Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. regionalnej i lokalnej poli