Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Spotkanie prorektorów Zielonka, 21–22 czerwca 2010 roku