Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Po BALU PRZYRODNIKA czas na organizację AGRONALIÓW 2013