.00, przy dźwiękach poloneza A-dur F. Chopina, w reprezentacyjnej sali im. Rungego, rozpoczęła się uroczystość absolutoryjna dla 34 absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, głównie z Chin oraz Ukrainy, Kamerunu, Bangladeszu, USA i Pakistanu.
W powitalnym przemówieniu JM Rektor, prof. dr hab. Jan Pikul, wyraził zadowolenie i satysfakcję, że przekazana przez naszych, uniwersyteckich nauczycieli wiedza pójdzie w świat. Otrzymany dyplom otwiera wam drogę do dalszej zawodowej lub naukowej kariery. Bądźcie ambasadorami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Karty absolutoryjne ukończenia studiów w poznańskiej przyrodniczej Alma Mater, wraz z drobnymi upominkami, wręczył JM Rektor w towarzystwie dziekanów, profesorów: Bożeny Danyluk, Piotra Ślósarza i Tomasza Kosiady.

Uroczystość absolutoryjną dla studentów - obcokrajowców zakończyło odśpiewanie Gaudeamus igitur.
Moderatorem uroczystości prowadzonej w języku angielskim była mgr inż. Małgorzata Frąckowiak z Działu Studiów i Spraw Studenckich UPP.

Tekst: Jerzy Lorych
Foto: Maciej Szebiotko (Galeria)
 

Discover Europe 2017 Pozwól nam odkryć Europę widzianą Twoimi oczami!

Zdarza Ci się spoglądać na rzeczywistość przez obiektyw aparatu? Pozwól nam odkryć Europę widzianą Twoimi oczami!

Discover Europe 2017 to już czternasta edycja największego Ogólnoeuropejskiego Konkursu Fotografii Studenckiej. Zgłaszanie zdjęć do konkursu ruszyło już 1 marca!

Chcemy inspirować, odkrywać i dzielić się tym, co dla nas najważniejsze – koncepcją naszego wspólnego domu, jakim jest Europa. Chcemy poznawać Wasze wizje Starego Kontynentu, a cel i założenia konkursu to nawiązanie dialogu międzykulturowego między studentami polskimi i zagranicznymi oraz wspieranie aspirujących, młodych fotografów.
Dowiedz się więcej na: http://discovereurope.esn.pl/
Czekamy na Was!

Koordynator Sekcji Discover Europe,
Tomasz Cłapa