Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Podpisanie umowy o zasadach funkcjonowania ZOD w Miliczu