Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu