Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Ambasador Federalnej Republiki Nigerii gościem JM Rektora UP