Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Stypendia ministra dla studentów i nominacje profesorskie - 2017