Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Traktem Akademickim. Dzieje szkolnictwa wyższego w Poznaniu