Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Absolwent

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Oddział w Poznaniu

0001.jpg

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Oddział w Poznaniu zaprasza członków, pracowników, studentów
na II spotkanie w 2016 roku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159
Kolegium Zembala – sala nr 15
11 marca (piątek) godz. 1215

Porządek spotkania:

1. Powitanie członków i gości oraz omówienie spraw bieżących
2. Prelekcje:

„Zielniki z punktu widzenia konserwatora. Problemy związane z ochroną i perspektywy badawcze” - Mgr Magdalena Grenda-Kurmanow, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (asystent naukowy), Muzeum Powstania Warszawskiego – Dział Konserwacji (konserwator papieru)

„Islamska Republika Iranu – kraj poetów, słowików i róż”- Dr Ewa Dankowska & Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zakończenie spotkania ok. godz. 15.00

Przewodnicząca Oddz. PTNO Poznań

kalendarz: 
2016-03-11

Wycieczka PTTK„w nieznane”

Koło PTTK Pracowników UP zaprasza w sobotę (19.03.) na wycieczkę „w nieznane”.

Prowadzi dr inż. Włodzimierz Łęcki. Wyjazd w sobotę (19.03.2016 r.) o godz. 8:30 z parkingu przed Collegium Maximum (obok szklarni). Powrót do Poznania około godz. 20:00. Tegoroczna wycieczka prowadzi do krainy wielkich lasów, wzgórz i jezior. W programie zwiedzanie muzeum z czasów II wojny światowej, elektrowni wodnej oraz obiad w bardzo wytwornej restauracji pałacowej.

Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i sami się ubezpieczają, ale członkowie PTTK ze składkami opłaconymi za 2016 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków(www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/).

Rezerwacja miejsc tylko po opłaceniu uczestnictwa.
Odpłatność: 65,- zł. W przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce i braku chętnych na liście rezerwowej wpłata nie ulega zwrotowi. Zapisy w lokalu Koła PTTK (w niskiej części Rektoratu, obok kas UP) w następujących terminach:

piątek 11.03. w godz. 8:15 - 9:15(członkowie PTTK z rodzinami),

poniedziałek 14.03. w godz. 14:15 - 15:00.

W trakcie zapisów można również opłacić składki członkowskie PTTK (legitymacje!).

8 Tydzień Mózgu w Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu z udziałem dr hab. Joanny H. Śliwowskiej z Instytutu Zoologii

0001.jpg

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 8. Tygodniu Mózgu w Poznaniu, w ramach Światowego Tygodnia Mózgu, który odbędzie się w dniach 14-18 marca 2016 r. w godzinach 17.00-19.00, w Auli Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19.

Poznanie funkcjonowania naszego mózgu jest największym wyzwaniem współczesnej nauki i dlatego na całym świecie prowadzone są intensywne badania. Naszym celem jest przybliżenie prowadzonych badań i przedstawienie cząstki ich wyników podczas Światowego Tygodnia Mózgu.

W ramach 8. Tygodnia Mózgu swój wykład na temat "Jak dieta i alkohol wpływają na pracę mózgu i układu rozrodczego?" przedstawi dr hab. Joanna H. Śliwowska z Instytutu Zoologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Więcej na: http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/index.html

kalendarz: 
2016-03-14 - 2016-03-18

OP PTM zaprasza na wykład dr hab. Katarzyny Śliżewskiej

Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 4 marca 2016 r. o godzinie 13:00 w budynku Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 48, w sali 48.

Wykład pt.: Właściwości preparatu probiotycznego do detoksykacji mykotoksyn, wygłosi dr hab. Katarzyna Śliżewska.

kalendarz: 
2016-03-04
pliki: 

PTTŻ-OW zaprasza na wykład dr hab. Małgorzaty Majcher

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład otwarty PTTŻ-OW zatytułowany "Charakterystyka związków zapachowych oscypka i wielkopolskiego sera smażonego", który wygłosi dr hab. Małgorzata Majcher z Zakładu Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego.

Wykład odbędzie się w piątek, 26 lutego o godzinie 10.00, w sali im. Stanisława Jankowskiego w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 31/33.

kalendarz: 
2016-02-26

Wampiriada na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W dniach 9-11.12.2015 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się kolejna akcja poboru krwi “Wampiriada” organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Podczas trwania akcji zarejestrowało się 265 osób, w tym krew oddały 193 osoby. W przeważającej części byli to studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach podziękowań po oddaniu krwi, krwiodawcy oprócz czekolad dostali, także torby z logiem akcji lub koszulki zakupione dzięki naszym Partnerom: fundacji POMOST i gazecie WARTA POZNANIA. Przez te trzy dni częstowaliśmy zainteresowanych drożdżówkami, które otrzymaliśmy w ramach wieloletniej współpracy z piekarnią LIMARO, a dzięki uprzejmości BeActive rozlosowaliśmy karnety na siłownie dla krwiodawców.

Następna “Wampiriada” odbędzie się już na wiosnę. Serdecznie zapraszamy.

Foto. Krystyna Madelska - Pawlak (Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką)
Tekst: Sandra Zaremba (Niezależne Zrzeszenie Studentów)

Jubileusz 85. urodzin prof. dr. hab. Konrada Magnuskiego i prof. dr. hab. Bohdana Ważyńskiego

Spotkanie swoją obecnością zaszczyciły władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w osobach Pana prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka, Rektora UP w Poznaniu oraz Pani prof. dr hab. Moniki Kozłowskiej, Prorektor ds. Studiów UP w Poznaniu, Pana prof. dr hab. Jana Pikula, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UP w Poznaniu, Pana prof. dr. hab. Romana Gornowicza, Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni UP w Poznaniu oraz Pana mgr inż. Marka Klimeckiego, Kanclerza UP w Poznaniu.

Na uroczystość przybyli także liczni goście z uczelni i instytucji współpracujących z Katedrą Urządzania Lasu. Wśród nich byli m.in. Pan dr inż. Janusz Dawidziuk, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym, Pan mgr inż. Piotr Grygier, dyrektor RDLP w Poznaniu, Pan mgr inż. Mieczysław Broński, dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich, Pan prof. dr hab. Tomasz Borecki, dr h.c., SGGW w Warszawie, Pani prof. dr hab. Krystyna Przybylska, emerytowany profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Pan prof. dr hab. Stanisław Miścicki, kierownik Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie, Pan dr inż. Marek Jabłoński, kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi, IBL w Sękocinie Starym, Pan mgr inż. Zbigniew Cykowiak, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu, Pan mgr inż. Janusz Bańkowski, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, Pan mgr inż. Iwo Gałecki, dyrektor LZD Siemianice oraz Pan mgr inż. Wojciech Śliwa, dyrektor LZD Zielonka.

Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan Wydziału Leśnego Pan prof. dr hab. Piotr Łakomy. Następnie wystąpił Pan prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Rektor UP w Poznaniu, który w bardzo ciepłych i serdecznych słowach zwrócił się do Jubilatów, składając im życzenia i gratulacje. Następny punkt programu, zatytułowany „Konrad Magnuski i Bohdan Ważyński w oczach współpracowników i przyjaciół” pozwolił na przybliżenie sylwetek Jubilatów widzianych z różnych perspektyw czasowych i osobowych. Na początku wystąpił kierownik Katedry Urządzania Lasu, Pan dr hab. Roman Jaszczak, prof. nadzw., który krótko przedstawił przebieg pracy zawodowej Profesorów, ich dokonania naukowe, organizacyjne i dydaktyczne oraz nagrody i wyróżnienia. Kolejne osoby (Pani prof. dr hab. Krystyna Przybylska, Pani dr hab. Elżbieta Dmyterko, prof. nadzw., Pani mgr Anna Zielińska-Krybus, Pan prof. dr hab. Tomasz Borecki, dr h.c. i Pan prof. dr hab. Ryszard Miś), zwracały się do Jubilatów wspominając różne okoliczności współpracy, wzajemnych kontaktów i dokonań. Na podkreślenie zasługuje wyrażony przez wszystkich prelegentów szacunek i podziw, a wyrażane przez nich myśli pozwoliły zgromadzonym spojrzeć na Profesorów z innych punktów widzenia.

W kolejnym punkcie programu Pan dr inż. Janusz Dawidziuk, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym przedstawił referat na temat: „Strategia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na lata 2015-2024”. Uczestnicy spotkania usłyszeli m.in. o mocnych i słabych stronach BULiGL, o szansach i zagrożenia dla działalności służb urządzania lasu oraz o celach strategicznych i miernikach strategii BULiGL.

Po referacie nastąpiły życzenia dla Jubilatów, za które następnie podziękowali sami zainteresowani. W szczególny oryginalny sposób zrobił to Pan prof. dr hab. Bohdan Ważyński, który rozlosował wśród uczestników spotkania cztery książki, których jest autorem.

Na zakończenie uroczystości odbył się krótki koncert w wykonaniu Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Venator”, który został wykonany w sposób doskonały i brawurowy, dostarczając zgromadzonym niezapomnianych wrażeń i przeżyć. Występ Zespołu „Venator” był znakomitą wizytówką studentów Wydziału Leśnego, których pasja tak znacząco uświetniła przebieg uroczystej Rady Wydziału Leśnego.

Po koncercie Dziekan Wydziału Leśnego Pan prof. dr hab. Piotr Łakomy zaprosił wszystkich na poczęstunek, podczas którego toczyły się dalej rozmowy z Jubilatami, a życzeniom i dobrym słowom dla Nich nie było końca.

Roman Jaszczak

Wykład Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (Oddział Wielkopolski) pt. „Ferrytyna- królowa żelaza”

Zapraszamy na kolejny otwarty wykład PTTŻ-OW zatytułowany „Ferrytyna- królowa żelaza“, który wygłosi dr Magdalena Zielińska-Dawidziak z Katedry Biochemii i Analizy Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wykład odbędzie się w piątek, 11 grudnia o godzinie 13.00, w sali E w budynku Wydziału Technologii Drewna (parter), UP w Poznaniu.

kalendarz: 
2015-12-11

W zewnętrznym poszukać wewnętrznego – wystawa malarska: Julia Idasiak, Naila Ibupoto, Marta Węgiel

baner_internet.jpg

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Fundacja RAMUS ARTIS zaprasza na wystawę malarstwa pt. „W zewnętrznym poszukać wewnętrznego”.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 75.
Czas trwania wystawy: 4.12-15.12.2015, godz. 8.00 do 18.00. Wstęp wolny.

3 grudnia o godzinie 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy na który serdecznie zapraszamy.

Prezentowane na wystawie obrazy powstały w przeciągu ostatnich dwóch lat. Autorki podejmują w nich temat obserwacji otaczającej rzeczywistości. Starając się poszukiwać indywidualnego charakteru oraz wewnętrznego życia przedmiotów, przestrzeni, ludzi. W tym co zewnętrzne poszukują czegoś wewnętrznego. Choć każda z nich operuje innymi środkami wyrazu, to wszystkie szukają odpowiedzi na podobne nurtujące ich pytania.

Julia Idasiak - urodzona w 1992 roku. Obecnie studiuje na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W malarstwie zależy jej na uchwyceniu tego co ulotne, nietrwale w konkretnym momencie czy zjawisku. Zaprezentowane obrazy powstały na drodze poszukiwań nowych sensów w codzienności oraz opowiedzenia o nich językiem malarstwa.

Naila Ibupoto - urodzona w 1993 roku. Obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Cechą wspólną jej prac jest ukazanie codzienności, która ją otacza. W jej obrazach można zauważyć jak obiekt powoli pozbywa się dosłowności, oraz uwalnia się z cech ilustracyjnych. Otaczający świat często zostaje zgeometryzowany, co powoduje że wszystkie przedmioty przedstawiane na obrazie są tak samo ważne.

Marta Węgiel - urodzona w 1994 roku. Obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W swojej twórczości stara się "w zewnętrznym poszukiwać wewnętrznego". W przypadkowych przedmiotach poszukuje czegoś w rodzaju osobowości. Śladów pamięci, czy też niepamięci. Ważnym aspektem jest również światło, które zdaje się mieć swój własny charakter.

kalendarz: 
2015-12-03

Polskie Towarzystwo Entomologiczne (Oddział w Poznaniu) zaprasza na zebranie

Zarząd Oddziału Poznańskiego PTEnt. zaprasza członków i sympatyków na zebranie, które odbędzie się dnia 10 grudnia 2015 (czwartek) o godzinie 17.00, w sali Zakładu Entomologii,znajdującej się w budynku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (I piętro), przy ul. Dąbrowskiego 159 (naprzeciwko pętli tramwajowej „Ogrody”).

Program zebrania obejmował będzie wystąpienie Redaktora Adama Kochanowskiego pt. „USKRZYDLONE IMPRESJE MOTYLARZA”

Adam Kochanowski, publicysta kulturalny, przez wiele lat związany był z TVP Poznań i Polskim Radiem. Pośród rozlicznych zainteresowań znalazły się również owady.

Przewodniczący Oddziału
dr inż. Paweł Trzciński
Sekretarz Oddziału
dr inż. Roman Wąsala

kalendarz: 
2015-12-10